List o Apostolstwie Modlitwy i jego gruntownej odnowie

04 lut 2015
ks. Adolfo Nicolás SJ
 

List Przełożonego Generalnego Adolfo Nicolása, S.I. o Apostolstwie Modlitwy i jego gruntownej odnowie skierowany do Całego Towarzystwa Jezusowego napisany w Rzymie, dnia 3 stycznia 2015 roku.

Drodzy Współbracia!

Podczas gdy przeżywamy w tych dniach tajemnicę Narodzenia naszego Pana, pragnę przypomnieć, że całe nasze życie osobiste i apostolskie zależeć będzie od tego, na ile przywiązujemy wagę do naszej modlitwy, która powinna być skupiona na naszej misji oraz na bezpośrednim naszym kontakcie z otaczającym nas światem. Papież Franciszek przypomina o tym wszystkim wiernym na różne sposoby, a w sposób bezpośredni i szczególny czyni to względem nas, Towarzystwa. Podczas osobistych różnych spotkań z nim otrzymałem od niego gorącą prośbę, abyśmy uznali modlitwę jako fundamentalne źródło naszej misji apostolskiej i naszej osobistej duchowej siły.

Zachęcony przez to wezwanie Ojca Świętego, pragnę przypomnieć dzisiaj, podczas naszego tytularnego święta Imienia Jezus, o zobowiązaniu, jakie ma Towarzystwo względem Apostolstwa Modlitwy. Jak wszystkim dobrze wiadomo, ten ruch modlitwy eklezjalnej zrodził się na łonie Towarzystwa sto siedemdziesiąt lat temu i był naznaczony głębokim wymiarem misyjnym oraz złączony ściśle z modlitwą według intencji przekazanych przez papieża. Przy różnych okazjach papieże powierzali i potwierdzali Towarzystwu tę kościelną posługę, polegającą na ożywianiu modlitwy jako zaangażowania apostolskiego.

Z biegiem lat bogactwo tego pierwszego zamysłu przybierało formy i język, które mogą się dzisiaj wydawać przestarzałe, i które doprowadziły do tego, że bogactwo tej pierwszej intuicji straciło siłę przekazu. W rzeczywistości, to Ćwiczenia duchowne stanowią podstawę do zaproszenia do modlitwy w intencji Kościoła i ewangelizacji. Moglibyśmy powiedzieć, że stosując sposoby modlitwy zawarte w Ćwiczeniach, Apostolstwo Modlitwy proponuje ludowi Bożemu, w jaki sposób ofiarować każdy dzień Panu od pierwszej godziny poranka.

Usiłując odzyskać bogactwo początków, od jakiegoś czasu zaprosiłem odpowiedzialnych za Apostolstwo Modlitwy, aby rozpoczęli proces zmierzający do odnowienia tej papieskiej misji, prezentując ją w przesłaniu, języku i formach bardziej atrakcyjnych i skutecznych. Jest bardzo wielu, którzy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, poświęcając mu czas, siły, dyskusje i nadzieje, tak aby ta odnowa osiągnęła zamierzony cel. Z tego miejsca pragnę podziękować tym wszystkim osobom za ich ważny wkład w „odtworzenie” Apostolstwa Modlitwy. Ich nazwiska nie zostały wymienione, co nie oznacza zapomnienia, ale świadczy o ich hojności i bezinteresowności.

Temu procesowi odnowy towarzyszyły częste spotkania z Papieżem Franciszkiem, bo to ostatecznie on zatwierdza intencje modlitwy. Dokument, który wyraża tę propozycję i który otrzymał zatwierdzenie Papieża, nosi tytuł Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości. Ojciec Frédéric Fornos, mój Delegat w tej służbie Kościołowi, nawiąże w najbliższym czasie kontakt z Prowincjałami oraz z Delegatami krajowymi i diecezjalnymi Apostolstwa Modlitwy. Zapozna ich z nowymi propozycjami, tak by zostały rozpowszechnione w całym Towarzystwie, zarówno w naszych wspólnotach, jak i w dziełach apostolskich.

Jestem świadomy, że to „odtwarzanie” Apostolstwa Modlitwy będzie owocem długiego procesu, łączącego się z konieczności z osobistym nawróceniem wszystkich osób zaangażowanych w to dzieło. Jego wielka wartość polega właśnie na tym, że chodzi o proste, ważne i odnowione ofiarowanie całego życia Panu, zarówno w wymiarze misyjnym, jak i apostolskim. Zachęcam całe Towarzystwo do przyjęcia z zainteresowaniem tej propozycji i wprowadzanie jej w życie z oddaniem. Chodzi o stworzenie globalnej sieci modlitwy, odpowiadając na potrzeby Kościoła i świata. To prosty sposób, by praktykować sentire cum Ecclesia, modląc się w istotnych potrzebach świata, z jego radościami i cierpieniami, czyniąc z modlitwy służbę i towarzysząc dzień po dniu tym wszystkim, którzy stawiają czoło tym wyzwaniom. Pragnę zwrócić uwagę Wyższym Przełożonym szczególnie na dwa punkty: na mianowanie jezuitów zdolnych, aby towarzyszyć w tym procesie gruntownej odnowy Apostolstwa Modlitwy w ich Prowincjach, z uwzględnieniem Eucharystycznego Ruchu Młodych, traktowanego jako wartościowa propozycja, pozwalająca na zbliżenie się młodych do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Warto zauważyć jego rozpowszechnienie podczas gdy światowa sieć Apostolstwa Modlitwy działa w osiemdziesięciu czterech krajach, jego młodzieżowa gałąź rozwija się prężnie w pięćdziesięciu sześciu krajach. Odnowa dokona się przez wyznaczenie osób kompetentnych, które z entuzjazmem i zaangażowaniem mówią nowym językiem, trafiającym do serca osób, aby zjednoczyły się one z Sercem Pana.

Kończę, przypominając antyfonę na wejście z dzisiejszej Mszy św. o Najświętszym Imieniu Jezus: „Niech na imię Jezusa zgina się każde kolano [...] aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem” (Flp 2, 10-11). Niech ta prośba ożywia proces odnowy Apostolstwa Modlitwy, który przedstawiam teraz całemu Towarzystwu życząc, aby rozpoczynający się rok był bogaty w błogosławieństwo Pana.

Z braterskim pozdrowieniem w Chrystusie.

Adolfo Nicolás, S.I. Przełożony Generalny Towarzystwa Jezosowego
Rzym, 3 stycznia 2015

 

Warto odwiedzić