Artykuły

 

Sprawca ładu w świecie

29 Maj 2024
Papież Franciszek

„Duch Święty sprawia, że świat przechodzi od chaosu do kosmosu, czyli od bezładu do czegoś pięknego i uporządkowanego” – powiedział papież podczas audiencji ogólnej (29.V.2024). Papież Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez na temat „Duch i Oblubienica. Duch Święty prowadzi lud Boży do Jezusa, naszej nadziei”.

Maryja w życiu Józefa Sebastiana Pelczara

29 Maj 2024
s. Józefa Sawicka

Prawdziwa cześć Bogarodzicy jest nie tylko słodką nader pociechą w życiu,
ale też bezpieczną rękojmią zbawienia, jak Ona sama nas zapewnia:
„Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka,
by czuwać u progu mej bramy,
bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. 
Prz 8, 34-35

Oto czynię wszystko nowe - Orędzie papieża Franciszka na I Światowy Dzień Dzieci

29 Maj 2024
Papież Franciszek

O miłości Boga do każdego z dzieci, o tym, że są one radością nie tylko swoich rodziców, ale także Kościoła i ludzkości, przypomniał Ojciec święty w orędziu na Światowy Dzień Dziecka, który będzie po raz pierwszy obchodzony 25 i 26 maja w Watykanie. Jego hasłem są słowa: Oto czynię wszystko nowe (Ap 21, 5).

Historia obrazu Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu

29 Maj 2024
Redakcja

W ołtarzu głównym górnego kościoła parafialnego pw. św. Klemensa Marii Dworzaka we Wrocławiu (Aleja Pracy 26) znajduje się obraz Matki Bożej, czczonej pod nazwą Matki Bożej Pocieszenia. Stąd Matka Boska rozsiewa swe łaski, podobnie jak to czyniła przez kilkaset lat we Lwowie.

Uwieńczeniem dziejów Jezuitów polskich koronacja obrazu Matki Boskiej Pocieszenia, w ich kościele lwowskim 1905 r.

29 Maj 2024
ks. Stanisław Załęski

 Za tyle prac na każdym polu życia katolickiego, w 18 kolegiach i domach przez pół wieku podejmowanych, należał się Jezuitom polskim wieniec zasługi.

Papież do dzieci

26 Maj 2024
Papież Franciszek

Bóg jest nowością, miłuje was - zapewnił papież Franciszek spotykając się na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z dziećmi uczestniczącymi w I Światowym Dniu Chłopców i Dziewczynek (25.V.2024) . Został on zorganizowany dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat przez Dykasterię ds. Kultury i Edukacji we współpracy ze Wspólnotą Sant'Egidio.

Uczestnictwo młodych w Kościele

26 Maj 2024
Papież Franciszek

„Młodzi ludzie muszą poczuć, że są pełnoprawną i aktywną częścią życia Kościoła; a przede wszystkim, że sami są pierwszymi głosicielami Ewangelii swoim rówieśnikom” – powiedział Ojciec Święty Franciszek (25.V.2024) do uczestników Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Młodzieży. Został on zorganizowany przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Obok przedstawicieli młodzieży biorą w nim udział delegaci konferencji.

Codzienne czytanie słowa Bożego

20 Maj 2024
Papież Franciszek

Do codziennego czytania i rozważania słowa Bożego zachęcił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Regina caeli”, jaką odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (19.V.2024).

Homilia papieska w Zesłanie Ducha Świętego

20 Maj 2024
Papież Franciszek

Duch Święty działa w nas jako mocna i łagodna obecność – mówił papież Franciszek w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w bazylice św. Piotra w Watykanie (19.V.2024).

Wniebowstąpienie Pańskie

12 Maj 2024
Papież Franciszek

Papież Franciszek przed modlitwą Regina Coeli w Watykanie (12 V 2024) powiedział. "Jezus ujawnia nam i przekazuje swoim Słowem i przez łaskę sakramentów piękno „Ojczyzny”, ku której zmierzamy".

Strony