Ewangelia niedzielna

 

Zaproszeni do miłości - 4 VI 2023

30 Maj 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

Niedziela Trójcy Przenajświętszej;
Ewangelia według św. Jana 3, 16-18

To zaskakujące, że na tak ważną uroczystość, jaką jest Niedziela Trójcy Przenajświętszej, Kościół daje nam bardzo krótką Ewangelię – zaledwie trzy wersety.

Łączy przeciwieństwa - 28 V 2023

28 Maj 2023
ks. Robert Więcek SJ

Zesłanie Ducha Świętego;
Ewangelia według św. Jana 20, 19-23

Duch Święty łączy przeciwieństwa – nie skrajności. Widać to w obrazach, których używamy w określaniu Jego samego i Jego działania.

Wniebowstąpienie Pańskie - 21 V 2023

21 Maj 2023
ks. Stanisław Groń SJ

7. Niedziela Wielkanocy;
Ewangelia według św. Mateusza 28, 16-20

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus objawiał się wiele razy Apostołom, a ostatni raz przed swoim wniebowstąpieniem.

Miłość do Boga a pełnienie przykazań - 14 V 2023

14 Maj 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

6. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 14, 15-21

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania - te słowa Jezusa brzmią wpierw jako sprawdzian: jeśli ktoś miłuje Jezusa, żyje Jego przykazaniami. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś lekceważy życie przykazaniami, lekceważy tym samym osobę Jezusa, a to znak wyraźny braku miłości do Niego.

Jezus uwalnia nas od lęku - 7 V 2023

04 Maj 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 14, 1-12

Pan Jezus – jak czytamy w Liście do Hebrajczyków – przyjął nasze człowieczeństwo, aby przez swoją śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i by uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli (Hbr 2, 14-15).

Jestem dobrym pasterzem - 30 IV 2023

30 kwi 2023
ks. Bogdan Długosz SJ

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 10, 1-10

Święty Jan Ewangelista odwołuje się do doskonale znanego obrazu pasterza.

Przystanąć w drodze - 23 IV 2023

21 kwi 2023
ks. Robert Więcek SJ

3. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Łukasza 24, 13-35

Kiedy jest się w drodze, to trzeba zrobić od czasu do czasu przystanek. Proste i oczywiste względy za tym przemawiają. By odpocząć. Bo to okazja do sprawdzenia, gdzie jestem. By się posilić, bo nie w drodze, a przy stole się spożywa.

Posłani przez Zmartwychwstałego Pana - 16 IV 2023

16 kwi 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Niedziela Miłosierdzia Bożego;
Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Święty Jan Ewangelista po relacji o pustym grobie i spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną opisuje spotkanie Jezusa z uczniami w wieczerniku.

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono - 9 IV 2023

09 kwi 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Zmartwychwstanie Pańskie;
Ewangelia według św. Jana 20, 1-9

Maria Magdalena jest uczennicą, która gorliwie szła za Jezusem, odkąd ją wyzwolił ze zniewolenia demonicznego.

Zwierciadło prawdy o Bogu i o człowieku - 2 IV 2023

31 mar 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

Niedziela Palmowa;
Ewangelia według św. Mateusza 26, 14 – 27, 66

W liturgię słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas szczególna modlitwa. Brzmi ona następująco: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu.

Strony