Artykuły

 

O sobie samym dla potomności i dla Czytelników PSJ

15 mar 2011
ks. Jan Ożóg SJ

Urodziłem się w zamierzchłych czasach - 12 marca 1934 roku - w niecce sandomiersko-kolbuszowskiej, w uroczej wiosce galicyjskiej o pięknej nazwie Trzeboś, która ma własną rzekę - Trzebośnię albo Trzebośnicę - bieg swój rozpoczynającą na granicy między Trzebosią a Zalesiem. a wpływającą prosto do Sanu. Moja rodzinna wioska ma od roku 1773 własny kościół parafialny pod wezwaniem Bożej Opatrzności, własnego księdza proboszcza, a kiedy byłem wesołym dziecięciem, miała nawet własnego wójta. Ta wioska ma dwie cechy znamienne.

Droga do pokoju

11 mar 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Temat wolności religijnej podjął Benedykt XVI w Orędziu na 44. Światowy Dzień Pokoju 2011. Papież wskazał na jej współczesne zagrożenia. Obok Iraku i Bliskiego Wschodu, Ojciec Święty wymienia także Afrykę i Azję jako obszary występowania otwartych prześladowań religijnych. Zapoznajmy się z fragmentami tego orędzia.

Wolność religijna drogą do pokoju

Pochylając się nad wizerunkiem Jezusa

25 lut 2011
Ks. Tadeusz Chromik SJ

W styczniowym Posłańcu na stronie tytułowej umieszczono wizerunek Serca Pana Jezusa zmarzniętego i pokrytego śniegiem. Zawiera on w sobie wyraźnie przesłanie symboliczne. Zachęcamy Czytelników, by podzielili się swoją refleksją na ten temat. Jednym to zdjęcie się podobało, bo dobrze oddaje klimat zimy. Drugim "serce zamarzło" na widok tak "zimnego" Jezusa. Ale byli też tacy, którzy odczytali to zdjęcie w kategoriach symbolu. Ktoś stwierdził, że taki zimny i smutny Jezus wyraża duchowy stan dzisiejszego człowieka. Dla niego Jezus często jest daleki od nurtu codziennego życia.

Bóg w Europie

28 sty 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Europa nauki i technologii, cywilizacji i kultury powinna być otwarta na transcendencję i na braterstwo z innymi kontynentami. Nasz kontynent musi otworzyć się na Boga żywego i prawdziwego, wyjść na spotkanie z Nim bez lęku. Kościół winien współpracować z łaską Pana, niestrudzenie głosząc Jego słowo i troszcząc się o człowieka. Mówił o tym Benedykt XVI w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Santiago de Compostela (Hiszpania) 6 XI 2010 r.

Bóg istnieje i daje życie

Benedykt XVI nauczał w Anglii

25 paź 2010

Komplementarność rozumu i wiary

Kluczowe pytanie brzmi: gdzie można znaleźć etyczne podstawy dla wyborów politycznych?
Tradycja katolicka utrzymuje, że obiektywne normy rządzące prawym działaniem są dostępne dla rozumu niezależnie od treści Objawienia. Zgodnie z takim rozumieniem rola religii w debacie politycznej polega nie tyle na dostarczaniu tych norm, tak jakby nie mogły być one znane niewierzącym - a tym mniej na proponowaniu konkretnych rozwiązań politycznych, które znajdują się całkowicie poza kompetencjami religii - ale raczej na dopomaganiu w oczyszczeniu i rzucaniu światła na stosowanie rozumu do odkrywania obiektywnych zasad moralnych. Ta "korekcyjna" rola religii względem rozumu nie zawsze jest mile widziana, gdyż - po części ze względu na zniekształcone formy religii, takie jak sekciarstwo i fundamentalizm - może być ona postrzegana jako stwarzająca poważne problemy społeczne.

Św. Stanisław Kazimierczyk Apostoł Eucharystii

11 paź 2010
ks. Stanisław Groń SJ

Pochodzenie i edukacja

Stanisław Sołtys, zwany Kazimierczykiem, według życiorysu wydanego w 1609 roku urodził się 27 IX 1433 r. na krakowskim Kazimierzu, który wówczas był oddzielnym miastem. Jego ojcem był Maciej Sołtys, rajca miejski i przewodniczący sądu ławniczego, z zawodu tkacz, a matką była nie znana bliżej Jadwiga, pobożna niewiasta, należąca do Bractwa Najświętszego Sakramentu, działającego przy parafii Bożego Ciała. Imiona rodziców i nazwisko ojca podaje pierwszy biograf Świętego - Baroniusz. Jedynemu synowi Macieja i Jadwigi na chrzcie świętym nadano imię Stanisław na cześć św. biskupa, patrona Polski.

Samarytanin Madagaskaru

30 cze 2002
ks. Stanisław Groń SJ

Ksiądz Beyzym to wcielenie niezłomności twardej jak mur - męstwa nie znającego lęku i serca gorącego wylaniem, a czystego jak kryształ. To bohater, jakich mało wydała ludzkość. (...) Madagaskarowi złożył w ofierze bezinteresownie swe piękne życie, swoją wielką miłość i - uciułany grosz polskiego społeczeństwa. (Arkady Fiedler)

Madagaskar po beatyfikacji ojca Jana Beyzyma

22 sty 2002
ks. Stanisław Groń SJ

Ks. Stanisław Groń SJ: Jesteś jezuickim misjonarzem z Polski i pracujesz na Madagaskarze od 1987 r. - zwracam się do o. Tadeusza Kasperczyka - powiedz Czytelnikom Posłańca Serca Jezusowego, jak u Was odbyły się uroczystości dziękczynienia za beatyfikację o. Jana Beyzyma SJ.

Strony