Miejsca

 

Kalwaria Zebrzydowska - polska Jerozolima

13 mar 2022
ks. Stanisław Groń SJ

To, co tutaj stale pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta jest opowiedziana plastycznie i szczodrze przez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 VI 1979

Bazylika Świętej Rodziny w Barcelonie - cud architektury i majestatyczny wizerunek Bożego piękna

08 sty 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Piękno jest wielką potrzebą człowieka, jest korzeniem, z którego wyrasta pień naszego pokoju i owoce naszej nadziei. Piękno jest również objawieniem Boga, gdyż, podobnie jak On, piękne dzieło jest czystą bezinteresownością, nakłania do wolności i wyrywa z egoizmu. Benedykt XVI

Z pielgrzymką w Betlejem

23 gru 2021
ks. Stanisław Biel SJ

Betlejem leży w pobliżu Jerozolimy w Autonomii Palestyńskiej. Jego hebrajska nazwa (Bet Lechem) oznacza „dom chleba”, z kolei arabska „dom mięsa”. Nazwa hebrajska prawdopodobnie odwołuje się do tamtejszych okolic obfitujących w pastwiska i żyzne gleby, na których uprawia się zboża.

Z kart historii budowy nowego kościoła Serca Jezusowego w Krakowie

16 sty 2021
ks. Stanisław Groń SJ

Do napisania tego tekstu wykorzystałem najlepsze opracowanie na ten temat, zawarte w książce ks. dr. Jerzego Kontkowskiego SJ pt.: Jezuicki kościół Serca Jezusa w Krakowie, wydanej przez Wydawnictwo WAM w 1994 roku w Krakowie w bardzo niskim nakładzie.

Grota mleczna

07 gru 2020
ks. Stanisław Łucarz SJ

Najmocniejszym bodaj i najświeższym akcentem polskim w Ziemi Świętej jest kaplica adoracji w Grocie Mlecznej w Betlejem.

Stara Wieś i jej tajemnice

04 gru 2020
ks. Kazimierz Leń SJ

Stara Wieś to znane sanktuarium maryjne na Podkarpaciu w archidiecezji przemyskiej. Początki miejscowości sięgają 1359 r., w którym król Kazimierz Wielki w ramach akcji osadniczej wydał dokument lokacyjny dla osady położonej w części puszczy nad rzeką Stobnicą, nazwanej od miejscowych lasów Brzozowa.

Studnia Jakubowa

08 lis 2020
ks. Stanisław Łucarz SJ

Ziemia Święta i cały Bliski Wschód to kraina, gdzie woda jest w niezwykłej cenie. Tak było tam od tysiącleci i tak jest do dziś. Dość powiedzieć, że ponad połowę powierzchni obecnego państwa Izrael zajmują pustynie. Podobnie jest i w krajach sąsiednich.

Hagia Sophia – nowy symbol starego

18 paź 2020
ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Hagia Sophia - to co się z nią w tych dniach stało, budzi konsternację świata chrześcijańskiego. Nie bardzo tę konsternację widać, ale chyba dlatego, że mało co z tego świata zostało. Może jednak zbyt pesymistyczny jest taki wniosek?

W stolicy Bizancjum

08 paź 2020
ks. Stanisław Biel SJ

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać (Mdr 6, 12-13).

Sadzawka Siloe

08 paź 2020
ks. Stanisław Łucarz SJ

Najnowszym odkryciem archeologicznym w obrębie świętego miasta Jeruzalem i jednym z najnowszych na terenie Ziemi Świętej jest odnalezienie prawdziwej sadzawki Siloe. Przez prawie dwa tysiące lat uważano bowiem, że znajdowała się ona w innym miejscu, oddalonym kilkadziesiąt metrów od faktycznej sadzawki.

Strony