Rok liturgiczny

 

Najświętsze Serce Pana Jezusa w obrazach Adolfa Hyły

30 Maj 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.

Uroczystość Bożego Ciała

16 cze 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Papież Franciszek do polskich pielgrzymów: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina nam o realnej obecności Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina.

Uroczystość Trójcy Świętej

10 cze 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Słynna ikona „Trójca Święta” lub „Trzech pod dębem Mamre” Andrzeja Rublowa, rosyjskiego mnicha i najwybitniejszego tamtejszego malarza z przełomu XIV i XV wieku, przedstawia Trójcę Osób, symbolizującą świętą miłość.

Osoby te odpoczywają, rozmawiają ze sobą, są sobie bliskie i tchną miłością. Każda postać jest inna, a jednak tworzą one we wzajemnej bliskości jakąś prawdziwą jedność. Przed nimi znajduje się kielich, w którym zanurzony jest Chrystus-Baranek i każda z Osób ma skorzystać z tego samego kielicha, czyli wziąć udział w wiecznej Bożej uczcie miłości.

Popularne formy kultu maryjnego w Kościele

01 Maj 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Istota kultu maryjnego

Pełnym i prawdziwym ideałem chrześcijańskiej doskonałości jest Jezus Chrystus, Światłość świata, a kult maryjny nie przysłania tej światłości, lecz uwydatnia jej blask i moc. Odkupienie jest łaską, a Bogurodzica jest łaski pełna. Kto z wierzących chce poznać, jak Chrystus działa w świecie, powinien patrzyć na Maryję, bo na Jej przykładzie widać najlepiej, co może uczynić z człowiekiem łaska Boża i na jakie wyżyny może go wznieść.

Nowe życie w Chrystusie zmartwychwstałym

12 kwi 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.

Papież wezwał jezuitów do pracy nad sercem

18 mar 2022
Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej (12 III 2022) w rzymskim kościele del Gesù z okazji 400. rocznicy kanonizacji Ignacego z Loyoli, Franciszka Ksawerego, Teresy od Jezusa, Izydora Oracza i Filipa Nereusza – powiedział: „Ważna jest praca nad sercem, aby potrafiło odróżnić to, co jest według Boga i trwa, od tego, co jest według świata i przemija!”

Święty Ignacy Loyola i tajemnica Wcielenia Słowa

12 gru 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Trwa Rok Ignacjański, związany z 500. rocznicą nawrócenia założyciela zakonu jezuitów oraz 400. rocznicą jego kanonizacji. Święty Ignacy w książeczce Ćwiczeń duchowych zapisał owoce swoich medytacji i kontemplacji.

Serce Jezusa jest sercem Kościoła

16 sie 2021
ks. Jarosław Paszyński SJ

W Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (11 VI 2021) polscy biskupi dokonali ponowienia Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Poświęcenia dokonał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wraz z całym Episkopatem. Polski Kościół zawierzył siebie i Polskę Sercu Jezusa. Podczas Mszy świętej homilię wygłosił ks. Jarosław Paszyński SJ, Prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Oto treść homilii.

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński o tajemnicy Serca Jezusa

16 sie 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

12 września 2021 roku w Warszawie zostanie beatyfikowany Sługa Boży ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. W jego bogatym życiu modlitwy i pasterskiego posługiwania ważne miejsce zajmował kult Serca Jezusa.

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

16 sie 2021
Redakcja

Panie nasz Jezu Chryste, Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić Akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.

Strony