Słowo Życia

 

Słowo Życia - grudzień 2011

28 lis 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

4 grudnia 2011 — II NIEDZIELA ADWENTU
„Oto wasz Bóg! Oto Pan przychodzi z mocą”

I czytanie Iz 40, 1–5. 9–11
Naród przebywa w niewoli. Bóg zapowiada, że sam poprowadzi go do ojczyzny, jak kiedyś wyprowadził go z Egiptu. A zatem Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana — bo oto przychodzi z mocą. Te słowa Kościół odnosi do pierwszego i drugiego przyjścia Chrystusa Pana na świat.

Słowo Życia - listopad 2011

31 paź 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

1 listopada 2011 — WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty

Ewangelia Mt 5, 1–12a
Rzesza świętych w niebie, którym dziś oddajemy hołd, to ci, którzy upodobnili się do Jezusa. Chcesz być z nimi w niebie? Zachowuj Boże przykazania. Pragniesz już tu, na ziemi, być świętym? Żyj Błogosławieństwami, które Jezus ogłosił na Górze, wpatrując się w przykład Jego życia. Był On ubogi w duchu, cichy, czystego serca, pragnął sprawiedliwości, był miłosierny, wprowadzał pokój i był prześladowany. Ci, którzy Go naśladują, nie tylko mają zapewnione zbawienie, ale już tutaj są szczęśliwi, czyli błogosławieni.

Słowo Życia - październik 2011

03 paź 2011
Ks. Tadeusz Loska SJ

Pieśń o winnicy
2 października 2011 — XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

I czytanie Iz 5, 1–7
Rozpoczyna się jak pieśń miłosna: Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Izajasz opiewa w niej nieszczęśliwą miłość swego przyjaciela, który z całym oddaniem i miłością dbał o ukochaną winnicę. Spotykała go za to niewierność i niewdzięczność. Początkowo prorok mówi w obrazach i symbolach. Dopiero na końcu przerażonemu słuchaczowi wyjaśnia: Przyjacielem jest Bóg Izraela; winnicą, niewierną oblubienicą jest naród izraelski. Przez stulecia Bóg z miłością pielęgnował swoją winnicę. Bóg oczekiwał sprawiedliwości — a oto rozlew krwi; spodziewał się prawowierności — a oto krzyk grozy! Bóg czuje się osobiście dotknięty krzywdą wyrządzaną drugiemu człowiekowi i nierównościami społecznymi.

Słowo Życia - wrzesień 2011

30 sie 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

Upomnij brata swego
4 września 2011 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I czytanie Ez 33, 7–9
Naród często nie słuchał swego Boga, dlatego dostał się do niewoli. Ocalałą „Resztę” Bóg upomina przez Ezechiela. Ale ostrzega też samego proroka: jeśliby uchylał się od obowiązku napominania, ściągnie na siebie odpowiedzialność za zgubę narodu. Jeśli wypełni obowiązek napominania, ocali swe życie.

Słowo Życia - sierpień 2011

20 lip 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

Panie, ratuj mnie!
7 sierpnia 2011 — XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

I czytanie 1 Krl 19, 9a. 11–13
Na górze Karmel Eliasz przeciwstawił się prorokom Baala – w obronie wiary w Boga Jedynego – i odniósł nad nimi zwycięstwo. Uniesiony świętym gniewem kazał ich pozabijać. Obawiając się zemsty królowej, uciekł na Górę Horeb. Tam objawia mu się Bóg. Towarzyszy Mu gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały, potem trzęsienie ziemi, wreszcie ogień. Żywioły te nie zmiotły proroka z powierzchni globu, ponieważ Bóg był w szmerze łagodnego powiewu. Prorok zrozumiał, że nie żywioł wyraża istotę Boga, ale ów szmer. Bóg woli zmiękczyć serce grzesznika tchnieniem swej miłości, niż zniszczyć go ogniem swego gniewu.

Słowo Życia - lipiec 2011

26 cze 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

Król sprawiedliwy i zwycięski pokorny na osiołku
3 lipca 2011 – 14. NIEDZIELA ZWYKŁA

I czytanie Za 9, 9-10
Zapowiedziany Mesjasz-Król w niczym nie przypomina królów ziemskich. Podbijają oni narody i narzucają im jarzmo podatków i rozmaitych przepisów. Rydwany, konie i łuki to znaki ich władzy. Zapowiedziany Mesjasz to Król pokorny na osiołku. Własny naród skaże Go na śmierć. A jednak będzie to Król zwycięski; własną śmiercią zniszczy rydwany, pokój ludom obwieści, a Jego władza sięgać będzie po krańce ziemi. Jezus wypełni to proroctwo, gdy na osiołku wjedzie do Jerozolimy.

Słowo Życia - czerwiec 2011

30 Maj 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

Jest z nami
5 czerwca 2011 - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

I czytanie: Dz 1, 1-11
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się przez czterdzieści dni (...), dał wiele dowodów, że żyje. Po zapowiedzi zstąpienia Ducha Świętego na apostołów mieli oni stać się Jego świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Aż do powrotu na ziemię Jezusa wziętego do nieba Kościół będzie Kościołem misyjnym.

Słowo Życia - maj 2011

01 Maj 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

Zmartwychwstał i żyje
1 maja 2011 - 2. NIEDZIELA WIELKANOCNA

Ewangelia: J 20, 19-31
Gdzie przebywa Chrystus zmartwychwstały? Nie tylko w górze, po prawicy Ojca, ale tu, na ziemi - w Eucharystii. O pierwszych i najwcześniejszych spotkaniach z Nim mówią czytania. W dzień zmartwychwstania wieczorem mimo zamkniętych drzwi Jezus wszedł, udzielił apostołom Ducha Świętego i ustanowił sakrament pokuty. Po ośmiu dniachJezus znowu przyszedłspecjalnie do Tomasza i powiedział: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.Tak oto niedziela stała się w Kościele najważniejszym dniem świętym. W jego centrum jest Eucharystia, znak i miejsce obecności Chrystusa Zmartwychwstałego.

Słowo Życia - kwiecień 2011

01 kwi 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

W świetle Chrystusa
3 kwietnia 2011 - 4. Niedziela Wielkiego Postu;

I czytanie: 1 Sm 16, 1-13
Na polecenie Boga Samuel namaścił Saula na króla. Gdy ten sprzeniewierzył się Bogu, namaścił Dawida - wybrańca Boga. Swój wybór Bóg uzasadnia słowami: Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Bóg jest Bogiem widzącym - czyta myśli i wnika w serce człowieka.

Słowo Życia - marzec 2011

01 mar 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

6 marca 2011 - IX Niedziela zwykła
Chrystus Drogą i Chwałą

I czytanie: Pwt 11, 18. 26-28
Po wyjściu z Egiptu i długiej wędrówce przez pustynię potomkowie Abrahama stają u wrót Ziemi Obiecanej. Mojżesz wygłasza do nich mowę. Kończy ją słowami: Jeśli usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, nie pójdziecie za bogami obcymi, spocznie na was błogosławieństwo. W przeciwnym razie spadnie na was przekleństwo. Lud, któremu przyrzeczono Ziemię Obiecaną, ma jasno wytyczoną drogę życia. Bóg nigdy go nie opuścił. Natomiast lud często odstępował od tej drogi życia. Wtedy spadały nań przekleństwa,a kiedy wracał na drogę wierności, spoczywało na nim błogosławieństwo.

Strony