Umarłym nie uwierzą - 29 IX 2013

24 wrz 2013
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
 

26. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 16, 19-31

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu bardzo ekspresyjna, dynamiczna doczekała się w historii malarstwa wielu ujęć, ale tylko początkowej sceny. Radykalność sytuacji po śmierci niepokoi i raczej nie zachęca miłośników sztuki do „podziwiania” bogatego człowieka w piekle.

Powoli przyzwyczajamy się do myślenia o Jezusie jako miłosiernym Panu. Ufamy, że wiele nam wybaczy, że stojąc przed Bogiem, odrzucimy zło. Tymczasem Jezus radykalnie przedstawia moment odejścia z tego świata. Śmierć jest ostatnią zmianą w życiu ludzi czyniących zło.

Opowieść porusza problem skandalicznych niesprawiedliwości. Skrajne ubóstwo przy ogromnych bogactwach. Coraz wyraźniej zarysowuje się ten problem i w naszej Ojczyźnie. Nasza wrażliwość pozwala pochylić się nad cierpiącą jednostką, ofiarami kataklizmów. Nie zauważamy jednak i mało dbamy o sprawiedliwsze zasady współżycia społecznego i dotyczące go prawa. Niewiele w tym względzie dzieje się dobrego na poziomie państwa, jak i społeczności lokalnych. Czasem tylko zauważamy aktywności środowisk, które czują się zagrożone ubóstwem; te, które już są ubogie, przykrywa się milczeniem.

W przypowieści znamienna jest odmowa Abrahama, aby wysłać Łazarza ku przestrodze żywych. Znaki i cuda w Ewangeliach są albo skutkiem wiary, albo zaczynem wiary. Letnio wierzący są najbardziej oporni na przyjęcie Jezusa. Nie szukają, bo uważają, że już znaleźli, i zarazem nie wzrastają, bo są przekonani, że posiedli całą wiarę i „zawładnęli” Bogiem. Nie mają już gorliwości nowo nawróconych, a wzrost ich wiary stłumiony jest sprawami doczesnymi. W tej sytuacji jest większość z nas. Dziejące się cuda nie wywołują w chrześcijanach większej przemiany. Są zwykłą medialną sensacją, która przyciąga naszą uwagę tylko na chwilę.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ

Warto odwiedzić