Ewangelia niedzielna

 

Bóg obecny w codziennym życiu - 7 VII 2024

01 lip 2024
ks. Stanisław Łucarz SJ

14. Niedziela Zwykła;
Ewangelia według św. Marka 6, 1-6

Każdego dnia, a zwłaszcza w niedzielę, Pan daje nam swoje słowo. Niekiedy jednak i w naszym przypadku spełniają się słowa Ewangelisty Jana, który pisze: Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1, 10-11).

Uzdrawiająca moc Jezusa - 30 VI 2024

24 cze 2024
ks. Stanisław Groń SJ

13. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 5, 21-43

W tym fragmencie Ewangelii św. Marek opisuje dwa cuda, jakie uczynił Jezus wobec kobiet.

Wieczorna przeprawa - 23 VI 2024

23 cze 2024
ks. Robert Więcek SJ

12. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 4, 35-41

Piękny jest ogrom oceanu. Kiedy jednak przychodzi sztorm, wtedy tenże ogrom staje się czymś przerażającym.

Normalny proces - 16 VI 2024

16 cze 2024
ks. Bogdan Długosz SJ

11. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 4, 26-34

W przypowieści opisującej zwyczajny proces związany z wegetacją i rozwojem ziarna, Jezus przedstawia historię ludzkiego życia.

Matka Jezusa - 9 VI 2024

09 cze 2024
ks. Tadeusz Hajduk SJ

10. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 3, 20-35

Jezus zostawił otaczające Go tłumy, by wejść na górę, skąd przywołał z tłumu dwunastu uczniów przewidzianych do specjalnej roli - apostołów. I są to ci, których On sam wybrał, nikim i niczym nieuzależniony.

Święcić dzień święty - 2 VI 2024

02 cze 2024
ks. Stanisław Łucarz SJ

9. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 2, 23 – 3, 6

Ewangelia tej niedzieli jest Jezusową i zarazem chrześcijańską wykładnią trzeciego przykazania Bożego, którego brzmienie znamy od dziecka: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!

Wierzę w Ciebie w Trójcy Jedyny - 26 V 2024

26 Maj 2024
ks. Robert Więcek SJ

Niedziela Trójcy Przenajświętszej;
Ewangelia według św. Mateusza 28, 16-20

Prosić o to, czego chcę… o wewnętrzne poznanie tylu i tak wielkich dóbr otrzymanych od Boga, abym w pełni przejęty wdzięcznością mógł we wszystkim miłować jego Boski Majestat i służyć Mu (ĆD 233).

Otwarty Wieczernik - 19 V 2024

19 Maj 2024
ks. Bogdan Długosz SJ

Zesłanie Ducha Świętego;
Ewangelia według św. Jana 15, 26-27;16, 12-15

Wydarzenia, które przeżywali Apostołowie od Wielkiego Czwartku, mocno odbiły się na ich sposobie postrzegania świata.

Misja Apostołów - 12 V 2024

12 Maj 2024
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Wniebowstąpienie Pańskie;
Ewangelia według św. Marka 16, 15-20

Wniebowstąpienie zamyka relację o życiu ziemskim Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia nie daje szczegółowego opisu tego wydarzenia, tylko o tym napomyka jakby mimochodem.

Chrystusowa miłość - 5 V 2024

04 Maj 2024
ks. Stanisław Łucarz SJ

6. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 15, 9-17

Czytania szóstej niedzieli wielkanocnej mówią o miłości. Są to jedne z najpiękniejszych czytań, jakie słyszymy w ciągu roku kościelnego.

Strony