Pozostałe

 

Projekt Egipt

11 lut 2017
Joanna Cabak

W ciepłą sierpniową noc na ul. Kopernika w Krakowie, stanęliśmy z plecakami po brzegi wypełnionymi kredkami, blokami, zeszytami i ruszyliśmy w drogę. Kolejna noc to już kairski balkon, gdzie pełni wdzięczności między meczetem a kościołem uwielbialiśmy Boga.

Mit założycielski

11 lut 2017
Filip Musiał

W połowie lat 40. XX w. niechęć wobec komunistycznej władzy była powszechna. Nawet, ci którzy mieli złudzenia, że po zakończeniu okupacji niemieckiej stworzone zostaną możliwości normalnego życia państwowego, szybko je stracili.

Islam dobry czy zły?

24 sty 2017
Mariusz Maciak

Islam nie cieszy się dobrą sławą nie tylko w polskim społeczeństwie i mediach. Powodem jest zjawisko islamskiego ekstremizmu (dżihadyzmu) oraz prześladowania chrześcijan. Są to fakty, o których nie przeciwdziałać…

Burzyć mury

24 sty 2017
ks. Stanisław Cieślak SJ

Lipsk – miasto położone w Saksonii – związane jest z historią Polski. 16–19 X 1813 r. nieopodal miasta toczyła się Bitwa Narodów, która zakończyła się klęską wojsk Napoleona i przekreśliła niepodległościowe aspiracje Polaków. W bitwie poniósł śmierć wierny sojusznik Napoleona – książę Józef Poniatowski. Po klęsce powstania listopadowego Lipsk stał się jednym z ośrodków polskiej emigracji. Obecnie w mieście żyje, pracuje i uczęszcza do polskiej parafii liczna grupa Polaków.

Kościół w trosce o naród

18 gru 2016
Filip Musiał

Wprowadzenie stanu wojennego powoduje czasowe: 1) zawieszenie lub ograniczenie określonych w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych, których Polska Rzeczpospolita Ludowa jest stroną, podstawowych praw obywateli, a w szczególności nietykalności osobistej (), nienaruszalności mieszkań i tajemnicy korespondencji (), prawa zrzeszania się (…), Dekrecie o stanie wojennym.

Bez Prymasa Tysiąclecia

Otwieranie drzwi Kościołowi w Japonii

28 lis 2016
ks. Louis Fontes Servet SJ

Przybyłem do Japonii jako młody, 25-letni jezuita po nowicjacie, humaniorach i trzyletnich studiach filozoficznych. Wysłano mnie na magisterkę, tzn. na trzyletnią praktykę nauczycielską. Trwała ona dwa lata, podczas których uczyłem się podstaw języka japońskiego na jezuickim uniwersytecie „Sofia” w Tokio; tylko rok pozostał mi na jego praktykowanie. Dalej doskonaliłem się w nim podczas pięcioletniego studium teologii. Po czwartym roku przyjąłem święcenia prezbiteratu z rąk pierwszego japońskiego kardynała, o.

Wystawa Maria Mater Misericordiae - prezent dla Krakowa

19 lis 2016
ks. Stanisław Groń SJ

Jestem przekonany, że jest to spełnienie marzeń papieża Polaka, który w liście do artystów w 1999 roku napisał: „Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca. Otóż sztuka odznacza się sobie tylko właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego orędzia, przekładania go na język barw, kształtów, które wspomagają intuicję człowieka patrzącego.

Order Orła Białego

30 paź 2016
Filip Musiał

Pro Fide, Rege et Lege, czyli Za wiarę, króla i prawo – brzmiała dewiza wyryta na Orderze Orła Białego. Został on ustanowiony w 1705 r. przez króla Augusta II Mocnego. Wzór odznaczenia zmieniał się kilkakrotnie, na dzisiejszym, na gwieździe orderowej widnieje napis: Za Ojczyznę i Naród, wprowadzony w II Rzeczypospolitej.

Mur dzielący Niemcy

26 sie 2016
Filip Musiał

 

Mur jest najbardziej oczywistą i widoczną demonstracją fiaska systemu komunistycznego powiedział John Fitzgerald Kennedy. Miał na myśli liczące 156 km ogrodzenie oddzielające zachodnią część Berlina – będącą oazą wolnego świata w komunistycznych Niemczech Wschodnich. W sierpniu 1961 r., 55 lat temu, zaczęto budować mur, który stał się symbolem podziału powojennego świata.

Redukcje jezuickie

25 lip 2016
s. Bożena Najbar, klawerianka

W argentyńskiej prowincji Misiones są pozostałości tzw. redukcji misyjnych z XVII/XVIII w. – osad zakładanych i prowadzonych głównie przez jezuitów.

Strony