Rok 2013

 

Jedz sam owoce - 4 VIII 2013

01 sie 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

18. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 12, 13-21

Pewnego razu uczeń skarżył się mistrzowi: Opowiadasz nam różne historie, a nigdy nie odkryjesz ich znaczenia. Mistrz odpowiedział: Czy byłbyś zadowolony, gdyby ci ktoś ofiarował owoc i pogryzł go przedtem? (Anthony de Mello, Śpiew ptaka).

Wytrwała modlitwa - 28 VII 2013

26 lip 2013
ks. Stanisław Groń SJ

17. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 11, 1-13

Modlitwa Ojcze nasz to przykład i wzorzec modlitwy, według którego mamy szeregować codzienne potrzeby, gdy je przedkładamy Świętemu Bogu. Życie chrześcijan jest wysiłkiem miłowania, odchodzenia od złego i dążeniem, aby znaleźć się w ramionach kochającego Ojca.

Kontemplacja czy działanie? - 21 VII 2013

16 lip 2013
ks. Stanisław Biel SJ

16. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 10, 38-42

Fragment dzisiejszej Ewangelii należy do częściej komentowanych tekstów. Zwykle utożsamia się Martę z życiem aktywnym, natomiast Marię z życiem kontemplatywnym.

Bliźni - 14 VII 2013

12 lip 2013
ks. Artur Wenner SJ

15. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 10, 25-37

W rozmowie z Jezusem uczony w Piśmie okazuje się precyzyjny w formułowaniu wymagań niezbędnych do osiągnięcia życia wiecznego, a jednocześnie niechętny do życia zgodnie z tymi wymaganiami.

Owca albo wilk - 7 VII 2013

06 lip 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

14. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk, 10, 1-12. 17-20

Św. Łukasz opisuje rozesłanie przez Jezusa siedemdziesięciu dwóch uczniów. Prawdopodobnie obok Dwunastu Apostołów byli to wszyscy uczniowie, jakimi w tym czasie Jezus „dysponował”. Wydarzenie to pokazuje, że każdy człowiek, niezależnie od swojego stanu, jest wezwany i posłany do głoszenia Dobrej Nowiny. Tutaj nikt nie może się czuć zwolniony z tego wezwania i zrzucać odpowiedzialności na innych. Bycie chrześcijaninem oznacza bycie posłanym.

Radykalizm a kultura - 30 VI 2013

24 cze 2013
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

13. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 9, 51-62

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa w opozycji do uczniów, którzy szczerze wyrażają swe pragnienia: zniszczenie miasta, pójście za Mistrzem, pogrzebanie ojca, pożegnanie z bliskimi. Jezus poleca coś przeciwnego: powstrzymuje, odradza, wzywa do gorliwości.

Sondaż na temat Jezusa - 23 VI 2013

18 cze 2013
ks. Stanisław Groń SJ

12. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 9, 18-24

Jezus zapytał swoich uczniów: Za kogo uważają Mnie tłumy? A później zadał pytanie: A wy za kogo Mnie uważacie?

Cierpienie i miłość - 16 VI 2013

10 cze 2013
ks. Stanisław Biel SJ

11. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 7, 36 – 8, 3

Jezus chętnie się zgadzał, by kobiety uczestniczyły w Jego wędrówce i nauczaniu. Łączyła Go z nimi osobista więź. Pozwalał, by opiekowały się Nim i usługiwały Mu. Szacunek, delikatność, takt i uczucia Nauczyciela widoczne są szczególnie wobec kobiet zagubionych moralnie. Jezus nie potępiał kobiet upadłych, ale pozwalał im na nowo zrozumieć i odkryć własną godność, wyzwalał w nich miłość i czynił swoimi wiernymi uczennicami.

Wdowa z Nain - 9 VI 2013

04 cze 2013
ks. Artur Wenner SJ

10. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 7, 11-17

W historii cudu w Nain zwykle zwraca się uwagę na fakt wskrzeszenia przez Jezusa zmarłego młodzieńca, co jest niewątpliwie wielkim czynem Bożym. Mamy w Ewangelii jeszcze dwa takie opisy: wskrzeszenie córki Jaira i Łazarza.

Daleki czy bliski? - 2 VI 2013

31 Maj 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

9. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 7, 1-10

W czasach Jezusa Kafarnaum było miastem nadgranicznym, w którym Nauczyciel chętnie przebywał. Tutaj spotkał celnika Mateusza, uzdrowił teściową Piotra, paralityka, którego opuszczono przez dach. Pomimo wszystkich znaków, jakich Pan dokonał, miasto pozostało „niewzruszone” nauką Jezusa. W miejscu tak małej wiary pojawia się jednak „perełka”, która wywołuje Jego zachwyt.

Strony