Artykuły

 

Imaginacje

22 mar 2024
Felicja Borzyszkowska-Sękowska

Nigdy niezgłębiona
tajemnica Krzyża
będąca dla człowieka
wielkim misterium

Ojciec Rutilio Grande beatyfikowany w Salwadorze

22 mar 2024
Redakcja

Rutilio Grande (1928-1977) urodził się w małym miasteczku El Paisnal. Był najmłodszym dzieckiem Salvadora Grande i Cristiny Garcíi. Jego ojciec był kupcem i ważną lokalną postacią polityczną. Po rozstaniu rodziców Rutilio został oddany pod opiekę swojej babci Franceski, dzięki której zyskał wiarę i powołanie do kapłaństwa.

Człowiek zdolny jest do przezwyciężenia wad i dążenia ku świętości

22 mar 2024
Papież Franciszek

Życie duchowe chrześcijanina nie jest spokojne, proste i pozbawione wyzwań, lecz wręcz przeciwnie - wymaga ciągłej walki, chrześcijańskiego zmagania, by zachować wiarę, by ubogacić dar wiary w nas.

Chwała Boża objawia się w krzyżu

17 mar 2024
Papież Franciszek

Dla Boga chwała jest miłowaniem aż po oddanie życia. Dla Niego otoczenie siebie chwałą oznacza dawanie siebie, czynienie siebie przystępnym, ofiarowanie swej miłości – stwierdził papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” (17 III 2024).

Ojciec Rutilio Grande beatyfikowany w Salwadorze

17 mar 2024
Redakcja

Rutilio Grande (1928-1977) urodził się w małym miasteczku El Paisnal. Był najmłodszym dzieckiem Salvadora Grande i Cristiny Garcíi. Jego ojciec był kupcem i ważną lokalną postacią polityczną. Po rozstaniu rodziców Rutilio został oddany pod opiekę swojej babci Franceski, dzięki której zyskał wiarę i powołanie do kapłaństwa.

Centralne miejsce Jezusa Chrystusa w życiu św. Pawła

17 mar 2024
Benedykt XVI

Spotkanie Szawła z Chrystusem na drodze do Damaszku w sposób radykalny odmieniło jego życie. Chrystus stał się racją jego istnienia i głębokim motywem całej jego pracy apostolskiej.

Czuwajmy nad naszym sercem

17 mar 2024
Papież Franciszek

Dzisiaj chciałbym dokonać wprowadzenia do cyklu katechez na temat wad i cnót. Możemy zacząć od samego początku Biblii, gdzie Księga Rodzaju w opowiadaniu o pierwszych rodzicach przedstawia dynamikę zła i pokusy.

Człowiek stworzony jest dla dobra

14 mar 2024
Papież Franciszek

Istota ludzka jest stworzona dla dobra, które naprawdę ją spełnia, i może również ćwiczyć się w tej sztuce, sprawiając, że pewne dyspozycje stają się w niej trwałe – stwierdził papież podczas audiencji ogólnej (13. III. 2023). Ojciec Święty po omówieniu wad podjął dziś tematykę cnót.

Co na Synodzie?

22 lut 2024
KAI

Arcybiskup Stanisław Gądecki z prof. Aleksandrem Bańką zrelacjonowali podczas spotkania z dziennikarzami obrady pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, która odbyła się w dniach 4-29 października w Rzymie.

Sumienie a prawda

22 lut 2024
Jan Paweł II

Więź między wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu. W głębi sumienia - pisze Sobór Watykański II - człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj.

Strony