Zatroskany nie tylko o nas - 26 IV 2015

25 kwi 2015
ks. Stanisław Groń SJ
 

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 10, 11-18

Jezus w swoim nauczaniu odwoływał się do obrazu dobrego pasterza. Trudne prawdy religijne wyjaśniał za pomocą pojęć dobrze znanych swoim słuchaczom. Dlatego mówił im o owcach i pasterzach zatroskanych o stado!

Chciał pokazać swoją troskę o lud i odsłonić przepaść pomiędzy Sobą a faryzeuszami i uczonymi w Prawie, którzy nie dbali o powierzonych im ludzi, lecz nakładali na nich ciężary skostniałego prawa. Wilki wyrządzają wiele szkód w Bożym stadzie także i dzisiaj. Lud Boży zasługuje na dobrych pasterzy, którzy znają swe owce po imieniu, trudzą się dla nich i dla ich obrony nie wahają się oddać życia! Najemnik i ten kto nie jest pasterzem to biblijny kod na oznaczenie tych, co nie troszczą się o lud. Dzisiaj można znaleźć też takich, co w prowadzeniu ludzi do Boga bardziej są najemnikami niż pasterzami. Módlmy się o przemianę ich serc.

Porównania i obrazy wzięte z życia pasterskiego dla słuchaczy Jezusa były czytelne, lecz obecnie są coraz mniej zrozumiałe dla ludzi wychowanych w miastach. Oni nie znają pasterzy, nie wiedzą, co to jest owczarnia, nie mają doświadczenia pasienia owiec, bronienia ich przed złodziejami i drapieżnikami. Jezus – Dobry Pasterz całej ludzkości – stoi na straży człowieka, broni go od zła, Szatana, grzechu, zapomina o sobie, oddaje życie za swoje owce, aby zapewnić im zbawienie i dać świadectwo swej miłości. Dobry pasterz daje życie swoje za owce – Jezus tak mówił i tak uczynił! Każda prawdziwa miłość i dobroć poświęca się i potwierdza przez ofiarę. Bez poświęceń miłość zamiera! Jezus mówi: znam owce moje, a moje Mnie znają. Czy to się sprawdza w naszym życiu? Jan Apostoł napisał: Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy (1 J 2, 4). Pozwólmy prowadzić się temu Pasterzowi.

 

Przeczytaj także

ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
Filip Musiał
ks. Bogdan Długosz SJ
Kazimierz Józef Węgrzyn
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Warto odwiedzić