Święci Uciekinierzy - 29 XII 2013

23 gru 2013
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
 

Niedziela Świętej Rodziny
Ewangelia: Mt 2, 13-15. 19-23

Św. Józef z Maryją i Dziecięciem ucieka nocą za granicę, do obcego kraju, z innym językiem i zwyczajami. Jest nadzwyczaj posłuszny poruszeniu, jakby wyczekiwał na Boże znaki. Minął prawie rok, od kiedy anioł nakłonił go do poślubienia Brzemiennej.

Ewangelie milczą o innych Bożych interwencjach w jego życiu. Bóg Ojciec powierza Józefowi swego Syna i „nie nadzoruje” opiekuna. Czy Józef czuje się pozostawiony sam z problemami, które niesie życie? Nie jest niepokalanie poczęty, może ulec skazie grzechu, może pobłądzić. Nowonarodzony potrzebuje jeszcze nieustannej opieki. Maryja oswaja się z rolą matki, oczekuje wsparcia i zaradności męża. Przy całej wyjątkowości typowy scenariusz odkrywania w sobie pokładów ofiarności zaangażowania, zwanych miłością.

Święta Rodzina tuła się po świecie. Czym ich doświadczenie różni się od doświadczeń współczesnych tułaczy i uciekinierów? Zdani są na własne siły i życzliwość napotkanych ludzi. Dzielą żywot emigrantów pośród obcej kultury, języka, religii. Szczęśliwi, że uniknęli prześladowania. Nie mają majątku; dom i krewni pozostali daleko. Z czym przyszli do Egiptu?

Omnia mea mecum porto (wszystko co mam, noszę z sobą) – głosi łacińska sentencja. Święta Rodzina przybyła do Egiptu tylko z tym co w sercu; co pozwala żyć i kochać. Rozpoczynają wspólne życie od doświadczenia pozbawienia dóbr materialnych i nigdy nie będą w nie obfitować. Są bogaci Synem. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1, 16n). Czy mają żyć w lęku? Co mogłoby być nieszczęściem, jeśli źródło szczęścia jest z nimi? Centrum ich życia stanowi Miłość. Uczą się Jej, uczą się od Niej i uczą Ją. Dziecię potrzebuje wzorców, choć jest samą Miłością. Typowi uciekinierzy?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ

Warto odwiedzić