Zmieniona perspektywa - 25 X 2015

20 paź 2015
ks. Stanisław Groń SJ
 

30. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 10, 46-52

Niewidomy Bartymeusz, siedzący przy drodze z Jerycha, był nieszczęśliwym człowiekiem. Choroba zmusiła go do wyciągania ręki po jałmużnę; było to dla niego dodatkowe upokorzenie. Niezdolny do pracy, wyłączony ze wspólnoty kultycznej, nie miał też nadziei na wyzdrowienie.

Kiedy tylko usłyszał, że Jezus przechodzi drogą, przy której siedział i żebrał, zaczął głośno wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Była to prośba o miłosierdzie, w której zawarł całkowite zawierzenie Jezusowi. Jego błaganie nawiązywało do obietnicy proroków, którzy zapowiadali nadejście Mesjasza przywracającego wzrok niewidomym (Iz 35, 5) i głosiciela Dobrej Nowiny biednym oraz żebrakom. W spotkaniu Bartymeusza z Jezusem spełniły się starotestamentowe proroctwa.

Pomyślmy o wierze tego człowieka, jakże była ufna, żarliwa. Wołał on tym głośniej, im bardziej uświadamiał sobie swoją biedę i to, że Jezus może mu pomóc odzyskać wzrok. Jego natarczywe wołanie: Ulituj się nade mną! przypomina liturgiczną aklamację: Panie, zmiłuj się nad nami! Reakcja na wezwanie była natychmiastowa. Jezus widział, że ma przed sobą ślepego, a jednak pytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Bartymeusz chciał odzyskać wzrok!

Czy wiemy, o co chcemy prosić Jezusa, kiedy zwracamy się do Niego? Pomyślmy, jak wiara zmieniła styl i kierunek życia żebraka. Przed spotkaniem z Jezusem był niewidomy, a potem przejrzał. Kiedyś siedział przy drodze i żebrał, a po spotkaniu z Jezusem wstąpił na drogę i szedł za Nim, wielbiąc Boga.

Warto zadać sobie pytanie, co Jezus zmienił w naszym życiu. Podziękujmy także Panu za radosne oczy uzdrowionego, które widziały światło, ludzi i Boży świat. Światło w Biblii jest metaforą zbawienia. Jezus jest Światłością świata – naszą także pragnie być. Uczmy się więc wiary od Bartymeusza i prośmy odważnie. Jezusowi wystarczy nasz krzyk, aby móc nas uzdrowić na duchu i ciele.

 

Przeczytaj także

ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić