Odnowione AM

20 paź 2015
Redakcja
 

Trafność pierwotnych założeń AM dzisiaj.

AM pomaga skonkretyzować, rozwinąć i podtrzymywać codzienne nastawienie gotowości apostolskiej poprzez ofiarowanie własnego życia.

AM jest propozycją, która pomaga zjednoczyć codzienne życie każdego człowieka z misją Bożą, w czujności na natchnienia Ducha Świętego. Uznaje, że serce każdego chrześcijanina jest żyzną glebą, która może przyjąć powołanie i zaangażowanie w misję Zmartwychwstałego Chrystusa. Praktyki duchowe AM prowadzą do kultywowania osobistej relacji z Jezusem poprzez modlitwę, w której uświadamiamy sobie nasze obdarowanie przez Boga i wyrażamy pragnienie odpowiadania na nie z hojnością. Praktyki te, dzięki ich prostocie, są dostępne dla każdego, niezależnie od kultury, poziomu socjalnego, ekonomicznego czy też głębokości lub jasności doświadczenia religijnego.

AM kształtuje życie według dynamiki eucharystycznej, a innymi słowy: wyraża Eucharystię, Kościół i misję w spójny i nierozdzielny sposób, jako że są one zjednoczone w Sercu Jezusa. Uczy nas czynienia z naszego życia Eucharystii, służby w Kościele, rozumienia życia w kluczu misji.

AM powstało w głębokiej jedności z misją Kościoła oraz z kontemplacji problemów świata, które to określały intencje Kościoła i papieża. Modlitwa w tych intencjach nie jest jedynie sprawą prywatną – łączy nas w komunii z wieloma innymi ludźmi na całym świecie i stawia wyzwania naszemu sposobowi życia, zapraszając nas do dostosowywania się lepiej do Ewangelii i do pracy na rzecz sprawiedliwości Królestwa. Modlitwa zobowiązuje nas do życia spójnego z tym, o co się modlimy.

 

Podsumowanie

Wśród napięć istniejących w dzisiejszym złożonym i pełnym duchowego zniechęcenia świecie Apostolstwo Modlitwy może nam pomóc lepiej radzić sobie z wymaganiami życia codziennego, nadając im nowe znaczenie apostolskie zjednoczone z Jezusem. Przypomina nam ono, że wielkie chwile i wielkie osiągnięcia rozwijają się w powolnym dojrzewaniu codziennego życia. Uczymy się żyć, zadowalając się prostotą. Nasze ciche modlitwy dadzą owoc apostolski, w miarę jak będą jednoczyć nas z Jezusem, w którym pokładamy nadzieję dla nowego świata – świata, w którym się modlimy i w którym pracujemy.

Chcemy odnowić AM, aby być bardziej dyspozycyjnymi w misji Jezusa. Chcemy każdemu mężczyźnie i kobiecie naszych czasów dawać dzisiaj, w odnowionym i niosącym nowe znaczenia języku, sposób na gotowość apostolską do współpracy w misji Zmartwychwstałego Chrystusa, w której to każdy odkrywa zaproszenie do życia z Nim w bliskiej i osobistej relacji, przyjmując miłość Jego Serca i odpowiadając na Jego wezwanie. Odnowione AM ma nadzieję na to, że będzie pomagało każdemu chrześcijaninowi – tak jak to czyniło przez minione 170 lat – w przeżywaniu głębokiej radości bycia apostołem Jezusa Chrystusa, zaangażowanym wraz z Nim w służbę światu.

 

Warto odwiedzić