Ewangelia niedzielna

 

Spełniające się proroctwo - 31 XII 2023

31 gru 2023
ks. Bogdan Długosz SJ

Niedziela Świętej Rodziny;
Ewangelia według św. Łukasza 2, 22-40

Pięć wieków przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa, prorok Malachiasz opisywał wydarzenie wkroczenia Mesjasza do Świątyni.

Być przy nadziei - 24 XII 2023

24 gru 2023
ks. Robert Więcek SJ

4. Niedziela Adwentu;
Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Maryja też oczekiwała i zapewne modliła się o przyjście Mesjasza. Dużo podobieństw z tym, czego doświadczyli Elżbieta i Zachariasz. Izrael oczekiwał Pana. Różne sposoby przyjścia wymyślali uczeni, ale oczekiwanie było powszechne.

Świadectwo ascety – Jana Chrzciciela - 17 XII 2023

17 gru 2023
ks. Stanisław Groń SJ

3. Niedziela Adwentu Gaudete – „Radujcie się”;
Ewangelia według św. Jana 1, 6-8.19-28

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół zachęca wiernych do radości. Antyfona na rozpoczęcie Eucharystii głosi: Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się.

Przygotujcie drogę Panu - 10 XII 2023

09 gru 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

2. Niedziela Adwentu;
Ewangelia według św. Marka 1, 1-8

Ewangelista Marek rozpoczyna swoją Ewangelię o Synu Bożym od zapowiedzi wziętej z proroka Izajasza, że przyjście oczekiwanego Mesjasza przygotuje Boży wysłaniec. Jest nim Jan Chrzciciel. To przygotowanie będzie polegało na wzywaniu rodaków, by przygotowali drogi dojścia do ich serca, tak by wszelkie zawiłe ścieżki życiowe stały się prostymi. Dzięki temu oczekiwany Gość godnie do nich przybędzie.

Nikt z nas nie jest wyłączony - 3 XII 2023

03 gru 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

1. Niedziela Adwentu;
Ewangelia według św. Marka 13, 33–37

Ta niedziela rozpoczyna kolejny Adwent w naszym życiu. Samo to słowo, pochodzące z łaciny, oznacza „przyjście” lub „przychodzenie”.

Obieram Króla - 26 XI 2023

25 lis 2023
ks. Robert Więcek SJ

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata;
Ewangelia według św. Mateusza 25, 31-46

W uroczystość Chrystusa Króla, która u swych źródeł ma Serce Boże, a więc Serce Króla, warto się zastanowić, co ja sobie wyobrażam o Nim?

Troska o wykorzystanie talentów - 19 XI 2023

19 lis 2023

33. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św.  Mateusza  25, 14-30

Przypowieść o talentach – jak  prawie wszystkie przypowieści w Biblii – ma kilka znaczeń.

Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny - 12 XI 2023

12 lis 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

32. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13

W swojej przypowieści Jezus odnosi się do wschodniego zwyczaju weselnego, według którego już po zapadnięciu zmroku pan młody udaje się do domu rodziców panny młodej, aby wspólnie z nią podążyć na ceremonię ślubną.

Kryzys religijności - 5 XI 2023

03 lis 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

31. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 23, 1-12

Ewangelia tej niedzieli wskazuje na kryzys religijności w czasach Jezusa, ale też w naszych czasach.

Święci wśród nas - 1 XI 2023

01 lis 2023
ks. Stanisław Biel SJ

Uroczystość Wszystkich Świętych;
Ewangelia wed
ług św. Mateusza 5, 1-12

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół przypomina nam osiem błogosławieństw. Błogosławieństwa, choć paradoksalne, są bardzo realistyczne.

Strony