Rozmowy o modlitwie

 

Ignacjańskim szlakiem

15 lip 2024
ks. Artur Niechwiej SJ

Dobrym zwyczajem tzw. trzeciej probacji, czyli ostatniego etapu formacji stałej, jaką odbywają jezuici, jest wspólne pielgrzymowanie. Przybiera ono różne formy i wiedzie ku różnym miejscom przeznaczenia.

On jest tutaj

23 cze 2024
ks. Józef Augustyn SJ

Luigi Maria Epicoco, znany włoski ksiądz, w jednej nauce rekolekcyjnej podzielił się z wiernymi swoją bezradnością, gdy otrzymał nominację biskupa na duszpasterza akademickiego w L’Aqulei.

Adoracja – co i jak?

23 cze 2024
ks. Robert Więcek SJ

Czyż w Kazaniu na górze nie objawia się nam Bóg, nasz Pan? Osiem błogosławieństw to autoportret Boga samego! Odczytać to poprzez lectio, rozwinąć przez meditatio.

Tego nie da się nauczyć w ławce szkolnej, wyczytać w książkach, wysłuchać z opowieści (świadectwa innych). Te stanowią pomoce naukowe. Jednak, by spełniły swą rolę, należy z nich skorzystać. Szkoła modlitwy tego nas uczy. Szkoła, w której jesteśmy uczniami. Pilność i systematyczność sprawia, że nabieramy mądrości, bo wiedza układa się i staje budowlą trwałą.

Można wyklepać piękną modlitwę

20 Maj 2024
Franciszek Kucharczak, o. Robert Więcek SJ

O modlitwie rozmawiają: Franciszek Kucharczak i o. Robert Więcek SJ

Jak czytać Pismo Święte?

30 wrz 2022
ks. Franz Jalics SJ

Istnieje prosty sposób studiowania Biblii, dostępny dla każdego. Nie potrzeba do niego żadnych materiałów pomocniczych. Polecam go wszystkim, którzy chcą się zaznajomić z Pismem Świętym.

Biblia jest duchowym skarbem niewyczerpanej mądrości. Bóg przemówił i przemawia przez nią do ludzkości. Mówi nam ona o Jezusie Chrystusie. Gdy ją rozważamy, łączymy się duchowo z chrześcijanami wszystkich stuleci. Każda strona Biblii jest uświęcona modlitwą niezliczonych pokoleń. Dlatego jest ona również nieoceniona w nawiązywaniu kontaktu z Bogiem. Jak można ją rozważać?

W modlitewnej toni

26 wrz 2021
Felicja Borzyszkowska 

... gdy podziwiamy góry

Dlaczego uczyniłeś góry tak wielkimi, o Panie? By adekwatne były do wielkości Twej Bożej? By ukazać nam, jakimi maleńkimi jesteśmy my, służebnicy Twoi. Przez kontrast ten pozwalasz nam dostrzec swe miejsce na ziemi, swą wielkość – maleńkość.

Duch Święty - nauczycielem modlitwy

17 Maj 2021
Papież Franciszek

O roli Ducha Świętego jako nauczyciela modlitwy mówił papież Franciszek podczas audiencji ogólnej 17 marca 2021 roku. Była ona transmitowana przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Maryja wzorem ucznia Jezusa

03 Maj 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Maryja jest „pełna łaski”, bo cała - duszą i ciałem - należy do Boga. On obdarzył Ją specjalnym przywilejem, na mocy którego była uwolniona od grzechu pierworodnego i jego skutków, jakie dotknęły nas wszystkich. Dzięki Bożej łaskawości Jej serce było wewnętrznie scalone. Niepokalana była wolna i gotowa, by z wiarą przyjąć wolę Boga oznajmioną Jej przez Archanioła Gabriela. To również dzięki Jej tak mogła się dokonać tajemnica wcielenia Syna Bożego. Ojciec niebieski przygotował godne mieszkanie Jezusowi, naszemu Panu.

Nadzieja dla grzeszników

Modlitwa psalmami pomaga nam żyć w obecności Boga

04 mar 2021
Papież Franciszek

Katecheza papieża Franciszka z dnia 21października 2020 roku jest dopełnieniem publikowanej w poprzednim numerze katechezy o modlitwie psalmami Psałterz uczy nas powierzać Bogu wszystkie ludzkie sprawy. Oto jej treść.

Modlitwa wspólna

01 paź 2020
ks. Jan Popiel SJ

Cytat z Ewangelii św. Mateusza, przekazujący słowa Chrystusa o modlitwie, odnosi się do naszego osobistego spotkania z Bogiem w głębi naszego serca: Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu (Mt 6, 6).

Strony