Rok liturgiczny

 

Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z niewiasty

20 sty 2024
ks. Stanisław Łucarz SJ

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Ga 4, 4-7

Najświętsze Serce Pana Jezusa w obrazach Adolfa Hyły

30 Maj 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.

Uroczystość Bożego Ciała

16 cze 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Papież Franciszek do polskich pielgrzymów: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina nam o realnej obecności Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina.

Uroczystość Trójcy Świętej

10 cze 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Słynna ikona „Trójca Święta” lub „Trzech pod dębem Mamre” Andrzeja Rublowa, rosyjskiego mnicha i najwybitniejszego tamtejszego malarza z przełomu XIV i XV wieku, przedstawia Trójcę Osób, symbolizującą świętą miłość.

Osoby te odpoczywają, rozmawiają ze sobą, są sobie bliskie i tchną miłością. Każda postać jest inna, a jednak tworzą one we wzajemnej bliskości jakąś prawdziwą jedność. Przed nimi znajduje się kielich, w którym zanurzony jest Chrystus-Baranek i każda z Osób ma skorzystać z tego samego kielicha, czyli wziąć udział w wiecznej Bożej uczcie miłości.

Popularne formy kultu maryjnego w Kościele

01 Maj 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Istota kultu maryjnego

Pełnym i prawdziwym ideałem chrześcijańskiej doskonałości jest Jezus Chrystus, Światłość świata, a kult maryjny nie przysłania tej światłości, lecz uwydatnia jej blask i moc. Odkupienie jest łaską, a Bogurodzica jest łaski pełna. Kto z wierzących chce poznać, jak Chrystus działa w świecie, powinien patrzyć na Maryję, bo na Jej przykładzie widać najlepiej, co może uczynić z człowiekiem łaska Boża i na jakie wyżyny może go wznieść.

Nowe życie w Chrystusie zmartwychwstałym

12 kwi 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.

Papież wezwał jezuitów do pracy nad sercem

18 mar 2022
Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej (12 III 2022) w rzymskim kościele del Gesù z okazji 400. rocznicy kanonizacji Ignacego z Loyoli, Franciszka Ksawerego, Teresy od Jezusa, Izydora Oracza i Filipa Nereusza – powiedział: „Ważna jest praca nad sercem, aby potrafiło odróżnić to, co jest według Boga i trwa, od tego, co jest według świata i przemija!”

Święty Ignacy Loyola i tajemnica Wcielenia Słowa

12 gru 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Trwa Rok Ignacjański, związany z 500. rocznicą nawrócenia założyciela zakonu jezuitów oraz 400. rocznicą jego kanonizacji. Święty Ignacy w książeczce Ćwiczeń duchowych zapisał owoce swoich medytacji i kontemplacji.

Serce Jezusa jest sercem Kościoła

16 sie 2021
ks. Jarosław Paszyński SJ

W Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (11 VI 2021) polscy biskupi dokonali ponowienia Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Poświęcenia dokonał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wraz z całym Episkopatem. Polski Kościół zawierzył siebie i Polskę Sercu Jezusa. Podczas Mszy świętej homilię wygłosił ks. Jarosław Paszyński SJ, Prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Oto treść homilii.

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński o tajemnicy Serca Jezusa

16 sie 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

12 września 2021 roku w Warszawie zostanie beatyfikowany Sługa Boży ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. W jego bogatym życiu modlitwy i pasterskiego posługiwania ważne miejsce zajmował kult Serca Jezusa.

Strony