Duchowy profil Apostoła Modlitwy

08 mar 2013
Redakcja
 

Zamieszczamy inspiracyjny plan formacji w Apostolstwie Modlitwy według dokumentu Droga Serca w służbie świata. Poniższy tekst ma być bardziej inspiracją niż normą. Każde lokalne AM jest zaproszone do wypracowania swojego własnego profilu oraz określenia celów swoich programów formacyjnych.

W Apostolstwie Modlitwy Jezus chce formować osobę „według Serca Bożego”. A zatem apostoł modlitwy w szkole Serca Jezusa:

 • Jest świadomy swojego duchowego ubóstwa i potrzeb.
 • Rzetelnym sercem szczerze poszukuje Pana, pragnie skupić swoje życie na Bogu.
 • Prowadzi życie modlitwy i chce wzrastać w życiu duchowym.
 • Pragnie, aby Chrystus w nim zamieszkał i utożsamia swoje życie z Nim, wiedząc, że Jezus zawsze mu towarzyszy.
 • Jak Maryja przyjmuje Jezusa do swojego serca i ciała.
 • Ma pozytywny stosunek do świata jako miejsca, w którym rozpoznaje obecność i działanie Boga dla dobra ludzkości.
 • Prowadzi życie odpowiadające jego modlitwie i poświęceniu dla sprawiedliwości w świecie, zgodnie z wezwaniami intencji papieskich.
 • Jest zdolny do współodczuwania, gdy napotyka cierpienie braci i sióstr, oraz pracuje dla sprawiedliwości.
 • Pokłada swoją nadzieję jedynie w Bogu i działa, aby dać nadzieję swoim braciom i siostrom.
 • Jest pokorny i świadomy swoich własnych wątpliwości, ma zdolność dialogowania z tymi, którzy myślą inaczej albo praktykują inną religię.
 • Jest uległy Duchowi Świętemu, pozwala na to, aby Pan go prowadził i zaskakiwał.
 • Ma głęboką miłość i jest lojalny wobec Kościoła.
 • Pragnie być apostołem Nowej Ewangelizacji w codziennym życiu.
 • Karmi się Eucharystią i pragnie, by ona kształtowała jego życie.
 • Jak Maryja oddaje całe swoje życie Panu i poddaje się Jego woli.
 • Pragnie pracować w planie Serca Jezusa takim, jakim jest i tym, co posiada.

 

Program formacji jest prezentowany jako Droga Serca, która prowadzi chrześcijanina do zidentyfikowania się z Sercem Jezusa i współpracowania z Nim w misji Kościoła poprzez uobecnianie Bożego pojednania w świecie. Jest to mistyczna droga wzywająca do dania owoców w postaci sprawiedliwości i służby. Niech te kilka sugestii stanie się dla nas inspiracją w naszych programach formacyjnych. Każdy zespół krajowy musi poszukiwać konkretnych sposobów, aby ludziom zaoferować taką wizję.

 

Warto odwiedzić