Kult Serca

 

Kontemplacja żyjącego Jezusa w Liście do Hebrajczyków (cz. 2)

17 cze 2016
kard. Albert Vanhoye SJ

Sytuacja chrześcijan w porównaniu z sytuacją Izraelitów ukazuje się jako wyraźnie uprzywilejowana, jeśli chodzi o postawę przed Bogiem i kult Boga. W Starym Przymierzu organizacja kultu była regulowana przez liczne i niesłychanie surowe zakazy.

Ojcze nasz w świetle filologii

31 Maj 2016
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Do elementów wyróżniających grupy religijne należą obok postaci założyciela, czasem stroju, także własne modlitwy. Ta praktyka jest dość powszechna. Marianie np. mają swoją modlitwę Poświęcenie się Maryi, franciszkanie – Wielbimy Cię, jezuici – Przyjmij, Panie, wolność moją. Ruchy religijne, jak neokatechumenat czy Odnowa w Duchu Świętym mają swój prywatny repertuar pieśni.

Kontemplacja żyjącego Jezusa w Liście do Hebrajczyków (cz. 1)

31 Maj 2016
kard. Albert Vanhoye SJ

Jaka powinna być modlitwa chrześcijan? Co mówi nam o tej kwestii List do Hebrajczyków? Oczywiście, nie znajdujemy w nim metodycznego opisu modlitwy chrześcijańskiej, jakkolwiek dostarcza nam on cennych wskazówek.

Szukać właściwego

01 Maj 2016
Katarzyna Łysoń

Każdy kiedyś czegoś szukał. Może jakiejś zgubionej rzeczy, bardziej lub mniej cennej. A może kogoś? Są tacy, co szukają igły w stogu siana – nie do pozazdroszczenia – albo tacy, co szukają dziury w całym, a to chyba jeszcze gorzej…

Jak trybik w wielkiej maszynie

01 Maj 2016
Roman

Mam na imię Romek i jestem hazardzistą. Szukałem uzdrowienia i w końcu – mam nadzieję – znalazłem.

Ewangelia w świecie nowoczesnych mediów

23 kwi 2016
ks. Jacek Poznański SJ

W ostatnich dekadach zmiany w sposobach komunikowania za pomocą mediów dokonują się niebywale szybko. Bez wątpienia wpływają one również na przemiany w postrzeganiu spraw codziennego życia, w tym religii, duchowości, modlitwy.

Rok Pański 965

16 kwi 2016
Jan Długosz

Mieczysław książę polski wziął za żonę Dąbrówkę córkę księcia czeskiego i przyjął wiarę katolicką wraz z całym królestwem, zniszczywszy bożyszcza.

1050. rocznica Chrztu Polski

16 kwi 2016
ks. Jan Ożóg SJ

Gall Anonim, benedyktyn niepolskiego pochodzenia, najstarszy kronikarz polski piszący swoją kronikę najpewniej w latach 1112-1118, opowiada, że książę Mieszko urodził się ślepy i że jego ślepota trwała do chwili, kiedy w siódmą rocznicę jego urodzin ojciec Mieszka, Siemomysł, wedle zwyczaju urządził obfitą i uroczystą ucztę. To w czasie tej uczty niespodziewanie jak grom z jasnego nieba uderzyła w Siemomysła wieść, że jego świętujący siódme urodziny syn niespodziewanie odzyskał wzrok.

Uczynki wyobraźni miłosierdzia

09 kwi 2016
ks. Grzegorz Dobroczyński SJ

W kościele Mariackim w Gdańsku znajduje się Tablica Jałmużnicza (Almosentafel) z 1607 r. autorstwa Antoniego Möllera. Ustawiona nad skarboną zachęca wiernych do ofiarności.

Serce miłosierne

09 kwi 2016
Bożena Hanusiak

Serce Jezusa jest Sercem najmiłosierniejszym ze wszystkich serc. Ono jest wiernym odbiciem miłosiernego Serca Ojca Niebieskiego.

Strony