Święci i błogosławieni

 

Święci i Błogosławieni Towarzystwa Jezusowego

18 lis 2021
ks. Stanisław Groń SJ

W popaulińskim klasztorze w Starej Wsi koło Brzozowa, który od 200 lat zajmują jezuici, widnieją  na ścianach długich klasztornych korytarzy obecnego kolegium stare, malowane na płótnie obrazy, przedstawiające jezuickich Świętych i Błogosławionych.

Święci i Błogosławieni Towarzystwa Jezusowego

30 paź 2021
ks. Stanisław Groń SJ

W popaulińskim klasztorze w Starej Wsi koło Brzozowa, który od 200 lat zajmują jezuici, widnieją  na ścianach długich klasztornych korytarzy obecnego kolegium stare, malowane na płótnie obrazy, przedstawiające jezuickich Świętych i Błogosławionych. I

Ignacy Loyola - nawrócenie - kulą w płot?

30 paź 2021
ks. Robert Więcek SJ

Święty Ojciec Ignacy rozpoczyna dyktowanie Opowieści pielgrzyma słowami: Aż do dwudziestego szóstego roku życia był człowiekiem oddanym marnościom tego świata. Hm… już wiele napisano i nawymyślano, co to oznaczać by miało w życiu Íñigo (takie imię nosił nasz Ojciec przed nawróceniem). Zmiana imienia na Ignacy jest wyrazem tego, co dokonało się w głębi jego serca. Nastąpił bowiem zwrot o 180 stopni, tzn.

Ignacy Loyola – człowiek dialogu

26 paź 2021
ks. Robert Więcek SJ

Świętego Ignacego możemy nazwać mistrzem dialogu. Daje nam pewną regułę, którą można zastosować do każdego wymiaru podejmowanych relacji i wydarzeń. Dotknął mnie ten tekst i prostotą, i aktualnością.

Święty Alfons Rodriguez - życzliwy furtian, jezuicki brat zakonny

20 paź 2021
ks. Stanisław Groń SJ

W małej apsydzie północnej nawy Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, w pobliżu transeptu, znajduje się ołtarz św. Alfonsa Rodrigueza (1531-1617), zamożnego kupca hiszpańskiego, który po śmierci żony Marii Juárez i trójki dzieci, mając już 40 lat, wstąpił do jezuitów i został bratem zakonnym. Zasłynął z niezwykle oddanej pracy jako długoletni furtian w kolegium jezuickim w portowym mieście Palma na wyspie Majorce.

Ignacy Loyola – człowiek celu

26 wrz 2021
ks. Robert Więcek SJ

Dobrze wiemy, że jeśli coś nie ma celu, to jest bezcelowe. Dodać moglibyśmy: bez sensu, albowiem to cel wyznacza kierunek. Ku niemu zmierzamy. W jakiś sposób mierzymy do niego (względem niego) to, co myślimy, o czym decydujemy, jak się wypowiadamy i co czynimy; przynajmniej w założeniach pierwotnych.

Święty Alfons Maria di Liguori - Adwokat i nauczyciel wiary ludzi prostych

19 wrz 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pragnę przybliżyć postać założyciela zakonu Redemptorystów, którego główną troską jest, by na łaskę zbawienia otworzył swoje serce każdy człowiek, również niemający możliwości, by otrzymać gruntowne wykształcenie.

Święty Efrem Syryjczyk - Piewca Maryi

16 sie 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Święty Efrem Syryjczyk (306-373) urodził się w Nisibis, w rodzinie chrześcijańskiej. W 1920 roku papież Benedykt XVI nadał mu tytuł doktora Kościoła. Dzięki jego rozprawom teologicznym i ascetycznym możemy poznać bogactwo wschodniej tradycji Kościoła, która rozwijała się na terenach dzisiejszej Turcji i Syrii, sięgając swoim oddziaływaniem aż po Indie.

Prorok Amos

16 sie 2021
ks. Stanisław Łucarz SJ

Amazjasz [kapłan z Bettel] rzekł do Amosa: «”Widzący", idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą». I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: "Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!". Am 7, 12-15

Sługa Boży Jérôme Lejeune - Francuski obrońca życia i człowiek nadziei

18 lip 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jérôme Lejeune (1926-1994) mając zaledwie 38 lat, uzyskał tytuł profesora genetyki na paryskiej Sorbonie i przez cały czas swojej naukowej kariery pozostał wierny katolickiej wierze, co spowodowało, że będąc zaangażowanym obrońcą życia, nie przyznano mu nagrody Nobla za dokonane odkrycie pochodzenia choroby zespołu Downa.

Bóg na pierwszym miejscu

Strony