Święci i błogosławieni

 

Błogosławiona służąca - Aniela Salawa

16 wrz 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Całe życie Anieli Salawy (1881-1922) wypełnione było służbą i ofiarą, dlatego zaowocowało miłością względem Boga i ludzi, pośród najprostszych codziennych czynności. Postawa miłości scalała jej serce, a stylu życia uczyła się od ukrzyżowanego Pana. Rozmodlona dusza tej prostej, zakochanej w Bogu kobiety uczy nas, że w każdym stanie życia zrealizowanie powołania do świętości jest możliwe. Bliskość z Bogiem była dla niej źródłem niewypowiedzianej radości, którą znają jedynie serca pokorne.

Św. Piotr Faber - przyjaciel aniołów i świętych

25 sie 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Piotr Faber był jednym z pierwszych towarzyszy, których św. Ignacy Loyola pozyskał do swojej paryskiej grupy.

Święta Kinga - księżna i klaryska

19 lip 2014
Z siostrą Salomeą z Zakonu Sióstr Klarysek ze Starego Sącza rozmawia Joanna Szubstarska

Joanna Szubstarska: Święta Kinga (1234-1292), pochodząca z węgierskiej rodziny królewskiej Arpadów, skłoniła męża, księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława, do wspólnego złożenia ślubu czystości. Po śmierci Bolesława Wstydliwego wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu. Jaką cześć odbiera w tutejszym klasztorze?

Przyjaciel aniołów i świętych - św. Piotr Faber

14 lip 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Piotr Faber był jednym z pierwszych towarzyszy, których św. Ignacy Loyola pozyskał do swojej paryskiej grupy.

Spotkanie ze św. Janem z Dukli

01 lip 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jan urodził się w 1414 roku w Dukli na ziemi krośnieńskiej. Od wczesnej młodości odczuwał w sobie wielki głód Boga i pragnienie modlitwy. Już jako młodzieniec zamieszkał w pustelni przez siebie zbudowanej w lasach pod Górą Cergową, oddając się kontemplacji i umartwieniom.

Bł. Michał Kozal. Za Kościół w Polsce i za Ojczyznę

28 Maj 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Współwięźniowie, którzy byli świadkami ostatnich miesięcy życia bp. Michała Kozala, byli przekonani, że patrzyli na świętego kapłana i biskupa, człowieka prawdziwie wolnego.

Św. Krzysztof Magallanes. Meksykańscy męczennicy

02 Maj 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Dzięki powstałemu kilka lat temu filmowi Cristiada mogliśmy lepiej poznać kontekst historyczny prześladowań Kościoła w Meksyku w latach 20. XX wieku. Katolicy zaczęli stawiać czynny opór w reakcji na niesprawiedliwe zakazy prezydenta-socjalisty Plutarco Eliasa Callesa, które drastycznie ograniczały działalność Kościoła. „Meksykański Neron”, jak go nazywano, nakazał w 1924 r. pozamykać katolickie szkoły i szpitale, zakazał też publicznych nabożeństw, księża zaś nie mieli prawa chodzić w sutannach.

Jan Paweł II o Sercu Bożym

09 kwi 2014

(…) Pragnę (...) już dzisiaj wyprzedzając ten dzień [uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa] razem z wami skierować wejrzenie naszych serc na tajemnicę tego Serca. Ona przemawiała do mnie od wieku młodzieńczego. Co roku wracam do tej tajemnicy w liturgicznym rytmie czasu kościelnego.

Bł. Maria Pierina - kontemplować Święte Oblicze

02 kwi 2014
Nikola Gori

Nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Jezusa i Dziewicy Maryi to dwie fundamentalne cechy duchowości Giuseppiny De Micheli, późniejszej bł. Marii Pieriny (1890-1945). Należała ona do Zgromadzenia Córek Niepokalanego Poczęcia z Buenos Aires. Swe życie w większości spędziła w Mediolanie, poza dwoma latami w Buenos Aires i ostatnimi sześcioma w Rzymie. W Zgromadzeniu pełniła rożne obowiązki: była nauczycielką, animatorką Oratorium, przełożoną domu w Mediolanie i w Rzymie, a na końcu Przełożoną Regionalną wspólnot we Włoszech.

Św. Katarzyna Sieneńska - Miłowała Chrystusa i Kościół

02 kwi 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Katarzyna (Sieneńska) urodziła się w Sienie 25 marca 1347 r. jako 24. Dziecko w zamożnej rodzinie mieszczańskiej głęboko zakorzenionej w wierze Kościoła. Mając siedem lat, doznała pierwszej mistycznej łaski, ofiarując się całkowicie Bogu. W wieku piętnastu lat wstąpiła do klasztoru sióstr dominikanek nieklauzurowych, który znajdował się w jej rodzinnym mieście. Z wielkim oddaniem opiekowała się chorymi na trąd i dżumę. Oblubienicą Jezusa stała się na początku 1367 r. podczas modlitwy wynagradzającej za obojętność świata wobec daru Odkupienia. Jezus Chrystus 1 kwietnia 1375 r. obdarzył ją stygmatami, zewnętrznymi znakami swojej męki. Ona zaś do końca życia skrzętnie je ukrywała przed swoimi uczniami i przyjaciółmi, by nie być oskarżaną o pychę czy chęć rozgłosu.

Strony