Społeczeństwo

 

Świeca Niepodległości

10 lis 2023
 Marta Berłowska

11 listopada w tysiącach polskich domów zapłoną Świece Niepodległości. – Modlitwa przy blasku tej świecy to bezcenne dobro, które razem możemy ofiarować Polsce – mówi ks. Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz Świątyni Opatrzności Bożej. – Z wdzięcznością i prośbą o Bożą opiekę w obecnych niespokojnych czasach - dodaje.

Zaangażowanie polityczne dotyczy wszystkich i służy wszystkim

29 paź 2023
Jan Paweł II

Miłość okazywana i służąca osobie nigdy nie może być oderwana od sprawiedliwości: tak jedna, jak i druga - każda na swój sposób - wymagają pełnego i rzeczywistego uznania praw osoby, której podporządkowane jest społeczeństwo ze wszystkimi swoimi strukturami i instytucjami.

Czas wakacji

02 lip 2023
ks. Robert Więcek SJ

Z Psalmu 23 moglibyśmy zrobić definicję wakacyjnych marzeń – zamierzeń. Wcale niekoniecznie począwszy od Dobrego Pasterza. I tak, marzą się nam „zielone pastwiska” i źródła orzeźwiające (niekoniecznie duszę).

Przetrwają „najsłabsi”. Chrześcijanin wobec wojny

16 Maj 2023
Vitaliy Osmolovskyy SJ

To niezwykle trudne: nie poddać się nienawiści, może nawet potrzebie zemsty, kiedy to, co dzieje się dookoła, sprawia na nas wrażenie, jakby unicestwiano, jakby odcinano głowy i wyrywano serca temu, co w naszym pojęciu najważniejsze: miłości i wolności.

Msza pogrzebowa Benedykta XVI

07 sty 2023
Papież Franciszek

 „Paść znaczy kochać, a kochać znaczy być gotowym także na cierpienie. Kochać znaczy: dawać owcom prawdziwe dobro, pokarm prawdy Bożej, słowa Bożego, pokarm obecności Boga. Benedykcie, wierny przyjacielu Oblubieńca, niech twoja radość będzie doskonała, gdy będziesz słyszał ostatecznie i na zawsze Jego głos!”.

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2022

23 paź 2022
Papież Franciszek

Są to słowa z ostatniej rozmowy Jezusa zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (1, 8).

List papieża Franciszka do małżonków

27 gru 2021
Papież Franciszek

Bóg wam towarzyszy, miłuje was bezwarunkowo. Nie jesteście sami! – napisał papież Franciszek w liście do małżonków z okazji trwającego w Kościele Roku „Rodzina Amoris Laetitia”. Zapewnił, że Chrystus „przebywa” w ich małżeństwie i czeka, aż otworzą swoje serca na Niego, aby mógł podtrzymywać ich mocą swojej miłości.

Powróćmy do Dekalogu

19 wrz 2021
ks. Stanisław Biel SJ

Piąte przykazanie Nie zabijaj! dotyczy także problemów ekologicznych. Bóg stwarzając świat, powierzył go człowiekowi: Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi (Rdz 1, 28). Zadaniem człowieka jest więc podporządkowywać sobie ziemię, rozwijać, ulepszać, doskonalić.

Orędzie na Dzień Dziadków i Osób Starszych

26 cze 2021
Papież Franciszek

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, decyzją papieża Franciszka począwszy od tego roku, będzie obchodzony w lipcu, w niedzielę, która przypada najbliżej liturgicznego wspomnienia dziadków Pana Jezusa – jak określa się św. Joachima i Annę, rodziców Maryi. W tym roku obchody te odbędą się 25 lipca 2021 pod hasłem: "Ja jestem z tobą przez wszystkie dni" (por. Mt 28, 20).

Trzeba ratować dziedzictwo chrześcijańskie w Turcji

28 mar 2021
Beata Zajączkowska

W Turcji 5 tys. kościołów i 650 chrześcijańskich klasztorów wymaga pilnego ratunku. Wiele z nich jest świadectwem głoszenia Ewangelii jeszcze w czasach biblijnych, gdy tereny te były miejscem misji św. Pawła. Naukowcy ze stambulskiego Centrum Badań nad Anatolią alarmują, że wielu obiektom grozi bezpowrotne zatracenie. Apelują o wzmożenie międzynarodowych wysiłków na rzecz ratowania dziedzictwa w regionie, gdzie po raz pierwszy uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami.

Strony