Dziecięca ufność - 3 VII 2011

28 cze 2011
ks. Bogdan Długosz SJ
 

14. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 11, 25-30

Mędrcy i roztropni szukają Boga mądrego i potężnego. Boga, który zagwarantuje im dobre zdrowie, stabilizację ekonomiczną, wyzwoli ich od wszelkich przeciwności życia i rozwiąże ich wszystkie problemy. Mali, o których wspomina Jezus w dzisiejszej Ewangelii, znajdują mądrość i moc Boga w prostocie i słabości Jezusa, w krzyżu i codzienności życia, w pełnieniu woli Boga. Tylko ci, którzy potrafią przyjąć i otworzyć się na takiego Boga (cierpiącego sługę Jahwe), mają moc i łaskę, by stać się Jego dziećmi. Jezus dziękuje Ojcu za nich, gdyż oni rozumieją, jaka droga prowadzi do prawdziwego szczęścia – tutaj na ziemi i kiedyś w życiu wiecznym.

Wzorzec, który Jezus stawia nam do naśladowania, to postawa dziecka i prostaczka. Pozwala ona zaufać, pozwala się poprowadzić i przeprowadzić przez życie. W tej dziecięcej postawie bardziej liczy się zaufanie i relacja do Ojca niż chłodna kalkulacja. To, co objawiono dzieciom i prostaczkom, zakryte zostało przed mądrymi i roztropnymi, którzy nie są zdolni do tego, by zrobić krok w kierunku nieznanego.

Każdy z nas, niezależnie od tego, co robimy i kim jesteśmy, wierzący i niewierzący, w różnych momentach życia staje na krawędzi, spotyka się z jakimś problemem czy przeciwnością, wchodzi w ciemną dolinę. Dziecięca prostota pozwala zaufać, że w tym doświadczeniu jest obecny Bóg, który chce przeprowadzić przez chorobę, problemy i niepowodzenia, a wreszcie przez samą śmierć. Wiara nie chroni przed przeciwnościami. Wiara daje gwarancję opartą na słowie Bożym, że jeśli w taką ciemną dolinę wejdę, to zła, czyli tego co trudne, się nie ulęknę. Bóg będzie ze mną, przez konkretną trudność mnie przeprowadzi i doprowadzi do jednej z hiobowych mądrości: Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem (Hi 42, 5).

 

Przeczytaj także

ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ

Warto odwiedzić