Ewangelia niedzielna

 

Miłość do Boga a pełnienie przykazań - 14 V 2023

14 Maj 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

6. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 14, 15-21

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania - te słowa Jezusa brzmią wpierw jako sprawdzian: jeśli ktoś miłuje Jezusa, żyje Jego przykazaniami. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś lekceważy życie przykazaniami, lekceważy tym samym osobę Jezusa, a to znak wyraźny braku miłości do Niego.

Jezus uwalnia nas od lęku - 7 V 2023

04 Maj 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 14, 1-12

Pan Jezus – jak czytamy w Liście do Hebrajczyków – przyjął nasze człowieczeństwo, aby przez swoją śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i by uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli (Hbr 2, 14-15).

Jestem dobrym pasterzem - 30 IV 2023

30 kwi 2023
ks. Bogdan Długosz SJ

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 10, 1-10

Święty Jan Ewangelista odwołuje się do doskonale znanego obrazu pasterza.

Przystanąć w drodze - 23 IV 2023

21 kwi 2023
ks. Robert Więcek SJ

3. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Łukasza 24, 13-35

Kiedy jest się w drodze, to trzeba zrobić od czasu do czasu przystanek. Proste i oczywiste względy za tym przemawiają. By odpocząć. Bo to okazja do sprawdzenia, gdzie jestem. By się posilić, bo nie w drodze, a przy stole się spożywa.

Posłani przez Zmartwychwstałego Pana - 16 IV 2023

16 kwi 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Niedziela Miłosierdzia Bożego;
Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Święty Jan Ewangelista po relacji o pustym grobie i spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną opisuje spotkanie Jezusa z uczniami w wieczerniku.

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono - 9 IV 2023

09 kwi 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Zmartwychwstanie Pańskie;
Ewangelia według św. Jana 20, 1-9

Maria Magdalena jest uczennicą, która gorliwie szła za Jezusem, odkąd ją wyzwolił ze zniewolenia demonicznego.

Zwierciadło prawdy o Bogu i o człowieku - 2 IV 2023

31 mar 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

Niedziela Palmowa;
Ewangelia według św. Mateusza 26, 14 – 27, 66

W liturgię słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas szczególna modlitwa. Brzmi ona następująco: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu.

Poruszenie Boga - 26 III 2023

26 mar 2023
ks. Robert Więcek SJ

5. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Jana 11, 1-45

Iluż to chorych jest pośród nas? Walczymy ze śmiertelną chorobą na poziomie domu rodzinnego i na poziomie świata. W jakiś nikomu nieznany sposób to właśnie choroba sprawiła, że siedzimy w domach. Betania jest domem. Łazarz, Maria i Marta to rodzina.

Jezus Światłością świata - 19 III 2023

17 mar 2023
ks. Stanisław Groń SJ

4. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Jana 9, 1-41

Święty Jan Ewangelista napisał we wprowadzeniu do swej Ewangelii: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo i dodał: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Jezus – Słowo Wcielone, Syn Boży i Człowieczy – objawił siebie jako życie w rozdziałach od 5 do 8, a w rozdziale 9 tejże Ewangelii – jako światło.

Oddawać Bogu cześć w Duchu i prawdzie - 12 III 2023

07 mar 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

3. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Jana 4, 5-42

Kiedy Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś patriarcha Jakub dał swemu synowi Józefowi, zmęczony drogą siedział przy studni zbudowanej na źródle Jakuba.

Strony