Modlitwa

 

Istotny element życia codziennego - 21 VII 2024

15 lip 2024
ks. Bogdan Długosz SJ

16. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 6, 30-34

Apostołowie zostali wysłani przez Jezusa na pierwszą misję. Otrzymali polecenie, aby szli i nauczali o bliskości Królestwa Bożego, aby czynili znaki potwierdzające prawdziwość tych słów, czyli uzdrawiali i wypędzali złe duchy.

Ignacjańskim szlakiem

15 lip 2024
ks. Artur Niechwiej SJ

Dobrym zwyczajem tzw. trzeciej probacji, czyli ostatniego etapu formacji stałej, jaką odbywają jezuici, jest wspólne pielgrzymowanie. Przybiera ono różne formy i wiedzie ku różnym miejscom przeznaczenia.

Wierzcie w moc waszego kapłaństwa! - 14 VII 2024

14 lip 2024
ks. Tadeusz Hajduk SJ

15. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 6, 7-13

Po trudnym doświadczeniu niepowodzenia Jezusa w swoim rodzinnym Nazarecie, czego świadkami byli Jego najbliżsi uczniowie, Jezus przywołał ich do siebie i zaczął rozsyłać ich po dwóch, by tak jak On nieśli dobrą nowinę tym, którzy zechcą jej słuchać i ją przyjąć.

Władza ma być służbą

08 lip 2024
Papież Franciszek

Rozważanie papieża Franciszka poprzedzające modlitwę „Anioł Pański” w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 VI 2024).

Bóg obecny w codziennym życiu - 7 VII 2024

01 lip 2024
ks. Stanisław Łucarz SJ

14. Niedziela Zwykła;
Ewangelia według św. Marka 6, 1-6

Każdego dnia, a zwłaszcza w niedzielę, Pan daje nam swoje słowo. Niekiedy jednak i w naszym przypadku spełniają się słowa Ewangelisty Jana, który pisze: Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1, 10-11).

Bóg wszystkich kocha

01 lip 2024
Papież Franciszek

Potrzebujemy Kościoła i społeczeństwa, które nikogo nie wykluczają, które nikogo nie traktują jak „nieczystego”, aby każdy ze swoją historią był przyjmowany i kochany bez etykietek i uprzedzeń – powiedział dziś papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” (30 VI 2024).

Hostio święta

30 cze 2024
Redakcja

Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników.

Uzdrawiająca moc Jezusa - 30 VI 2024

24 cze 2024
ks. Stanisław Groń SJ

13. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 5, 21-43

W tym fragmencie Ewangelii św. Marek opisuje dwa cuda, jakie uczynił Jezus wobec kobiet.

On jest tutaj

23 cze 2024
ks. Józef Augustyn SJ

Luigi Maria Epicoco, znany włoski ksiądz, w jednej nauce rekolekcyjnej podzielił się z wiernymi swoją bezradnością, gdy otrzymał nominację biskupa na duszpasterza akademickiego w L’Aqulei.

Adoracja – co i jak?

23 cze 2024
ks. Robert Więcek SJ

Czyż w Kazaniu na górze nie objawia się nam Bóg, nasz Pan? Osiem błogosławieństw to autoportret Boga samego! Odczytać to poprzez lectio, rozwinąć przez meditatio.

Tego nie da się nauczyć w ławce szkolnej, wyczytać w książkach, wysłuchać z opowieści (świadectwa innych). Te stanowią pomoce naukowe. Jednak, by spełniły swą rolę, należy z nich skorzystać. Szkoła modlitwy tego nas uczy. Szkoła, w której jesteśmy uczniami. Pilność i systematyczność sprawia, że nabieramy mądrości, bo wiedza układa się i staje budowlą trwałą.

Strony