Artykuły

 

Papieska zachęta do codziennego rachunku sumienia

24 kwi 2023
Papież Franciszek

Do praktykowania co wieczór rachunku sumienia zachęcił papież Franciszek w rozważaniu (23 IV 2023)  poprzedzającym modlitwę „Regina Caeli”. Odmówił ją z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie.

Bazylika Świętego Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie

16 kwi 2023
ks. Stanisław Groń SJ

(…) Wszechmogący, wieczny Boże. Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie Krzyża. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie Krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich ...

Rekolekcje last minute na Wielki Tydzień

04 kwi 2023
ks. Robert Więcek SJ

Woń życia czy śmierci?

Tekst Ewangelii: J 12, 1-11

Kto przychodzi i jak działa? (Iz 42, 1-7)

Przychodzi ktoś wielki (wszak Wielki Tydzień przeżywamy). Podejmuje wielkie sprawy do załatwienia, o których nie myślimy często, bo... nie ma czasu. Przynosi wielkie orędzie Boże, którego za bardzo nie słuchamy, bo... czym innym się zajmujemy. Co musi się wydarzyć, aby nami wstrząsnąć? Aby poruszyć serca? Byśmy zatrzymali się na chwilę i zreflektowali?

Papież Franciszek w Niedzielę Palmową

03 kwi 2023
Papież Franciszek

Odrzuceni i wykluczeni są żywymi ikonami Chrystusa, przypominają nam o Jego szalonej miłości – powiedział papież podczas Mszy św., której przewodniczył (2 IV 2023) w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej  na placu św. Piotra w Watykanie.

Bazylika św. Pawła za Murami

21 mar 2023
ks. Stanisław Groń SJ

W Rzymie oprócz Bazyliki św. Piotra na Watykanie znajduje się jeszcze inna wspaniała bazylika, jedna z czterech zwanych: wielką, wzniesiona na grobie św. Pawła Apostoła i poświęcona w 324 r. przez papieża Sylwestra I.

W sercu Kościoła-Matki pragnęła być miłością - Święta Teresa z Lisieux

07 mar 2023
ks. Marek Wójtowicz SJ

Święta Teresa z Lisieux (1873-1897) należy do najbardziej znanych i czczonych katolickich świętych w całym Kościele. W 150. rocznicę jej urodzin warto przypomnieć jej słowa: Kocham Kościół Święty – Matkę moją i pamiętam, że „Najmniejszy akt czystej miłości jest dlań bardziej użyteczny, niż wszystkie inne dzieła razem wzięte”.

Kościół jest dziełem Ducha Świętego

26 lut 2023
Papież Franciszek

Pierwsze kroki Kościoła w świecie wyznaczała modlitwa. Pisma apostolskie i wspaniały opis Dziejów Apostolskich dają nam obraz Kościoła w drodze, Kościoła aktywnego, który w spotkaniach modlitewnych odnajduje jednakże fundament i bodziec do działania misyjnego.

Męczeńska Rodzina Ulmów z Markowej

26 lut 2023
ks. Marek Wójtowicz SJ

Józef Ulma (ur. 2 marca 1900 r.) i Wiktoria zd. Niemczak( ur. 10 grudnia 1912 r.) pobrali się w 1935 roku. Na świat przychodziły kolejne dzieci: Stanisława (ur. 18 lipca 1936 r.), Barbara (ur. 6 października 1937 r.), Władysław (ur. 5 grudnia 1938 r.), Franciszek (ur. 3 kwietnia 1940 r.), Antoni (ur. 6 czerwca 1941 r.) i Maria (ur. 16 września 1942 r.).

Realizować misję Chrystusa 

22 lut 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej (22 II 2023) kontynuował cykl katechez na temat pasji ewangelizacyjnej powiedział: „Wszystko w Kościele musi być zgodne z wymogami głoszenia Ewangelii; nie z opiniami konserwatystów czy postępowców, ale z tym, aby Jezus docierał do życia ludzi. Dlatego każdy wybór, każde zastosowanie, każda struktura i tradycja mają być oceniane o tyle, o ile sprzyjają głoszeniu Chrystusa ”.

Mikołaj Kopernik - uczony czy rewolucjonista?

21 lut 2023
ks. Robert Janusz SJ

Termin „przewrót Kopernikański” (a nawet „rewolucja Kopernikańska”) wszedł na trwałe do potocznego słownika naszej cywilizacji. Dlaczego tak się stało i dlaczego postać największego polskiego astronoma wzbudzała i nadal wzbudza tyle kontrowersji? - nie sposób odpowiedzieć na to w tym krótkim tekście, który -  przez wskazanie wybranych perspektyw -- może stać się jedynie zachętą do dalszego studium.

Strony