Autorytet Piotra - 27 VIII 2017

23 sie 2017
ks. Stanisław Groń SJ
 

21. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 16, 13-20

Gdy Jezus przebywał w okolicy Cezarei Filipowej, w kraju pogan i Żydów, zapytał swoich uczniów: Wy za kogo Mnie uważacie?

Dotychczas to oni pytali Jego, a teraz On ich zapytał, aby wprowadzić uczniów w swoją tajemnicę.

Jezus, Syn Człowieczy, Mesjasz, Bóg, Ten, który określa siebie Ja Jestem, chciał być rozpoznany przez uczniów, lecz właściwą odpowiedzią nie mogło być to, co sami z siebie mogli o Nim powiedzieć. Było nią poznanie, które objawił im Bóg; tylko Ojciec mógł objawić, kim jest Syn! Ludzie porównywali Jezusa do znamienitych postaci religijnych z przeszłości: Jana Chrzciciela, Izajasza czy Jeremiasza, lub innego proroka, którzy głosząc słowo Boże, nie zostali przyjęci, zrozumiani i pomarli.

Odpowiedź Piotra w imieniu uczniów była inna, święta, podsunięta przez Boga Ojca. Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego, jest obietnicą i darem od Niego dla każdego człowieka. Poznając Jego, poznaje się Ojca. Tajemnicą Syna Człowieczego jest bycie Synem Bożym! Do tej tajemnicy uczniowie dojrzewali, bo widzieli w ciele Jezusa, Syna Bożego, i ją przekazali wspólnocie Kościoła. Od tego wyznania Piotr stał się uczestnikiem tajemnicy Boga. Jego i naszym zadaniem jest poznanie i miłowanie Jezusa jako Syna Bożego. Piotr stał się „skałą”, Kościół stał się „skałą”, a my już teraz jesteśmy współobywatelami świętych, domownikami Boga (Ef 2, 19-22). Autorytet Piotra i jego posługa jest autorytetem Pana, który oddał życie za wielu.

Dlaczego pytasz mnie, Panie, co sądzę o Tobie, czy nie słyszysz, jak głośno recytuję wyznanie wiary? Ty go słuchasz, ale nie wszystko Ci się podoba, bo może istnieje we mnie przepaść między wiarą a życiem... Wiara jest zdolnością do dania odpowiedzi Bogu. Opieraj swoją wiarę na Jezusie i Jego Kościele i nie przyłączaj się do tych, którzy płaczą po przeszłym papieżu i czekają na przyszłego, aby nie słuchać obecnego.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
św. Ambroży

Warto odwiedzić