Modlitwa

 

Trzeba się wytrwale modlić - 16 X 2022

16 paź 2022
ks. Stanisław Groń SJ

29. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 18, 1-8.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o związku, jaki zachodzi pomiędzy wytrwałą modlitwą a Bożą odpowiedzią. Usilna modlitwa wskazuje, że nam zależy na jej wysłuchaniu.

Powołanie proroka Ezechiela

07 paź 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

Pan rzekł do mnie: Będę do ciebie mówił”. I wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: „Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili... Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany”. Ez 2, 1-3.8a

Uzdrowienie budzące wdzięczność serca - 9 X 2022

07 paź 2022
ks. Tadeusz Hajduk SJ

28. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 17, 11-19

Podczas swojej podróży do Jerozolimy na granicy Galilei z niegościnną Samarią spotyka Jezus grupę dziesięciu trędowatych, zarówno Galilejczyków, jak i Samarytan.

Papieski apeluje o położenie kresu wojnie na Ukrainie

02 paź 2022
Papież Franciszek

Przebieg wojny na Ukrainie stał się na tyle poważny, wyniszczający i groźny, że budzi wielki niepokój. Dlatego dziś przed modlitwą „Anioł Pański” (02 X 2022 ) pragnę poświęcić jemu całe moje rozważanie. W istocie, ta straszna i niewyobrażalna rana ludzkości, zamiast się zabliźnić, wciąż krwawi coraz bardziej, grożąc poszerzeniem się.

Gdybyście mieli wiarę - 2 X 2022

01 paź 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

27. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 17, 5-10

Prośba Apostołów o przymnożenie im wiary ma swój bardzo konkretny kontekst, który pominięty jest w niedzielnym czytaniu tego fragmentu Łukaszowej Ewangelii.

Jak czytać Pismo Święte?

30 wrz 2022
ks. Franz Jalics SJ

Istnieje prosty sposób studiowania Biblii, dostępny dla każdego. Nie potrzeba do niego żadnych materiałów pomocniczych. Polecam go wszystkim, którzy chcą się zaznajomić z Pismem Świętym.

Biblia jest duchowym skarbem niewyczerpanej mądrości. Bóg przemówił i przemawia przez nią do ludzkości. Mówi nam ona o Jezusie Chrystusie. Gdy ją rozważamy, łączymy się duchowo z chrześcijanami wszystkich stuleci. Każda strona Biblii jest uświęcona modlitwą niezliczonych pokoleń. Dlatego jest ona również nieoceniona w nawiązywaniu kontaktu z Bogiem. Jak można ją rozważać?

Prorok pokory

30 wrz 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

Mówić będziecie: Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: mieszkającym w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami Jego, które nam dał. Ba 1, 15-18

Kropla i okruch - 25 IX 2022

21 wrz 2022
ks. Robert Więcek SJ

26. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 16, 19-31

Jaką moc ma jedna kropla wody? …niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.

Nie dla korupcji!

19 wrz 2022
Papież Franciszek

Papież Franciszek przed modlitwą „Anioł Pański” (18.IX.2022) nauczał, że: „jesteśmy wezwani do kreatywności w czynieniu dobra, z roztropnością i przebiegłością Ewangelii, wykorzystując dobra tego świata – nie tylko materialne, ale wszystkie dary, które otrzymaliśmy od Pana – nie po to, by wzbogacić siebie, ale po to, by rodzić miłość braterską i przyjaźń społeczną”.

Obrotny rządca - 18 IX 2022

14 wrz 2022
ks. Stanisław Groń SJ

25. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 16, 1-13

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy, którą Jezus skierował do uczniów, zaskakuje nas i może bulwersować, bo zupełnie nie odpowiada naszym wyobrażeniom o uczciwości.

Strony