Rok 2011

 

Jak poznali Jezusa? - 15 IV 2018

15 kwi 2018
ks. Bogdan Długosz SJ

3. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Łukasza 24, 35-48

Fascynującą rzeczą, którą w tym tekście można odnaleźć, jest sposób poznawania Jezusa przez Apostołów.

Odrzucić czy przyjąć? - 25 XII 2011

15 gru 2011
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Boże Narodzenie

Ewangelia: J 1, 1-18

Prolog Janowy mówi o pochodzeniu Jezusa i o naturze Jego misji. Ewangelista ukazuje, jak Słowo, które stało się ciałem, jest chwałą i objawieniem się Boga. To Słowo stało się człowiekiem w Osobie Jezusa Chrystusa. W Nim chwała Boża zamieszkała w ludzkiej postaci na stałe między ludźmi. To wydarzenie wymagało odpowiedzi ze strony człowieka.

Łaski pełna - 18 XII 2011

15 gru 2011
ks. Stanisław Biel SJ

4. Niedziela Adwentu

Ewangelia: Łk 1, 26-38

Zwiastowanie Maryi jest również naszym zwiastowaniem. Bóg przekazuje Maryi wielką tajemnicę, największy Dar, jaki może dać – swojego Syna. Ale również przekazuje Go nam i przez nas innym. W Łukaszowym obrazie uderza delikatność i szacunek Boga wobec człowieka. Gdy archanioł Gabriel oznajmił Maryi dobrą nowinę, Bóg zamilkł. Teologowie mnożą hipotezy, co by było, gdyby Maryja odmówiła Bogu. Zapewne znalazłby On inny sposób zbawienia człowieka. Ale nie musiał, ponieważ wcześniej znalazł Maryję. Przygotował Ją, uformował, nie pozwolił dotknąć żadnemu grzechowi, najmniejszemu złu. Pewne arcydzieła udają się tylko Bogu. Maryja jest największym arcydziełem, jest pełna łaski. Jest kontemplowana przez samego Boga, aby stać się żywą świątynią Jego obecności w świecie (A. Pronzato).

Świadek światłości - 11 XII 2011

03 gru 2011
ks. Artur Wenner SJ

3. Niedziela Adwentu

Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28

W okresie Adwentu jedną z wiodących postaci, która przygotowuje nas do spotkania z przychodzącym Panem, jest Jan Chrzciciel – świadek światłości. Jest świadkiem, bo to on wskazał na Jezusa przychodzącego, aby przyjąć z rąk Jana chrzest: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus powie o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

Po mnie idzie większy - 4 XII 2011

28 lis 2011
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela Adwentu

Ewangelia: Mk 1, 1-8

Wielokrotnie w naszym życiu pytamy siebie: czy Bóg jest bliski, dobry, życzliwy, kochający? Czasami te pytania stawiamy wprost. Innym razem, nie mając siły lub odwagi, pytamy pośrednio. Wiele razy stajemy przed wydarzeniami czy decyzjami, które te pytania jeszcze bardziej eksponują, a odpowiedzi czynią bardziej koniecznymi, niecierpiącymi zwłoki. Bóg zna to nasze zmaganie. Zna i szanuje również nasze możliwości przyjmowania odpowiedzi, wie, że Jego myśli nie są naszymi myślami, a Jego drogi naszymi drogami. Od pierwszej chwili po grzechu pierworodnym poszukiwał i dostosowywał objawienie do ludzkich możliwości percepcji. Czyni to także dzisiaj.

Trwaj w oczekiwaniu - 27 XI 2011

27 lis 2011
ks. Tadeusz Hajduk SJ

1. Niedziela Adwentu

Ewangelia: Mk 13, 33-37

Wchodząc w okres oczekiwania adwentowego, odnawiajmy nasze gorące pragnienie drugiego przyjścia Pana Jezusa i naszej gotowości na Jego przyjście w każdym dniu. Niech nam w tym pomoże refleksja nad słowami dzisiejszej Ewangelii.

Sądzeni z miłości – 20 XI 2011

18 lis 2011
ks. Stanisław Biel SJ

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

Ewangelia: Mt 25, 31-46

W obrazie Sądu Ostatecznego Jezus odwołuje się do praktyki stosowanej przez pasterzy w Palestynie. Owce i kozły w ciągu dnia pasły się razem. Jednak na zakończenie dnia pasterze je rozdzielali. Kozły potrzebowały cieplejszego pomieszczenia, owce, które bardziej ceniono, wolały świeże powietrze. W pogańskich sennikach owce kojarzono z pomyślnymi wydarzeniami, zaś kozły z nieszczęściem (C. Keener). Sąd Ostateczny, który obejmie wszystkich – nie tylko chrześcijan – będzie symbolicznym aktem separacji, oddzielania. Jezus, Dobry Pasterz, ale także Sędzia, oddzieli owce od kozłów, dobro od zła, miłość od grzechu.

Talenty – 13 XI 2011

09 lis 2011
ks. Artur Wenner SJ

33. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 25, 14-30

Talent na początku był jednostką wagi. Ponieważ używano go przede wszystkim do metali szlachetnych, stał się jednostką wartości. W czasach Jezusa była to wartość około 35 kilogramów złota lub srebra. Dopiero od czasów Erazma z Rotterdamu talent stał się pojęciem opisującym ludzkie zdolności.

Mamy jeszcze czas? – 6 XI 2011

31 paź 2011
ks. Bogdan Długosz SJ

32. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 25, 1-13

Życie każdego człowieka ukierunkowane jest na zrealizowanie swojego powołania, a tym samym doświadczenie szczęścia, które rozpoczyna się już na ziemi, a w całej pełni spełni się, gdy spotkamy Boga twarzą w twarz. Historia naszego życia jest ściśle wpisana w historię zbawienia.

Zaskakujące pytanie - 30 X 2011

28 paź 2011
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

31. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 16, 13-19

Pytanie Jezusa jest nieco zaskakujące. Przez cały czas publicznej działalności nie wydawał się kimś, kto zwraca uwagę na opinię publiczną. Entuzjazm tłumów oceniał surowo: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości (J 6, 25). Przygotowany był również na podejrzliwość i niechęć: Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym (Mk 9, 12). Skąd więc pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

Strony