Pierwszy piątek

 

Dziewiąty dar Bożego Serca

09 wrz 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Ostatnim, najważniejszym darem Bożego Serca, który pragniemy rozważyć jest sam Jezus w Najświętszym Sakramencie. Tutaj Dar i Dający go są tym samym.

Ósmy dar Bożego Serca

09 sie 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

W tym miesiącu chcemy rozważyć inny dar Serca Chrystusa: Maryję. Pozwólmy się prowadzić Ewangelii według św. Jana: Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 26-27).

Siódmy dar Bożego Serca

05 lip 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Darem Bożego Serca jest również Kościół. Nie jest on zwykłą grupą, którą wszyscy tworzymy.

Szósty dar Bożego Serca

04 cze 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Darem Serca Jezusa jest Duch Święty. Cała Ewangelia św. Jana przedstawia nam Go jako dar Syna. Być może szczyt obdarowania nastąpił w chwili śmierci Jezusa, kiedy Zbawiciel „wyzionął ducha” (J 19, 30).

Czwarty dar Bożego Serca

03 Maj 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Czwartym darem Jezusowego Serca są ubodzy. To interesujące, że Jezus powiedział: Ubogich zawsze macie u siebie (J 12, 8) i że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20).

Piąty dar Bożego Serca

02 Maj 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Z wielkim trudem przychodzi nam uznać za dar naszą słabość.

Trzeci dar Bożego Serca

20 mar 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Trzecim darem naszego Pana, który pragniemy rozważyć, jest Jego zamieszkanie w nas. Jezus nie tylko jest obok nas, nie tylko jest nam bliski jak Przyjaciel, lecz także przebywa wewnątrz nas samych.

Drugi dar Bożego Serca

06 lut 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

W drugim z dziewięciu pierwszych piątków miesiąca pragniemy rozważyć kolejny dar ofiarowany nam przez Serce Jezusa – Jego Słowo. Możemy bowiem powiedzieć, że całe Pismo Święte mówi nam o Jezusie. Stary Testament znajduje swoje wypełnienie w Jezusie, Nowy zaś wyraźnie się do Niego odnosi. Sam Jezus wyjaśnia swoim uczniom: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach (Łk 24, 44).

Pierwszy dar Bożego Serca

06 sty 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

W tym pierwszym z dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, w którym rozpoczynamy nasze naśladowanie Chrystusa, pragniemy rozważyć pierwszy dar otrzymany od Niego: jest nim przebaczenie naszych grzechów. „Przebaczenie” (po wł. perdono) oznacza właściwie super-dono (nad-dar), dar największy ze wszystkich, który otwiera naszą drogę ku Niemu.