Medytacje

 

Ofiarowanie w świątyni

02 lut 2016
ks. Stanisław Groń SJ

Matka szczęśliwa niesie w swych ramionach Boga, skrytego pod zasłona ciała; w czystych objęciach tuli swe Dziecię, pocałunkami obsypuje Syna, który jest w pełni Bogiem i człowiekiem. (Z hymnu brewiarzowego) 

Medytacja o uzdrowieniu paralityka

15 sty 2016
ks. Stanisław Groń SJ

W mesjańskim programie Chrystusa, który jest zarazem programem królestwa Bożego, cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w „cywilizację miłości”. ( św. Jan Paweł II, Salvifici doloris, 30)

Przemienienie Jezusa, czyli o światłości przemieniającej świat

06 sie 2015
ks. Stanisław Groń SJ

My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. (2 Kor 3,18)

O siostrach miłujących Jezusa: Marcie i Marii. Łk 10,38-42

29 lip 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Maria i Marta mieszkały w jednej wiosce, w jednym domu. Były rodzonymi siostrami. Razem pracowały i razem się modliły. W swym kobiecym usposobieniu były jednakże różne.

Narodzenie św. Jana Chrzciciela, czyli medytacja o Tym, który był głosem zapowiadającym Chrystusa

24 cze 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Inni prorocy w duchu przeczuwali
Promienne światło mające zabłysnąć,
Ty zaś swym palcem ukazałeś Tego,
Co gładzi grzechy.
Nikt się tak wielki z ludzi nie narodził,
By stać się większym świętością od Jana,
On bowiem ochrzcił Pana, który zmywa
Przewiny świata.

(Z hymnu brewiarzowego)

Zesłanie Ducha Świętego

08 Maj 2012
Stanisław Groń SJ

Wyciszony, w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego przeczytaj tekst Dz 2,1-13.

Święty Stanisław Biskup, czyli medytacja o męczenniku miłującym ład moralny

08 Maj 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)

Królestwo Boże jaśnieje w ukryciu

15 sty 2012
Henri de Lubac

To, co zasadnicze, nie bywa tematem dysput. Chrześcijańska żywotność jest o wiele mniej zależna w każdej epoce od tego wszystkiego, co jest dyskutowane, dokonywane lub co wietrzeje na scenie świata, niż można by przypuszczać. Pod powierzchnią politycznych niepokojów, poruszeń opinii, ideowych prądów i kontrowersji, z dala od rogów ulic i publicznych placów, wymykając się badaniom i ankietom, trwa życie – ciągle przekazywane i odnawiane – w zasadzie niemożliwe do ocenienia dla zewnętrznego obserwatora.

Na większą chwałę Boga - czyli medytacja o świętym, który rozpłomienia serca i umysły wielu ludzi

09 lis 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Ty wezwałeś św. Ignacego do Towarzystwa Twojego Syna, aby zapalony Jego miłością rozpłomieniał umysły i serca do szukania większej Twojej chwały, aby większą służbę Twoją rozszerzał po całej ziemi, i ludowi Twojemu dał społeczność zakonną, odznaczającą się apostolską miłością w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 
(z Prefacji o św. Ignacym Loyoli).

Medytacja o dobrym użyciu pieniędzy

30 lis 2010
ks. Stanisław Groń SJ

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii Łk 16,9-15 wyciszony w myślach i uspokojony, w obranym do modlitwy miejscu proś Ducha Świętego o pomoc w niej.

Wobec pieniędzy

Pieniądze nie są złe same w sobie. Tam, gdzie panuje nędza, często załamują się wyższe wartości, a rozkwita przemoc. Dzięki pieniądzom można zdziałać wiele dobra i pozyskać przyjaciół.

Strony