Artykuły

 

Z modlitwy Jezusa rodzi się Kościół

24 wrz 2023
Benedykt XVI

W dzisiejszej katechezie skupimy uwagę na modlitwie, którą Jezus kieruje do Ojca w „godzinie” swojego wywyższenia i otoczenia chwałą (por. J 17, 1-26). Jak pisze Katechizm Kościoła Katolickiego: Tradycja chrześcijańska słusznie nazywa ją „modlitwą arcykapłańską” Jezusa. Jest to modlitwa naszego Arcykapłana; jest ona nieodłączna od Jego Ofiary, od Jego „przejścia” (Pascha) do Ojca, przez które został całkowicie „poświęcony” Ojcu (n.2747).

Powołanie od Boga jest chrześcijańskie

24 wrz 2023
Papież Franciszek

O konieczności refleksji nad zaangażowaniem osób świeckich w dzieło ewangelizacji w świetle dokumentów II Soboru Watykańskiego mówił papież Franciszek 15 marca 2023 roku podczas audiencji ogólnej.

Działalność Matteo Ricciego wzorcem ewangelizacji

24 wrz 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie 31 maja 2023 roku wskazał na aktualność ducha i metody misyjnej żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku swego zakonnego współbrata, czcigodnego sługi Bożego o. Matteo Ricciego. Papież podkreślił jego umiłowanie narodu chińskiego i znaczenie jego dzieła dla relacji między kulturą zachodnią a chińską.

Kardynał Marcello Semeraro o beatyfikacji Ulmów w Markowej w Polsce

10 wrz 2023
Redakcja

Szczególna wymowa dzisiejszej beatyfikacji (10 IX 2023 r.) polega także na tym, że do chwały ołtarzy zostaje wyniesiona cała rodzina, połączona nie tylko więzami krwi, ale także wspólnym świadectwem danym Chrystusowi aż do ofiary własnego życia – podkreślił prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, kard. Marcello Semeraro w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z beatyfikacją rodziny Ulmów w Markowej w Polsce.

Starowiejski Ogród Biblijny

10 wrz 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Na Podkarpaciu, niedaleko Brzozowa, obok sanktuarium i jezuickiego kolegium, na terenie rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się interesujące miejsce - Ogród Biblijny.

Piękno myśli Pascala

16 sie 2023
Papież Franciszek

Jest coś zdumiewającego czy wręcz tajemniczego w matematycznym geniuszu Blaise`a Pascala, który bardzo wcześnie dochodzi do wielkich odkryć. Jest w nim wielkie pragnienie poznania prawdy, czyta wielkich filozofów i zauważa, że choć mają piękne spostrzeżenia to jednak wzajemnie sobie przeczą.

Święta Brygida Szwedzka

16 sie 2023
Benedykt XVI

Przed rozpoczęciem Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 papież św. Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę Szwedzką współpatronką całej Europy. Jej postać, przesłanie i powody, dla których ta święta kobieta może wiele nauczyć - również dzisiaj - Kościół i świat, przedstawił Benedykt XVI w katechezie wygłoszonej w październiku 2010 roku, której treść publikujemy.

Marana

07 sie 2023
ks. Józef Pawłowski SJ

Próżno szukać Marany na mapie świata. Dopiero od niedawna na satelitarnych zdjęciach zaznaczono na nich drogę, która nosi nazwę Rue de Marana.

Co to jest woda świętego Ignacego?

31 lip 2023
Redakcja

Woda święcona św. Ignacego Loyoli – założyciela zakonu jezuitów – zwana także „wodą cudowną” zaczęła być stosowana wśród wiernych Kościoła katolickiego niedługo po śmierci tego Świętego, (tj. po roku 1556).

Samotność wypełniona Bogiem

13 lip 2023
Benedykt XVI

W tym roku przypada 650. rocznica objawień Julianny z Norwich w Anglii. 1 grudnia 2010 r. Benedykt XVI swą katechezę poświęcił tej angielskiej pustelnicy, jednej z najważniejszych przedstawicielek mistycyzmu chrześcijańskiego, żyjącej na przełomie XIV i XV wieku.

Oto polski tekst papieskiej katechezy.

Strony