Ewangelia niedzielna

 

Przejść przez ucho igielne - 14 X 2012

12 paź 2012
ks. Artur Wenner SJ

28. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 10, 17-30

Logika ewangeliczna, którą Jezus roztacza przed swymi uczniami, diametralnie przekracza logikę starotestamentalną. Jej nowość polega na przejściu od mentalności zarabiania sobie na życie wieczne przez dobre uczynki i bycie „w porządku” do życia w perspektywie daru.

Na początku było inaczej - 7 X 2012

01 paź 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

27. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 10, 2-16

Czy wolno mężowi oddalić żonę? – zapytali faryzeusze Jezusa. Celem takiego pytania było wystawienie Jezusa na próbę, zmuszenie Go do opowiedzenia się po stronie jednej ze szkół rabinistycznych i zajęcie stanowiska w toczącej się dyskusji dotyczącej powodów, które usprawiedliwiałyby oddalenie żony.

Nie sądźcie... - 30 IX 2012

27 wrz 2012
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

26. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 9, 38-48

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o dwóch różnych zagrożeniach, które mogą mieć wspólną przyczynę: zazdrość o sukcesy bliźnich działających w imię Jezusa oraz przyczynianie się do zgorszenia innych.

Jak być pierwszym? - 23 IX 2012

18 wrz 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

25. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 9, 30-37

Druga zapowiedź męki Jezusa następuje po Jego przemienieniu na górze Tabor oraz po cudownym uzdrowieniu epileptyka, a więc po wydarzeniach, w których uczniowie doświadczali Jezusa jako Boga mocnego. Zaraz po tym Jezus chowa się przed tłumami, bo pragnie pouczać swoich najbliższych uczniów, dając im tłumaczenie swojej męki. Jezus liczy, że przynajmniej oni to zrozumieją. Ale oni jednak nie rozumieli tych słów i bali się Go pytać.

Najważniejsze pytanie - 16 IX 2012

11 wrz 2012
ks. Stanisław Biel SJ

24. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 8, 27-35

Słowo Boże zwykle przynosi wskazówki na życie. Dziś jednak stawia pytanie: Kim jest dla ciebie Jezus? To pytanie zadał najpierw Jezus swoim uczniom w Cezarei Filipowej. Zapytał o to pod koniec swojej publicznej działalności. Uczniowie byli z Nim już dłuższy czas. Byli świadkami Jego słów, życia, cudów a także wielu pytań o Jego tożsamość. I odpowiedzi – pozytywnych i negatywnych.

Effatha – otwórz się! - 9 IX 2012

05 wrz 2012
ks. Artur Wenner SJ

23. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 7, 31-37

Misją Jezusa jest szukać i zbawić to, co zginęło. Pan nie przyszedł do sprawiedliwych, ale do tych, którzy się źle mają. I dlatego z upodobaniem Jezus udaje się do celników, przyjmuje jawnogrzesznice, pochyla się nad chromymi i trędowatymi. Nikim się nie brzydzi, nikogo nie odrzuca.

Moje serce - 2 IX 2012

31 sie 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

22. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

Św. Marek ewangelista w poprzedzającym fragmencie opisuje pierwsze rozmnożenie chleba. Niewątpliwie musiało to być dla wszystkich ważne i dające do myślenia wydarzenie.

Wina nie mają - 26 VIII 2012

23 sie 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

21. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 54. 60-69

W Kanie Galilejskiej spotykamy małą wspólnotę pierwszych uczniów zgromadzonych wokół Jezusa. Jest to początek tworzenia wspólnoty z osób, które już wcześniej się znały, których łączyły więzi rodzinne lub przyjacielskie.

Pokarm na drogę - 19 VIII 2012

16 sie 2012
ks. Stanisław Biel SJ

20. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 51-58

Jezus umierając, sam stał się pokarmem dla żyjących. Jest Chlebem Życia, który karmi w drodze do Ojca i zaspokaja najgłębsze duchowe głody. W czasie każdej Eucharystii na nowo wydaje się z miłości. Wyraża to symbolicznie gest przełamania chleba.

Przyjść do Jezusa - 12 VIII 2012

09 sie 2012
ks. Artur Wenner SJ

19. Niedziela zwykła 

Ewangelia: J 6, 41-51

Mowa eucharystyczna, którą Pan Jezus wygłasza w synagodze w Kafarnaum, ujawnia różnorakie ludzkie opory i trudności w przyjęciu nie tylko Mistrza z Nazaretu, ale także Boga Ojca, który posłał swego Syna na świat, aby go zbawić. Żydzi szemrali przeciw Niemu. Przypomina to sytuację Izraela, który szemrał przeciw Bogu podczas wędrówki przez pustynię do Ziemi obiecanej.

Strony