Benedykt XVI naucza

 

Kościół zbudowany na fundamencie apostołów

15 sty 2023
Benedykt XVI

Kościół został ustanowiony jako wspólnota wiary, nadziei i miłości, a jego fundamentem są apostołowie.

Testament duchowy Benedykta XVI

01 sty 2023
Redakcja

Papież senior Benedykt XVI napisał swój duchowy testament 29 sierpnia 2006 roku. Przebija z niego wielkie dziękczynienie w stosunku do samego Boga, rodziców, rodzeństwa, rodaków, wszystkich spotkanych ludzi oraz całego Kościoła. Joseph Ratzinger prosi o modlitwę, aby Pan, mimo wszystkich jego grzechów i niedoskonałości, przyjął go do wiecznego mieszkania.

Bilans Pontyfikatu Benedykta XVI

01 sty 2023
Redakcja

Benedykt XVI zmarł 31 XIII 2022 r.  o godz. 9.34 w swojej rezydencji w Watykanie. Ukończył 95 lat. Papież senior odszedł do wieczności w klasztorze Mater Ecclesiae, którą wybrał na swoją rezydencję po ustąpieniu z urzędu Następcy Apostoła Piotra w 2013 roku. Od poniedziałku, 2 stycznia 2023 r. ciało Papieża seniora będzie wystawione w Bazylice św. Piotra, gdzie wierni będą mogli się pomodlić i pożegnać go. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Papieża Franciszka odbędą się w czwartek 5 stycznia, o godzinie 9.30 na Placu św. Piotra.

Klucze królestwa niebieskiego

20 lut 2022
Benedykt XVI

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Uśmiech Maryi jest źródłem nadziei

27 lut 2021
Benedykt XVI

(…) Jak mówi św. Bernard, Matka Chrystusa uczestniczyła w Męce swego Syna poprzez współcierpienie (por. Homélie pour le dimanche dans l'Octave de l'Assomption). U stóp Krzyża wypełnia się proroctwo Symeona — Jej matczyne serce zostaje przeniknięte (por. Łk 2, 35) cierpieniem zadanym Niewinnemu, zrodzonemu z Jej ciała.

Światło zmartwychwstałego Chrystusa przenika w noce dziejów

10 kwi 2020
Benedykt XIV

Publikujemy fragment homilii Benedykta XVI, wygłoszonej w Wigilię Paschalną 11 kwietnia 2009 roku, zamieszczonej w książce Blask zbawienia (WAM, 2018)

Panie, pomóż nam pozostać prawdziwie katolickimi

03 lut 2020
Benedykt XIV

Benedykt XVI 8 czerwca 2019 roku w klasztorze Mater Ecclesiae napisał modlitwę dedykowaną austriackiej diecezji Eisenstadt, która w 2020 roku będzie obchodzić 60-lecie swojego powstania.

Przemówienie pożegnalne ojca świętego Benedykta XVI

09 Maj 2013
Benedykt XVI

(…) Jest we mnie w tej chwili wielka ufność, bo wiem, każdy z nas wie, że Słowo Prawdy Ewangelii jest siłą Kościoła, jest jego życiem. Ewangelia oczyszcza i odnawia, przynosi owoce, gdziekolwiek wspólnota wierzących je słyszy i przyjmuje łaskę Bożą w prawdzie i w miłości. To jest moja ufność, to jest moja radość.

Jak Abraham

08 kwi 2013
Benedykt XVI

(...) Credo zaczyna się od słów: Wierzę w Boga. Jest to stwierdzenie fundamentalne, pozornie proste w swojej zwięzłości, lecz otwierające na nieskończony świat relacji z Panem i Jego tajemnicą. Wiara w Boga oznacza posłuszeństwo Bogu, przyjęcie Jego słowa i radosne posłuszeństwo Jego objawieniu.

Jezus otworzył nam drogę do wolności

14 mar 2013
Benedykt XVI

Wielki Czwartek nie jest tylko dniem ustanowienia Najświętszej Eucharystii, której blask niewątpliwie rozchodzi się na wszystko inne i przyciąga do siebie (...). Częścią Wielkiego Czwartku jest też ciemna noc Góry Oliwnej, ku której Jezus wychodzi ze swymi uczniami.

Strony