Kult Serca

 

Przyjdź królestwo Twoje

21 lis 2022
Orygenes

Jeśli według słów Pana i Zbawiciela naszego królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam; ale królestwo Boże jest w nas, bo bliskie jest słowo, na naszych ustach i w naszym sercu, to niewątpliwie ten, kto się modli o jego przyjście, prosi tym samym, aby królestwo, które jest w nim, rozwijało się, owocowało i dopełniało.

Ignacy Loyola – miłujący syn Kościoła

10 lip 2022
ks. Robert Więcek SJ

Gdy św. Ignacy Loyola otwierał oczy i rozmyślał o Kościele, to mógłby z przerażenia chwytać się za głowę. Co się wtedy działo, w głowie się nie mieści. Bo głowa za mała do tego, by to pomieścić.

Uroczystość Bożego Ciała

16 cze 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Papież Franciszek do polskich pielgrzymów: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina nam o realnej obecności Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina.

Uroczystość Trójcy Świętej

10 cze 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Słynna ikona „Trójca Święta” lub „Trzech pod dębem Mamre” Andrzeja Rublowa, rosyjskiego mnicha i najwybitniejszego tamtejszego malarza z przełomu XIV i XV wieku, przedstawia Trójcę Osób, symbolizującą świętą miłość.

Osoby te odpoczywają, rozmawiają ze sobą, są sobie bliskie i tchną miłością. Każda postać jest inna, a jednak tworzą one we wzajemnej bliskości jakąś prawdziwą jedność. Przed nimi znajduje się kielich, w którym zanurzony jest Chrystus-Baranek i każda z Osób ma skorzystać z tego samego kielicha, czyli wziąć udział w wiecznej Bożej uczcie miłości.

Ignacy Loyola - Serce Boże

05 cze 2022
ks. Robert Więcek SJ

Istotą kultu Serca Bożego jest ukazanie nieskończonej miłości Boga do człowieka. W czasach Ignacego nie roztrząsano tej tajemnicy, dopiero kilka wieków później Bóg odezwał się do św. Małgorzaty Marii Alacoque. Jednakże Ignacy jest tym, który w Ćwiczeniach duchowych podprowadza odprawiającego je do odkrywania Bożej miłości rozlewającej się na cały świat.

Popularne formy kultu maryjnego w Kościele

01 Maj 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Istota kultu maryjnego

Pełnym i prawdziwym ideałem chrześcijańskiej doskonałości jest Jezus Chrystus, Światłość świata, a kult maryjny nie przysłania tej światłości, lecz uwydatnia jej blask i moc. Odkupienie jest łaską, a Bogurodzica jest łaski pełna. Kto z wierzących chce poznać, jak Chrystus działa w świecie, powinien patrzyć na Maryję, bo na Jej przykładzie widać najlepiej, co może uczynić z człowiekiem łaska Boża i na jakie wyżyny może go wznieść.

Nowe życie w Chrystusie zmartwychwstałym

12 kwi 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.

Papież wezwał jezuitów do pracy nad sercem

18 mar 2022
Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej (12 III 2022) w rzymskim kościele del Gesù z okazji 400. rocznicy kanonizacji Ignacego z Loyoli, Franciszka Ksawerego, Teresy od Jezusa, Izydora Oracza i Filipa Nereusza – powiedział: „Ważna jest praca nad sercem, aby potrafiło odróżnić to, co jest według Boga i trwa, od tego, co jest według świata i przemija!”

Święty Ignacy Loyola i tajemnica Wcielenia Słowa

12 gru 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Trwa Rok Ignacjański, związany z 500. rocznicą nawrócenia założyciela zakonu jezuitów oraz 400. rocznicą jego kanonizacji. Święty Ignacy w książeczce Ćwiczeń duchowych zapisał owoce swoich medytacji i kontemplacji.

Serce Jezusa jest sercem Kościoła

16 sie 2021
ks. Jarosław Paszyński SJ

W Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (11 VI 2021) polscy biskupi dokonali ponowienia Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Poświęcenia dokonał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wraz z całym Episkopatem. Polski Kościół zawierzył siebie i Polskę Sercu Jezusa. Podczas Mszy świętej homilię wygłosił ks. Jarosław Paszyński SJ, Prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Oto treść homilii.

Strony