Pozostałe

 

Jaki powinien być ksiądz według bpa Michaela von Faulhabera

08 mar 2020
ks. Stanisław Pyszka S

Przenosząc się z Małego Rynku 8, z domu zakonnego do Domu Pisarzy przy ul. Mikołaja Kopernika 26 w Krakowie, w sierpniu 2012 roku zabrałem ze sobą z likwidowanej tamtejszej biblioteki domowej małą broszurkę pt. Ksiądz.

Budujmy sieć krzewiącą dialog wspólnoty wolnych osób

15 wrz 2019
Redakcja

W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony 15 września. Przed zagrożeniami wypływającymi ze złego korzystania z sieci społecznościowej i do budowania w internecie sieci dialogu, spotkania, strzegącej wspólnoty wolnych osób zachęcił papież Franciszek w swoim Orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego temat brzmi Wszyscy tworzymy jedno (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich.

Wakacyjny odpoczynek

28 cze 2018
ks. Stanisław Groń SJ

Dopóki żyjemy, stale coś robimy i inni poznają nas po tym, co zdziałaliśmy. Z Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że Bóg: ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął (Rdz 2, 2). W biblijnym opisie stworzenia Bóg wypowiada słowo, ale ono jest wiecznym działaniem; stało się światłością, ziemią, morzem, roślinami, ciałami niebieskimi, ptactwem, zwierzętami, ludźmi. Stworzony świat jest więc urzeczywistnioną Boża myślą, a w nim znajdujemy się my - ludzie - z jakże ogromnym potencjałem twórczym i naszą aktywnością.

Prekursorzy Solidarności

13 cze 2017
Filip Musiał

Młodzież – i ta szkolna, i studiująca – buntowała się przeciw komunie od chwili narzucenia Polsce totalitarnego systemu. Młodzi ludzie walczyli w oddziałach powojennego podziemia, działali w konspiracyjnych i jawnych – opozycyjnych wobec władzy komunistycznej – stronnictwach politycznych, brali udział w strajkach.

Tradycja niepodległościowa, czy postkomunistyczna spuścizna?

22 kwi 2017
Filip Musiał

Miesiąc temu, 1 marca, obchodziliśmy po raz kolejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Samo to pojęcie budzi czasem emocje – po wszystkich stronach publicznej debaty.

Na świecie trwa eksterminacja chrześcijan

09 kwi 2017

Obecnie ok. 200 milionów ludzi nie może swobodnie wyznawać swojej wiary. W 38 krajach mamy systematyczne prześladowania, a chrześcijanie najbardziej cierpią z rąk islamskich ekstremistów – wynika z dorocznego raportu o sytuacji religii w 196 krajach.

Fundament Wolnej Polski

09 kwi 2017
Filip Musiał

Polskie społeczeństwo jest głęboko podzielone. I jest to podział nie tylko polityczny, ale znacznie głębszy, sięgający także pytań o naszą historię, odpowiedzialność wobec naszych przodków i potomków. Dotykający fundamentalnych kwestii naszej tradycji i podejścia do niej.

Podróżnych w dom przyjąć

11 mar 2017
Piotr Pikuła

Staropolskie Gość w dom, Bóg w dom jest głęboko zakorzenione w obyczajowości chrześcijańskiej, która od ponad tysiąca lat wpływa na kształtowanie się naszych ojczystych zwyczajów.

Amnestia niosąca niewolę

11 mar 2017
Filip Musiał

Gdy w 1947 r. komuniści ogłosili amnestię, według wspomnień partyzantów niepodległościowego podziemia do mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” miał przyjść kpt. Zdzisław Broński „Uskok” z pytaniem, co robić w tej sytuacji. „Zapora” miał odpowiedzieć: Zdzisiu, amnestia jest dla bandytów, a my jesteśmy Wojsko Polskie.

Czy Bóg tego chce?

11 lut 2017
ks. Patrick Zoll SJ

Praktyka rozpoznawania znaków czasu sięga najdawniejszej tradycji chrześcijańskiej. Ma ona swoje korzenie w Piśmie Świętym (np. Łk 12, 54-57).

Strony