Pozostałe

 

Wystawa Maria Mater Misericordiae - prezent dla Krakowa

19 lis 2016
ks. Stanisław Groń SJ

Jestem przekonany, że jest to spełnienie marzeń papieża Polaka, który w liście do artystów w 1999 roku napisał: „Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca. Otóż sztuka odznacza się sobie tylko właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego orędzia, przekładania go na język barw, kształtów, które wspomagają intuicję człowieka patrzącego.

Order Orła Białego

30 paź 2016
Filip Musiał

Pro Fide, Rege et Lege, czyli Za wiarę, króla i prawo – brzmiała dewiza wyryta na Orderze Orła Białego. Został on ustanowiony w 1705 r. przez króla Augusta II Mocnego. Wzór odznaczenia zmieniał się kilkakrotnie, na dzisiejszym, na gwieździe orderowej widnieje napis: Za Ojczyznę i Naród, wprowadzony w II Rzeczypospolitej.

Mur dzielący Niemcy

26 sie 2016
Filip Musiał

 

Mur jest najbardziej oczywistą i widoczną demonstracją fiaska systemu komunistycznego powiedział John Fitzgerald Kennedy. Miał na myśli liczące 156 km ogrodzenie oddzielające zachodnią część Berlina – będącą oazą wolnego świata w komunistycznych Niemczech Wschodnich. W sierpniu 1961 r., 55 lat temu, zaczęto budować mur, który stał się symbolem podziału powojennego świata.

Redukcje jezuickie

25 lip 2016
s. Bożena Najbar, klawerianka

W argentyńskiej prowincji Misiones są pozostałości tzw. redukcji misyjnych z XVII/XVIII w. – osad zakładanych i prowadzonych głównie przez jezuitów.

Walka komunistów z religią

25 lip 2016
Filip Musiał

Oświata i  wychowanie stanowią jedną z podstawowych dźwigni socjalistycznego rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – pisano w głośnej ustawie O rozwoju systemu oświaty i wychowania, przyjętej przez Sejm PRL w lipcu 1961 r.

Ojciec Józef Andrasz - człowiek Miłosierdzia

25 lip 2016
Łukasz Kalisz

Józef Andrasz urodził się 16 X 1891 r. w wielodzietnej rodzinie w Wielopolu koło Nowego Sącza. Od wczesnych lat odznaczał się pilnością w nauce i szczególną pobożnością, wyrażającą się w częstym udziale we Mszy św. i nabożeństwach oraz w dojrzałym i chrześcijańskim postępowaniu wobec ludzi.

Jak to jest?

02 lip 2016
Dawid Krawczykowski

Jak myślisz, kto w oczach Boga jest większy: idealny, wzorowy facet, człowiek sukcesu, czy może życiowy nieudacznik, ślamazara? Człowiek już od najmłodszych lat ma wpajane pragnienie osiągania sukcesu, stawania się idealnym i bycia doskonałym.

W normalności swej niezwykły

02 lip 2016
Dawid

Mam na imię Dawid i nie należę do grona wybitnych pisarzy, jednak chciałbym podzielić się pewnym odkryciem, które na początku było dla mnie trudne, jednak z czasem przyniosło piękny owoc.

Wielka Wojna Ojczyźniana, czyli wielkie kłamstwo propagandowe

02 lip 2016
Filip Musiał

W czerwcu 1941 r. III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki. Wybuch konfliktu niemiecko-sowieckiego sprzed 75 lat stał się początkiem mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Muzeum niespełnionych nadziei

31 Maj 2016
Dawid Golik

Bez wątpienia było pierwszą tego typu placówką w III RP i ukochanym dzieckiem jej twórców – żołnierzy Armii Krajowej. Kiedy plany upamiętnienia dorobku Powstańców Warszawskich były jeszcze odległe, a Muzeum Wojska Polskiego z trudem zrywało z obecnymi na ekspozycji komunistycznymi zaklęciami, tam można było bez obaw prezentować prawdziwą historię Polskiego Państwa Podziemnego.

Strony