Cóż mamy czynić? - 13 XII 2015

12 gru 2015
ks. Artur Wenner SJ
 

3. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Łk 3, 10-18

Jan Chrzciciel poprzedza przyjście Chrystusa, głosząc chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Jego posługa polega na odsłanianiu zła w różnych jego konkretnych przejawach.

Zło może przejawiać się jako brak solidarności z potrzebującymi, nieuczciwość w pracy czy jako używanie przemocy, wykorzystując swą siłę i pozycję. Każda grupa społeczna ma swoje grzechy i każdy człowiek ma swoje grzechy. Prawdziwe życie duchowe zaczyna się od stanięcia w prawdzie. Kiedy człowiek nie przyznaje się do swoich grzechów, kiedy się nadmiernie usprawiedliwia, porównuje z innymi, gorszymi od niego, wtedy zamyka swoje serce na Boga, który pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To właśnie pycha nie pozwala nam zobaczyć wewnętrznego brudu i pcha człowieka na drogi samowystarczalności. Co mnie mógłby powiedzieć Jan Chrzciciel, gdybym się udał nad Jordan?

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę dla Chrystusa w ludzkich sercach poprzez wezwanie do aktywności. Ci, którzy do niego przychodzą, mają uznać własne grzechy, a następnie podjąć wysiłek powstrzymywania się od nich, to znaczy zrobić to wszystko, co mogą i na tyle, na ile ich stać. Ten wysiłek jest nie tylko pokonywaniem lenistwa, jest też znakiem, na ile mi zależy na Bogu w moim życiu. Człowiek jest słaby. Jan Chrzciciel doskonale o  tym wie, dlatego zapowiada inny chrzest – Duchem Świętym i ogniem. Woda może zmyć brud z powierzchni, ale nie dociera do samej głębi. Natomiast ogień u złotnika oddziela brud od szlachetnego metalu. Jego działanie jest gruntowne. Tylko Boża moc może człowieka tak przemienić, może sprawić, że oderwie się on całkowicie od zła. Nie chodzi zatem o zniszczenie grzesznika, ale o usunięcie zła i wypalenie go z ludzkiego serca zniewolonego przez grzech, oczywiście pod warunkiem, że człowiek podda się działaniu Boga. Co mogę jeszcze zrobić, aby się przygotować i zrobić Bogu miejsce w swym sercu i otworzyć się na Jego działanie?

 

Przeczytaj także

Papież Franciszek
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić