Przebaczać jak Bóg – 11 IX 2011

30 sie 2011
ks. Artur Wenner SJ
 

24. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 18, 21-35

Piotr, stawiając Jezusowi pytanie o granicę dla przebaczenia, mówi: Czy aż siedem razy? To pytanie ujawnia ludzki opór, trud wobec perspektywy przebaczenia drugiemu człowiekowi, który jawi się jako winowajca.

Życie duchowe, życie chrześcijańskie można przeżywać przede wszystkim w optyce obowiązku, nakazów i zakazów, które są ciężarem dla człowieka. Wtedy uczestnictwo w Eucharystii, modlitwa, niesienie pomocy drugiemu tylko uwiera. Brak jest radości, spontaniczności. Tak dzieje się, jeśli człowiek nie odkryje wartości, dobra i piękna postawy bycia dla Boga i dla drugiego człowieka. Najbardziej ciąży człowiekowi jego egoizm, który nie pozwala dawać siebie. Jak ja przeżywam własną wiarę? Czy potrafię z serca przebaczyć?

Podstawowym grzechem sługi z przypowieści jest jego niewdzięczność i małostkowość. Człowiek, któremu darowano tak ogromny dług, że nie mógłby spłacić go przez całe życie, jest bezwzględny wobec swego dłużnika, który jest mu winien o wiele, wiele mniej. Grzechem tego człowieka jest także wielka ślepota duchowa i krótka pamięć. Nie potrafi on dostrzec zależności między otrzymanym przebaczeniem a zaproszeniem do dzielenia się tym darem z innymi. Chce zachować swe przebaczenie dla siebie. Nieraz bezwzględność wobec innych jest wyrazem nieakceptacji sytuacji bycia dłużnikiem, w której zraniona miłość własna prowadzi do upokarzania innych. Czy potrafię dostrzec w sobie niszczycielskie przejawy zatwardziałości serca? Przebaczenie jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy trzeba wiele razy przebaczyć, gdy winowajca nie uznaje swej winy, gdy czujemy się bardzo skrzywdzeni.

Przebaczenie jest naszym uczestnictwem w Bogu bogatym w miłosierdzie, który sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi (Mt 5, 45).

 

Przeczytaj także

ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Tadeusz Loska SJ

Warto odwiedzić