Rok 2015

 

Chleb życia - 9 VIII 2015

04 sie 2015
ks. Artur Wenner SJ

19. Niedziela zwykła;
Ewangelia: J 6, 41-51

W synagodze w Kafarnaum Jezus wygłasza mowę, która jest wyjaśnieniem dokonanego przez Niego cudu rozmnożenia chleba. Nawiązuje on ewidentnie do cudu manny, którą Bóg karmił na pustyni swój lud zmierzający do Ziemi Obiecanej.

O jaki „chleb” proszę? - 2 VIII 2015

01 sie 2015
ks. Bogdan Długosz SJ

18. Niedziela zwykła;
Ewangelia: J 6, 24-35

Jezus zaraz po rozmnożeniu chleba i odkryciu, że tłum chce obwołać Go królem, przeprawia się wraz z Apostołami na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. W synagodze w Kafarnaum mówi o bardzo istotnej kwestii związanej z Jego Bóstwem i realną obecnością w Eucharystii.

Cudowne rozmnożenie - 26 VII 2015

25 lip 2015
ks. Stanisław Groń SJ

17. Niedziela zwykła;
Ewangelia: J 6, 1-15

Cudowne rozmnożenie chleba i ryb było związane ze słuchaniem Jezusa przez tłumy, które Go szukały, szły za Nim i widziały liczne uzdrowienia chorych.

Odpocząć, by służyć - 19 VII 2015

18 lip 2015
ks. Stanisław Biel SJ

16. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 6, 30-34

Scena z dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się od dzielenia doświadczeniami duchowymi. Uczniowie wrócili z pracy misyjnej i dzielą się jej przebiegiem, owocami, trudnościami.

Rozesłani przez Pana - 12 VII 2015

11 lip 2015
ks. Artur Wenner SJ

15. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 6, 7-13

Rozesłanie Dwunastu przez Jezusa wskazuje na istotny element naszej wiary – doświadczenie bycia posłanym przez Boga. W innym ewangelicznym obrazie o robotnikach w winnicy widzimy, że w różnych porach dnia Gospodarz wzywa tak, że nikt nie może się czuć bezrobotnym, chyba że z powodu własnej opieszałości.

Bóg skrępowany - 5 VII 2015

05 lip 2015
ks. Bogdan Długosz SJ

14. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 6, 1-6

Działalność Jezusa związana jest z głoszeniem Dobrej Nowiny, której prawdziwość potwierdza On znakami i cudami. W każdym miejscu, w którym się pojawia, ludzie zbierają się, aby słuchać słowa głoszonego z mocą i doświadczyć łaski uzdrowienia wewnętrznego i zewnętrznego.

Nadzieja w Jezusie - 28 VI 2015

26 cze 2015
ks. Stanisław Groń SJ

13. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 5, 21-43

Ludzie otaczali Jezusa, gdy ich nauczał; panował wówczas tłok i ścisk. Ale był też nacisk wewnętrzny płynący z ich serc, aby otrzymać dla siebie lub bliźnich potrzebne łaski. Wielu chciało skorzystać ze spotkania z Nim.

Lekcja ufności - 21 VI 2015

19 cze 2015
ks. Stanisław Biel SJ

12. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 4, 35-41

Idąc z Jezusem, apostołowie często doświadczali wątpliwości i niewiary. Tak było również podczas burzy na Jeziorze Galilejskim (por. Mt 8, 23-27). W czasie bolesnych zmagań uczniów z żywiołem, ciemnościami nocy i własną niewiarą Jezus śpi.

Błogosławiona niewiedza - 14 VI 2015

13 cze 2015
ks. Artur Wenner SJ

11. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 4, 26-34

Przypowieści o zasiewie i o ziarnku gorczycy opowiadają o Królestwie Bożym. Pan, odwołując się do prostych obrazów bazujących na obserwacji przyrody, życia rodzinnego, społecznego czy zawodowego ówczesnej Palestyny, przybliża nam tę duchową, niewidzialną rzeczywistość.

Mesjasz czy Belzebub? - 7 VI 2015

04 cze 2015
ks. Bogdan Długosz SJ

10. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 3, 20-35

Działalność Jezusa obejmuje coraz szersze kręgi, coraz więcej ludzi przychodzi, aby Go słuchać, ale także znaleźć pomoc w rozwiązaniu problemów, z którymi się zmagają.

Strony