Pozostałe

 

Fundament Wolnej Polski

09 kwi 2017
Filip Musiał

Polskie społeczeństwo jest głęboko podzielone. I jest to podział nie tylko polityczny, ale znacznie głębszy, sięgający także pytań o naszą historię, odpowiedzialność wobec naszych przodków i potomków. Dotykający fundamentalnych kwestii naszej tradycji i podejścia do niej.

Podróżnych w dom przyjąć

11 mar 2017
Piotr Pikuła

Staropolskie Gość w dom, Bóg w dom jest głęboko zakorzenione w obyczajowości chrześcijańskiej, która od ponad tysiąca lat wpływa na kształtowanie się naszych ojczystych zwyczajów.

Amnestia niosąca niewolę

11 mar 2017
Filip Musiał

Gdy w 1947 r. komuniści ogłosili amnestię, według wspomnień partyzantów niepodległościowego podziemia do mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” miał przyjść kpt. Zdzisław Broński „Uskok” z pytaniem, co robić w tej sytuacji. „Zapora” miał odpowiedzieć: Zdzisiu, amnestia jest dla bandytów, a my jesteśmy Wojsko Polskie.

Czy Bóg tego chce?

11 lut 2017
ks. Patrick Zoll SJ

Praktyka rozpoznawania znaków czasu sięga najdawniejszej tradycji chrześcijańskiej. Ma ona swoje korzenie w Piśmie Świętym (np. Łk 12, 54-57).

Projekt Egipt

11 lut 2017
Joanna Cabak

W ciepłą sierpniową noc na ul. Kopernika w Krakowie, stanęliśmy z plecakami po brzegi wypełnionymi kredkami, blokami, zeszytami i ruszyliśmy w drogę. Kolejna noc to już kairski balkon, gdzie pełni wdzięczności między meczetem a kościołem uwielbialiśmy Boga.

Mit założycielski

11 lut 2017
Filip Musiał

W połowie lat 40. XX w. niechęć wobec komunistycznej władzy była powszechna. Nawet, ci którzy mieli złudzenia, że po zakończeniu okupacji niemieckiej stworzone zostaną możliwości normalnego życia państwowego, szybko je stracili.

Islam dobry czy zły?

24 sty 2017
Mariusz Maciak

Islam nie cieszy się dobrą sławą nie tylko w polskim społeczeństwie i mediach. Powodem jest zjawisko islamskiego ekstremizmu (dżihadyzmu) oraz prześladowania chrześcijan. Są to fakty, o których nie przeciwdziałać…

Burzyć mury

24 sty 2017
ks. Stanisław Cieślak SJ

Lipsk – miasto położone w Saksonii – związane jest z historią Polski. 16–19 X 1813 r. nieopodal miasta toczyła się Bitwa Narodów, która zakończyła się klęską wojsk Napoleona i przekreśliła niepodległościowe aspiracje Polaków. W bitwie poniósł śmierć wierny sojusznik Napoleona – książę Józef Poniatowski. Po klęsce powstania listopadowego Lipsk stał się jednym z ośrodków polskiej emigracji. Obecnie w mieście żyje, pracuje i uczęszcza do polskiej parafii liczna grupa Polaków.

Kościół w trosce o naród

18 gru 2016
Filip Musiał

Wprowadzenie stanu wojennego powoduje czasowe: 1) zawieszenie lub ograniczenie określonych w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych, których Polska Rzeczpospolita Ludowa jest stroną, podstawowych praw obywateli, a w szczególności nietykalności osobistej (), nienaruszalności mieszkań i tajemnicy korespondencji (), prawa zrzeszania się (…), Dekrecie o stanie wojennym.

Bez Prymasa Tysiąclecia

Otwieranie drzwi Kościołowi w Japonii

28 lis 2016
ks. Louis Fontes Servet SJ

Przybyłem do Japonii jako młody, 25-letni jezuita po nowicjacie, humaniorach i trzyletnich studiach filozoficznych. Wysłano mnie na magisterkę, tzn. na trzyletnią praktykę nauczycielską. Trwała ona dwa lata, podczas których uczyłem się podstaw języka japońskiego na jezuickim uniwersytecie „Sofia” w Tokio; tylko rok pozostał mi na jego praktykowanie. Dalej doskonaliłem się w nim podczas pięcioletniego studium teologii. Po czwartym roku przyjąłem święcenia prezbiteratu z rąk pierwszego japońskiego kardynała, o.

Strony