Codzienne czytanie słowa Bożego

20 Maj 2024
Papież Franciszek
 

Do codziennego czytania i rozważania słowa Bożego zachęcił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Regina caeli”, jaką odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (19.V.2024).

Drodzy Bracia i Siostry, dobrego przeżycia uroczystości Zesłania Ducha Świętego, dzień dobry!

Dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, świętujemy zstąpienie Ducha Świętego na Maryję i na Apostołów, a Jezus w Ewangelii mówi nam, że Pocieszyciel powie nam „o wszystkim, cokolwiek usłyszał” (por. J 16, 13). Ale co to znaczy? Co usłyszał Duch Święty? O czym nam mówi?

Mówi do nas słowami wyrażającymi wspaniałe uczucia, jak miłość, wdzięczność, zawierzenie, miłosierdzie. Słowa, które pozwalają nam poznać piękną, jasną, konkretną i trwałą relację, jaką jest wieczna miłość Boga, słowami, które wypowiadają do siebie Ojciec i Syn. Są to właśnie przemieniające słowa miłości, które Duch Święty w nas powtarza, i które dobrze nam czynią, gdy je słuchamy, gdyż słowa te powodują, że w naszym sercu rodzą się i wzrastają te same uczucia i te same intencje: są to słowa owocne.

Dlatego ważne jest, żebyśmy się nimi karmili każdego dnia, Słowami Boga, Słowami Jezusa, natchnionymi przez Ducha Świętego. I wiele razy mówię: przeczytaj fragment Ewangelii, miej małą, kieszonkową Ewangelię nosząc je przy sobie, wykorzystując nawet krótkie dogodne chwile. Kapłan i poeta, Clemente Rebora mówiąc o swoim nawróceniu napisał w swoim dzienniku: „To Słowo uciszyło moją gadaninę!” (por., Curriculum vitae). Słowo Boże sprawia, że milkną nasze powierzchowne plotki i pozwala nam wypowiadać słowa poważne, słowa piękne, słowa radosne.  „To Słowo uciszyło moją gadaninę!”. Słuchanie Słowa Bożego sprawia, że milkną plotki.  W ten sposób możemy robić w sobie miejsce na głos Ducha Świętego. A także podczas adoracji  -nie zapominajmy o modlitwie adoracji w milczeniu - zwłaszcza tej prostej, cichej taką jaką jest adoracja. I tam mówiąc sobie wzajemnie dobre słowa, powiedzieć je w sercu, aby móc je następnie powiedzieć innym, jedni drugim i w ten sposób dostrzegamy echo  głosu Pocieszyciela, Ducha.

Drodzy siostry i bracia, czytanie Ewangelii i medytowanie nad Ewangelią, modlitwa w milczeniu, mówienie dobrych słów – to nie są rzeczy trudne, nie są skomplikowane – wszyscy możemy to robić. Są łatwiejsze niż rzucani obelg, gniewanie się A zatem zadajmy sobie pytanie: jakie miejsce zajmują w moim życiu te słowa? Jak mogę je pielęgnować, żeby lepiej wsłuchiwać się w Ducha Świętego? Jak mogę je praktykować, żebym i ja stał się dla innych echem miłości Ojca i Jezusa?

Niech, Maryja obecna z Apostołami w dniu Pięćdziesiątnicy, uczyni nas zdolnymi do pojęcia głosu Ducha Świętego.

 

Przeczytaj także

ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
Alicja Wojtczak
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
Redakcja
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Georg Fischer SJ

Warto odwiedzić