Artykuły

 

Święty Alfons Maria di Liguori - Adwokat i nauczyciel wiary ludzi prostych

19 wrz 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pragnę przybliżyć postać założyciela zakonu Redemptorystów, którego główną troską jest, by na łaskę zbawienia otworzył swoje serce każdy człowiek, również niemający możliwości, by otrzymać gruntowne wykształcenie.

Powróćmy do Dekalogu

19 wrz 2021
ks. Stanisław Biel SJ

Piąte przykazanie Nie zabijaj! dotyczy także problemów ekologicznych. Bóg stwarzając świat, powierzył go człowiekowi: Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi (Rdz 1, 28). Zadaniem człowieka jest więc podporządkowywać sobie ziemię, rozwijać, ulepszać, doskonalić.

Homilia papieża Franciszka w Preszowie

19 wrz 2021
Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek podczas bizantyjskiej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma w Preszowie (14 IX 2021) nawiązał w swej homilii do obchodzonego dziś święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Powiedział: „Jakże często dążymy do chrześcijaństwa zwycięskiego, do chrześcijaństwa triumfalistycznego, które miałoby doniosłość i znaczenie, któremu przypadałyby w udziale chwała i zaszczyty. Ale chrześcijaństwo bez krzyża jest z tego świata i staje się bezowocne”.

Homilia papieska wygłoszona w Budapeszcie

13 wrz 2021
Papież Franciszek

W homilii podczas mszy św. wieńczącej 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, sprawowanej na placu Bohaterów w Budapeszcie (12 IX 2021), papież Franciszek wzywał do przyjęcia logiki Bożej, a nie świata i do naśladowania Chrystusa. Nawiązał do Ewangelii czytanej w XXIV niedzielę zwykłą i zawartego w niej pytania Jezusa „za kogo Mnie uważacie?” (Mk 8, 29).

Kongresy Eucharystyczne – historia i współczesność

31 sie 2021
ks. Stanisław Groń SJ

Pomysłodawczynią idei międzynarodowych kongresów eucharystycznych, czyli zgromadzeń katolików na spotkaniach religijno-naukowych, organizowanych w skali międzynarodowej, była pochodząca z Francji panna Emilie-Marie Tamisier (1834-1910). Ona to na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX stulecia zaczęła organizować we Francji najpierw krajowe, a potem międzynarodowe pielgrzymki do znanych miejsc kultu eucharystycznego.

Zapatrzeni w Serce - refleksja na I piątek - 3 IX 2021

31 sie 2021
o. Robert Więcek SJ

„Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich: Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi?

Paweł ostro napomina Piotra

25 sie 2021

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej (25 VIII 2021) kontynuował rozważania na temat Listu do Galatów. Powiedział, że obłuda, występująca szczególnie w Kościele, jest odrażająca. Zachęcił do walki z hipokryzją, która utrudnia miłowanie bliźniego oraz zaapelował do wierności prawdzie.

Boża obietnica wcześniejsza niż Prawo

16 sie 2021

Papież Franciszek kontynuował katechezę na temat Listu do Galatów. Wygłosił ją w auli Pawła VI (11 VIII 2021) podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Wniebowzięcie - krakowskie arcydzieło rzeźby gotyckiej

16 sie 2021
ks. Stanisław Groń SJ

Nastawa ołtarza w Bazylice Mariackiej w Krakowie jest pentaptykiem (posiada pięć skrzydeł). Składa się z części centralnej z wyrzeźbionymi figurami, z jednej pary ruchomych skrzydeł wewnętrznych i z jednej pary nieruchomych skrzydeł zewnętrznych. Obie pary skrzydeł ozdobione zostały płaskorzeźbami. W dawnych czasach ołtarz otwierany był tylko podczas największych świąt kościelnych, a na co dzień wierni mogli oglądać tylko skrzydła ołtarza zamkniętego.

Modlitwa niewysłuchanych próśb

16 sie 2021
Papież Franciszek

Kontynuując cykl katechez o modlitwie, papież Franciszek podjął temat niewysłuchanych próśb. W modlitwie to Bóg musi nas nawrócić, a nie my powinniśmy nawracać Boga – powiedział papież podczas audiencji ogólnej 26 V 2021 roku na Dziedzińcu Świętego Damazego Pałacu Apostolskiego.

Strony