Modlitwa

 

Medytacja o Bogu żywych, o tajemnicy śmierci, o czyśćcu i o życiu człowieka

04 lis 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Postaraj się rozpocząć tę modlitwę po nawiedzeniu grobów twoich bliskich, mając w pamięci to, jak wyglądali, gdy byli pełni życia, i jak zastała ich siostra śmierć. Proś Ducha Świętego i zmarłych o łaskę dobrej modlitwy.

Świętość jest darem i drogą

03 lis 2023
Papież Franciszek

Świętość jest darem i drogą – przypomniał papież Franciszek przed modlitwą „Anioł Pański” (1 XI 2023) w Watykanie w uroczystość Wszystkich Świętych.

Kryzys religijności - 5 XI 2023

03 lis 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

31. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 23, 1-12

Ewangelia tej niedzieli wskazuje na kryzys religijności w czasach Jezusa, ale też w naszych czasach.

Święci wśród nas - 1 XI 2023

01 lis 2023
ks. Stanisław Biel SJ

Uroczystość Wszystkich Świętych;
Ewangelia wed
ług św. Mateusza 5, 1-12

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół przypomina nam osiem błogosławieństw. Błogosławieństwa, choć paradoksalne, są bardzo realistyczne.

Kilka myśli we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 

31 paź 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Dla chrześcijanina modlitwa za zmarłych jest wyrazem wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i nasze. Jest też formą pomocy bliźnim, którzy już odeszli od nas.

Największe przykazanie - 29 X 2023

29 paź 2023
ks. Bogdan Długosz SJ

30. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 22, 34-40

Pośród wielu nakazów, zakazów i różnych rozwiązań, które rozwinęły się w historii Izraela, trudno było dostrzec to, co najważniejsze. W wypowiedzi Jezusa pojawia się wręcz określenie o „przecedzaniu komara”, ale o pomijaniu rzeczy bardzo ważnych. Jak pośród tych różnych rozwiązań nie zgubić tego, co najważniejsze?

Człowiek i świat należą do Boga

23 paź 2023
Papież Franciszek

Prawdę o tym, że człowiek i świat należą do Boga przypomniał papież Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” (22 X 2023). Papież odniósł się do fragmentu Ewangelii (Mt 22, 15-21) zawierającego słowa Pana Jezusa: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

W Kościele i w państwie - 22 X 2023

21 paź 2023
ks. Robert Więcek SJ

29. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 22, 15-21

Wedle patrzenia, które od wieków się promuje, są dwie rzeczywistości, które podobno nie mogą ze sobą koegzystować.

Nie lekceważmy Bożego zaproszenia

15 paź 2023
Papież Franciszek

Bóg przygotowuje dla nas ucztę, abyśmy byli w jedności z Nim i między sobą. Ale uczta weselna wymaga czasu i zaangażowania z naszej strony: wymaga odpowiedzi «tak» – podkreślił papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański (15 X 2023), komentując fragment Ewangelii o królu (Mt 22, 1-14), który przygotowuje ucztę weselną dla swojego syna.

Zaproszeni na ucztę weselną - 15 X 2023

15 paź 2023
ks. Stanisław Groń SJ

28. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 22, 1-14

W przypowieści o uczcie królewskiej Jezus piętnował  przywódców narodu żydowskiego, którzy z uporem po swojemu interpretowali słowo Boże i nie odpowiadali na nie swoim życiem.

Strony