Benedykt XVI naucza

 

Duch Święty w naszych sercach

23 cze 2024
Benedykt XVI

Dziś chcemy przyjrzeć się temu, co św. Paweł mówi o Duchu Świętym i Jego obecności w nas, ponieważ również w tej dziedzinie Apostoł może nas nauczyć czegoś ważnego.

Kościół musi zawsze ufać w pomoc i siłę Boga

28 kwi 2024
Benedykt XVI

Dzieje Apostolskie opowiadają, że po uzdrowieniu chromego obok świątyni w Jerozolimie (por. Dz 3, 1-10) Piotr i Jan zostali zatrzymani (por. Dz 4, 1), ponieważ głosili zmartwychwstanie Jezusa całemu ludowi (por. Dz 3, 11-26).

Z modlitwy Jezusa rodzi się Kościół

24 wrz 2023
Benedykt XVI

W dzisiejszej katechezie skupimy uwagę na modlitwie, którą Jezus kieruje do Ojca w „godzinie” swojego wywyższenia i otoczenia chwałą (por. J 17, 1-26). Jak pisze Katechizm Kościoła Katolickiego: Tradycja chrześcijańska słusznie nazywa ją „modlitwą arcykapłańską” Jezusa. Jest to modlitwa naszego Arcykapłana; jest ona nieodłączna od Jego Ofiary, od Jego „przejścia” (Pascha) do Ojca, przez które został całkowicie „poświęcony” Ojcu (n.2747).

Samotność wypełniona Bogiem

13 lip 2023
Benedykt XVI

W tym roku przypada 650. rocznica objawień Julianny z Norwich w Anglii. 1 grudnia 2010 r. Benedykt XVI swą katechezę poświęcił tej angielskiej pustelnicy, jednej z najważniejszych przedstawicielek mistycyzmu chrześcijańskiego, żyjącej na przełomie XIV i XV wieku.

Oto polski tekst papieskiej katechezy.

Kult Eucharystii i jej sakralność

10 cze 2023

„Długie przebywanie razem w ciszy przed Panem obecnym w swoim sakramencie jest jednym z najbardziej autentycznych doświadczeń naszego bycia Kościołem, które łączy się komplementarnie ze sprawowaniem Eucharystii, wspólnym słuchaniem Słowa Bożego, śpiewaniem, przystępowaniem do stołu Chleba Życia. Komunii i kontemplacji nie można oddzielać – łączą się one ze sobą.”

Kościół zbudowany na fundamencie apostołów

15 sty 2023
Benedykt XVI

Kościół został ustanowiony jako wspólnota wiary, nadziei i miłości, a jego fundamentem są apostołowie.

Testament duchowy Benedykta XVI

01 sty 2023
Redakcja

Papież senior Benedykt XVI napisał swój duchowy testament 29 sierpnia 2006 roku. Przebija z niego wielkie dziękczynienie w stosunku do samego Boga, rodziców, rodzeństwa, rodaków, wszystkich spotkanych ludzi oraz całego Kościoła. Joseph Ratzinger prosi o modlitwę, aby Pan, mimo wszystkich jego grzechów i niedoskonałości, przyjął go do wiecznego mieszkania.

Bilans Pontyfikatu Benedykta XVI

01 sty 2023
Redakcja

Benedykt XVI zmarł 31 XIII 2022 r.  o godz. 9.34 w swojej rezydencji w Watykanie. Ukończył 95 lat. Papież senior odszedł do wieczności w klasztorze Mater Ecclesiae, którą wybrał na swoją rezydencję po ustąpieniu z urzędu Następcy Apostoła Piotra w 2013 roku. Od poniedziałku, 2 stycznia 2023 r. ciało Papieża seniora będzie wystawione w Bazylice św. Piotra, gdzie wierni będą mogli się pomodlić i pożegnać go. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Papieża Franciszka odbędą się w czwartek 5 stycznia, o godzinie 9.30 na Placu św. Piotra.

Klucze królestwa niebieskiego

20 lut 2022
Benedykt XVI

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Uśmiech Maryi jest źródłem nadziei

27 lut 2021
Benedykt XVI

(…) Jak mówi św. Bernard, Matka Chrystusa uczestniczyła w Męce swego Syna poprzez współcierpienie (por. Homélie pour le dimanche dans l'Octave de l'Assomption). U stóp Krzyża wypełnia się proroctwo Symeona — Jej matczyne serce zostaje przeniknięte (por. Łk 2, 35) cierpieniem zadanym Niewinnemu, zrodzonemu z Jej ciała.

Strony