Ewangelia niedzielna

 

Kuszenie na pustyni - 18 II 2024

16 lut 2024
ks. Bogdan Długosz SJ

1. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Marka 1, 12-15

Pustynia to miejsce, gdzie brak wody powoduje, że wszystko wydaje się pozbawione życia. Właśnie w tym miejscu rozgrywa się zwycięska walka Jezusa  o przywrócenie stanu początkowego relacji człowieka do Boga, czyli raju.

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić - 11 II 2024

11 lut 2024
ks. Tadeusz Hajduk SJ

6. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 1, 40-45

W czasie wędrówki Jezusa po Galilei przyszedł do Niego pewien trędowaty i upadając na kolana, prosił Go o uwolnienie od trądu.

Uzdrowienie teściowej św. Piotra - 4 II 2024

02 lut 2024
ks. Stanisław Łucarz SJ

5. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 1, 29-39

Z pierwszą częścią Ewangelii, w której opisane jest uzdrowienie teściowej św. Piotra, wiążą się różne dykteryjki nawiązujące do popularnych dowcipów o teściowych.

Głosił słowem i życiem - 28 I 2024

28 sty 2024
ks. Robert Więcek SJ

4. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 1, 21-28

Pan Jezus nie przestał nauczać. Potrzebujemy Jego nauki. Nie brakuje jej. Przemawia do nas na każdej Eucharystii – i słowem i dziełem. Uczy nas siebie. Uczy nas sposobu (na) życia(e). Podchodzi do każdego indywidualnie. To słowo jest dla mnie na dziś. Wyciągnę więc to…

Nawróć się i wierz w Ewangelię! - 21 I 2024

20 sty 2024
ks. Bogdan Długosz SJ

3. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 1, 14-20

Pierwsze słowa, które Jezus mówi w Ewangelii św. Marka, to wezwanie do nawrócenia: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Nauczycielu gdzie mieszkasz? - 14 I 2024

14 sty 2024
ks. Tadeusz Hajduk SJ

2. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Jana 1, 35-42

Jan Chrzciciel przekazuje dwu swoich uczniów – Jana i Andrzeja - Mistrzowi, któremu miał przygotować drogę.

Pokora Boga - 7 I 2024

07 sty 2024
ks. Stanisław Łucarz SJ

 

Niedziela Chrztu Pańskiego
Ewangelia według św. Marka 1, 7-11

To niedziela pokory Jezusa i Jego poprzednika. Widać to szczególnie wyraźnie w Ewangelii według św. Marka.

Spełniające się proroctwo - 31 XII 2023

31 gru 2023
ks. Bogdan Długosz SJ

Niedziela Świętej Rodziny;
Ewangelia według św. Łukasza 2, 22-40

Pięć wieków przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa, prorok Malachiasz opisywał wydarzenie wkroczenia Mesjasza do Świątyni.

Być przy nadziei - 24 XII 2023

24 gru 2023
ks. Robert Więcek SJ

4. Niedziela Adwentu;
Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Maryja też oczekiwała i zapewne modliła się o przyjście Mesjasza. Dużo podobieństw z tym, czego doświadczyli Elżbieta i Zachariasz. Izrael oczekiwał Pana. Różne sposoby przyjścia wymyślali uczeni, ale oczekiwanie było powszechne.

Świadectwo ascety – Jana Chrzciciela - 17 XII 2023

17 gru 2023
ks. Stanisław Groń SJ

3. Niedziela Adwentu Gaudete – „Radujcie się”;
Ewangelia według św. Jana 1, 6-8.19-28

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół zachęca wiernych do radości. Antyfona na rozpoczęcie Eucharystii głosi: Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się.

Strony