Modlitwa

 

Zapach miłości Boga - 19 V 2013

17 Maj 2013
ks. Stanisław Biel SJ

Zesłanie Ducha Świętego
Ewangelia: J 20, 19-23

Po zmartwychwstaniu Jezus napełnił uczniów swoim Duchem. Jan Ewangelista określa Ducha Świętego słowem paraklet. Ten grecki wyraz ma bardzo wiele znaczeń. Można go tłumaczyć jako: adwokat, wspomożyciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel. Każde z tych określeń zawiera pewien atrybut, cechę działania Ducha Świętego.

W perspektywie nieba - 12 V 2013

09 Maj 2013
ks. Artur Wenner SJ

Wniebowstąpienie Pańskie
Ewangelia: Łk 24, 46-53

Po wypełnieniu na ziemi swej misji otrzymanej od Ojca Jezus wstępuje do nieba. Zniósł wszystkie trudy i niewygody, zniósł niezrozumienie i wrogość, które doprowadziły Go aż na krzyż. Zadbał także o to, aby zbudować wspólnotę uczniów i powierzyć jej słowa i znaki, które czynił, aby dzieło Boże było kontynuowane aż do końca świata.

W dobrych rękach - 5 V 2013

29 kwi 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

6. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 14, 23-29

Jezus zapytany o najważniejsze przykazanie bez wahania wskazuje na przykazanie miłości: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem

Wierzyć pośród wątpliwości

29 kwi 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Wątpliwości w wierze niepokoją niektórych chrześcijan. Obawiają się oni, że coś jest nie tak z ich wiarą, że może w ogóle nie wierzą.

To nie utopia - 28 IV 2013

23 kwi 2013
ks. Stanisław Groń SJ

5. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 13, 31-35

Zbliżała się chwila rozstania Jezusa z uczniami. W wieczerniku Pan, umywając apostołom nogi, pokazał, jak ich miłuje. Zostawił im i nam wzór służebnej miłości, pragnąc, aby miłość zbudowała z nich wspólnotę. Wiedział, że razem będą mogli łatwiej przeżyć to, co wkrótce się stanie. Przykazanie miłości jest dlatego nowe, bo podaje nową miarę i wzór miłości: jak Ja was umiłowałem.

Jozue

19 kwi 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Pan odpowiedział Mojżeszowi: Weź Jozuego, syna Nuna, męża, w którym prawdziwie mieszka Duch, i włóż na niego swoje ręce… i ustanów go wodzem. Przenieś na niego część twojej godności, by cała społeczność Izraelitów była mu posłuszna. (Lb 27, 18. 20)

Głos Pasterza - 21 IV 2013

19 kwi 2013
ks. Stanisław Biel SJ

4. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 10, 27-30

Dzisiejsza Niedziela została nazwana Niedzielą Dobrego Pasterza. Jezus jest Dobrym Pasterzem; Prawdziwym Pasterzem, który oddaje życie za owce. Nie panuje nad nimi, ale służy. Owce rozpoznają Go po głosie.

Człowiek poszukuje Boga

11 kwi 2013
ks. Jan Konior SJ

Wyznanie św. Augustyna: Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu pokazuje doświadczenie biskupa z Hippony, który długo poszukiwał Boga. Gdy w końcu Go znalazł w swoim sercu, doświadczył Jego istnienia i działania, opisał swoje przeżycia w Confessiones Wyznaniach, które zawierają elementy spowiedzi publicznej.

Powołani i posłani - 14 IV 2013

08 kwi 2013
ks. Artur Wenner SJ

3. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 21, 1-19

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus spotyka się z apostołami w Galilei, w miejscu powołania pierwszych z ich grona. W czasie męki Jezusa rozproszyli się, teraz On na nowo zbiera ich razem i umacnia. Pomimo że zawiedli, zwątpili, Pan w nich nie zwątpił. Nie zwątpił także w tego, który najżarliwiej zapewniał, że nie zawiedzie, że jest gotów nawet życie oddać za Niego.

Dotknąć ran - 7 IV 2013

06 kwi 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 20, 19-31

W Piśmie Świętym Tomasz jest określany jako niewierny. Nie licząc miejsc, kiedy wymieniany jest wraz z innymi apostołami, pojawia się w trzech sytuacjach. Pierwsza rozgrywa się wtedy, gdy Jezus mówi o swojej przyszłej męce.

Strony