Mój obraz świętości - 1 XI 2015

31 paź 2015
ks. Bogdan Długosz SJ
 

Uroczystość Wszystkich Świętych;
Ewangelia: Mt 5, 1-12

Matka Teresa z Kalkuty, odpowiadając jednemu z dziennikarzy na pytanie, co czuje, gdy jest uważana za świętą, odpowiedziała: Świętość nie jest luksusem, jest koniecznością.

Pierwszego listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, także tych, którzy nigdy nie zostali oficjalnie kanonizowani. Jest to również dzień, w którym przypominamy sobie o powszechnym powołaniu każdego człowieka do świętości.

Doskonale wiemy, że nie tylko osoby kanonizowane zrealizowały swoje powołanie na ziemi i przeszły do wiecznego spotkania z Bogiem. Wierzymy, że są to również rzesze ludzi żyjących zwyczajnie i skromnie, realizujących swoje powołanie i zadania życiowe w codziennym życiu, nierzadko wykazując heroiczne cechy jako rodzice, dzieci, małżonkowie, osoby samotne… czy też cierpiąc z różnego powodu. Myśląc o nich w tym dniu, chcemy „odkurzyć” to pierwotne Boże wezwanie. Warto więc zapytać siebie, czy jest we mnie pragnienie bycia świętym? Czy czasami o tym myślę? Czy na co dzień (w relacjach, pracy, problemach, radościach) realizuję wezwanie: Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty (Kpł 11, 44)?

Przy tej okazji zapytajmy także siebie o swój obraz świętości. Czy rozmyślając o świętości, myślę o nadzwyczajnych zjawiskach, mistycznych stanach, spektakularnych modlitwach, uzdrowieniach, wydarzeniach łamiących prawa natury, wizjach...? Czy też myślę o realizowaniu w swoim życiu woli Bożej, która jest dla mnie najlepsza. Nie neguję tego, że wielu świętych przeżywało nadzwyczajne stany i miało nadzwyczajne doświadczenia, jednak była to ich droga, na której stawali się podobni do Boga i realizowali swoje życiowe powołanie. A jaka jest moja droga? Jak mnie Bóg prowadzi?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
Papież Franciszek
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić