List kondolencyjny od Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Krakowie

28 paź 2023
Redakcja
 

W dniu pogrzebu śp. o. Wacława Rusiniaka SJ (23 września 2024 roku),  a więc w czasie, w którym jego współbracia zakonni i najbliższa Rodzina oraz opolska Parafia Najświętszego Serca Jezusa żegna Go, otaczając swoimi modlitwami, a Chrystus przyjmuje Go do swego Królestwa chwały. Przesyłamy w duchu braterskiej wdzięczności nasze kondolencje i zapewnienie o modlitwie w łączności z Wami, zebranymi na tej liturgii.

Powierzając zmarłego o. Wacława Rusiniaka SJ Sercu Bożemu, łączymy się z Jego najbliższymi, przeżywającymi żałobę oraz ze wszystkimi uczestnikami tej liturgii pogrzebowej. Prosimy Miłosiernego Boga, aby przyjął Go do swej chwały i aby dane Mu było oglądać przemienione oblicze Jezusa przez całą wieczność.

Śp. Ojciec Wacław od 2019 roku był oddanym współpracownikiem Krajowego Sekretariatu Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy w Krakowie i opiekował się przez pięć lat istniejącym w tutejszej parafii Apostolstwem Modlitwy, prowadzonym przez nasz zakon.

Wyrażamy wdzięczność w imieniu wszystkich pracowników Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Krakowie, tych którzy Go dobrze znali i z Nim współpracowali, oraz w imieniu szerokiego grona naszych Członków Apostolstwa Modlitwy w Opolu, korzystających z Jego posługi i modlitwy w tej parafii Najświętszego Serca Jezusa.

Bardzo serdecznie i szczerze dziękujemy zmarłemu o. Wacławowi za Jego gorliwą posługę, okazywaną Kościołowi w naszej Ojczyźnie. Wspominamy Go jako  oddanego całym sercem Bogu i ludziom kapłana w posłudze apostolskiej. Jego lata życia, służba kapłańska i zakonna, a także Jego liczne rekolekcje o Bożej dobroci i miłosierdziu były darem Jezusa ukazującego ludziom z krzyża swój przebity bok.

Zebranej tu Rodzinie śp. o. Wacława, tutejszemu ks. Proboszczowi i zarazem Superiorowi,  a także wszystkim krewnym i znajomym oraz Apostolstwu Modlitwy składamy najserdeczniejsze podziękowanie za Niego i za to, że dane nam było razem współpracować przez te lata i doświadczyć Jego dobroci serca.

Niech święci Aniołowie i Patronowie Apostolstwa Modlitwy, których wstawiennictwa w swoim życiu tak często wzywał, tj. Małgorzata Maria Alacoque, Klaudiusz de la Colombière, Teresa z Lisieux i św. Franciszek Ksawery, wyjdą Mu na spotkanie w niebie, gdy Maryja  Niepokalanie Poczęta zapraszać będzie Go do Królestwa Jej pierworodnego Syna - Jezusa Chrystusa.

Drogi Wacławie!  Żegnając Ciebie dzisiaj, wraz z wszystkimi, którzy nie mogą być obecni na Twoim pogrzebie, a znali Cię i cenili, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za Twoją wrażliwość na świętość Boga i za oddaną Jezusowi pracę i modlitwę do Serca Bożego w Apostolstwie Modlitwy.

Spoczywaj w pokoju w Królestwie wiecznego Boga, gdzie nie ma śmierci, nie ma już cierpienia i nie ma łez i bólu, a wieczność jest już Twoim udziałem. Niech Twoje serce bije tam w rytmie Serca Jezusowego, a w intencji spokoju Twojej duszy ofiarujemy w pierwszy piątek września w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie Mszę świętą za Ciebie.

Z darem modlitwy
Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy
i Jego Dyrektor  o. Robert Więcek

***

Kraków, 23 sierpnia 2023 roku

 

Warto odwiedzić