Rok 2015

 

Święta Rodzina - 27 XII 2015

23 gru 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Niedziela Świętej Rodziny;
Ewangelia: Łk 2, 41-52

To święto zachęca młodych, aby nie bali się pełnić woli Boga, a rodziców, aby nie dziwili się ich dojrzałości duchowej i mądrości. Miłość do Boga zobowiązuje bardziej niż miłość do matki i ojca!

Duchowy pośpiech - 20 XII 2015

19 gru 2015
ks. Stanisław Biel SJ

4. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Łk 1, 39-45

Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia Kościół zaprasza nas do kontemplacji Maryi, która wyrusza w podróż do Ain Karem, by podzielić się Jezusem ze swoją krewną Elżbietą.

Cóż mamy czynić? - 13 XII 2015

12 gru 2015
ks. Artur Wenner SJ

3. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Łk 3, 10-18

Jan Chrzciciel poprzedza przyjście Chrystusa, głosząc chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Jego posługa polega na odsłanianiu zła w różnych jego konkretnych przejawach.

Wezwanie Króla - 6 XII 2015

04 gru 2015
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Łk 3, 1-6

Święty Łukasz ewangelista ze szczegółami opisuje osoby, które w ówczesnym czasie sprawowały władzę na różnych szczeblach władzy państwowej i religijnej.

Trwoga i szczęście - 29 XI 2015

28 lis 2015
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

1. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Łk 21,25-36

Apokaliptyczna wizja końca czasów przeraża. I jak światło pośród ciemności, tak pojawi się Syn Człowieczy w swej chwale. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Królestwo Chrystusa - 22 XI 2015

21 lis 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata;
Ewangelia: J 18, 33b-37

Niezrozumienie co do natury Jezusowego Królestwa było już obecne wtedy, gdy o nim nauczał, ale trwa także i dziś. Jezus wyznał, że jest Królem, ale uczynił to w najgorszym po ludzku momencie, wtedy gdy Jego sprawa była przegrana, a zguba postanowiona.

Przez ziemię do wieczności - 15 XI 2015

14 lis 2015
ks. Stanisław Biel SJ

33. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 13, 24-32

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Ten czas obliguje w sposób szczególny do refleksji nad przemijaniem i świadomym przeżywaniem życia. Jezus zachęca nas, byśmy uczyli się od drzewa figowego.

Istota religijności - 8 XI 2015

06 lis 2015
ks. Artur Wenner SJ

32. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 12, 38-44

Napomnienie skierowane do uczonych w Piśmie mogłoby sugerować, że Pan zwraca uwagę na problemy jakiejś kasty, i w związku z tym są to kwestie, które nas nie dotyczą.

Mój obraz świętości - 1 XI 2015

31 paź 2015
ks. Bogdan Długosz SJ

Uroczystość Wszystkich Świętych;
Ewangelia: Mt 5, 1-12

Matka Teresa z Kalkuty, odpowiadając jednemu z dziennikarzy na pytanie, co czuje, gdy jest uważana za świętą, odpowiedziała: Świętość nie jest luksusem, jest koniecznością.

Zmieniona perspektywa - 25 X 2015

20 paź 2015
ks. Stanisław Groń SJ

30. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 10, 46-52

Niewidomy Bartymeusz, siedzący przy drodze z Jerycha, był nieszczęśliwym człowiekiem. Choroba zmusiła go do wyciągania ręki po jałmużnę; było to dla niego dodatkowe upokorzenie. Niezdolny do pracy, wyłączony ze wspólnoty kultycznej, nie miał też nadziei na wyzdrowienie.

Strony