Modlitwa

 

Nauczycielu gdzie mieszkasz? - 14 I 2024

14 sty 2024
ks. Tadeusz Hajduk SJ

2. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Jana 1, 35-42

Jan Chrzciciel przekazuje dwu swoich uczniów – Jana i Andrzeja - Mistrzowi, któremu miał przygotować drogę.

Prorok na złe czasy

14 sty 2024
ks. Stanisław Łucarz SJ

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę – a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda mi się dzieje! – a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. Tak więc straciła Tora moc swoją, sprawiedliwego sądu już nie ma… Ha 1, 1-4a

Dar chrztu świętego

07 sty 2024
Papież Franciszek

We chrzcie Bóg przychodzi do nas i czyni nas swoimi dziećmi na zawsze – mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”. Odmówił ją z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie (7.I.2024) .

Pokora Boga - 7 I 2024

07 sty 2024
ks. Stanisław Łucarz SJ

 

Niedziela Chrztu Pańskiego
Ewangelia według św. Marka 1, 7-11

To niedziela pokory Jezusa i Jego poprzednika. Widać to szczególnie wyraźnie w Ewangelii według św. Marka.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

06 sty 2024
Papież Franciszek

Kontemplowanie Jezusa to nie marnowanie czasu, ale nadawanie mu sensu – podkreślił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”. Odmówił ją z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie (6.I.2024).

Doceniajmy miłości najbliższych

31 gru 2023
Papież Franciszek

Do zdumiewania się dobrem i umiejętności dostrzegania go w twarzach tych, którzy są obok nas zachęcił papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” (31 XII 2023) w święto Świętej Rodziny.

Prorok boskiego Mesjasza z Betlejem

31 gru 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.

Spełniające się proroctwo - 31 XII 2023

31 gru 2023
ks. Bogdan Długosz SJ

Niedziela Świętej Rodziny;
Ewangelia według św. Łukasza 2, 22-40

Pięć wieków przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa, prorok Malachiasz opisywał wydarzenie wkroczenia Mesjasza do Świątyni.

Być przy nadziei - 24 XII 2023

24 gru 2023
ks. Robert Więcek SJ

4. Niedziela Adwentu;
Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Maryja też oczekiwała i zapewne modliła się o przyjście Mesjasza. Dużo podobieństw z tym, czego doświadczyli Elżbieta i Zachariasz. Izrael oczekiwał Pana. Różne sposoby przyjścia wymyślali uczeni, ale oczekiwanie było powszechne.

Świadectwo ascety – Jana Chrzciciela - 17 XII 2023

17 gru 2023
ks. Stanisław Groń SJ

3. Niedziela Adwentu Gaudete – „Radujcie się”;
Ewangelia według św. Jana 1, 6-8.19-28

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół zachęca wiernych do radości. Antyfona na rozpoczęcie Eucharystii głosi: Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się.

Strony