Kult Serca

 

Święto Podwyższenia Krzyża

14 wrz 2018
ks. Stanisław Łucarz SJ

Istotą krzyża jest to, że doświadcza się w nim skrajnej słabości człowieka i jednocześnie nieobecności Boga. Jest to sama esencja cierpienia.

Serce Jezusa otwartą Bramą Zbawienia

06 cze 2018
ks. Stanisław Groń SJ

Miłość zawsze kojarzy się z sercem. Apostoł skojarzył ją właśnie z tym Sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W Nim objawiła się do końca miłość, którą Ojciec umiłował świat. Serce Syna Bożego staje się dla Apostoła źródłem mocy wszystkich ludzkich serc. Wszystko to zostało wspaniale oddane w wielu wezwaniach litanijnych do Serca Pana Jezusa. (Jan Paweł II, Zakopane, 6 VI 1997r.)

Paschalne Alleluja

08 kwi 2018
św. Augustyn

Z powodu dwóch okresów: jednego, który trwa obecnie, wśród pokus i doświadczeń tego życia, i drugiego, który kiedyś nastąpi, czasu radości i bezpieczeństwa, postanowiono obchodzić dwa okresy: poprzedzający Wielkanoc i następujący po niej.

Budowanie świątyni

19 gru 2017
ks. Jacek Poznański SJ

Zarówno poza Kościołem, jak i w nim samym działalność religijna jest nieraz kojarzona z tworzeniem materialnego zaplecza. Chodzi o różnego rodzaju obiekty: pomniki, figury, kaplice, kościoły, domy rekolekcyjne itd.

Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych

03 lis 2017
s. Bożena Maria Hanusiak

Serce Jezusa jest naszą ziemią obiecaną, do której zdążamy. Jest rajskim ogrodem, rozkoszą ludzkiego serca. Ono jest tęsknotą i celem ludzkiej duszy stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Nie ma większego skarbu ponad Serce Pana, w którym jest pełnia miłości, pełnia świętości.

Blask świętego życia

03 lis 2017
Piotr Pikuła

Uroczystość Wszystkich Świętych skłania do refleksji nad znaczeniem świętości w życiu ludzi wierzących. Temat ten wielokrotnie poruszał Leon Wielki ( 461), wybitny papież i teolog, który sam został wliczony w poczet świętych. Jako Doktor Kościoła w pozostawionych przez siebie Mowach (przeł. K. Tomczak, Pisma Ojców Kościoła XXIV) pozostawił nam kilka cennych wskazówek do właściwego rozumienia i realizowania chrześcijańskiej świętości.

Pomoc w wierze

29 paź 2017
ks. Stanisław Groń SJ

W tajemnicach różańca Maryja wprowadza nas w zbawcze dzieło Chrystusa. Benedykt XVI, Anioł Pański 7 X 2007

Krzyż w życiu ks. Karola Antoniewicza SJ

17 wrz 2017
Bożena Leszczyńska OCV

Ksiądz Karol Antoniewicz SJ (1807- 1852) znany jest przede wszystkim jako autor pięknych pieśni kościelnych, takich jak: Chwalcie łąki umajone i W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie.

W służbie Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała

28 cze 2017
Redakcja

8 czerwca przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Z tej okazji warto zapoznać się z papieską encykliką bł. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus, która przybliża eklezjalny sens kapłaństwa i celibatu. Oto wybrane fragmenty.

W obiegu miłości

13 cze 2017
ks. Stanisław Biel SJ

Czerwiec podobnie jak maj jest miesiącem miłości. W maju kontemplujemy Serce Maryi, aby w Nim odkrywać miłość piękną, czystą, przejrzystą i uczyć się nią żyć. W czerwcu z kolei kontemplujemy Serce Jej Syna. Śpiewając bądź recytując wersety Litanii, poznajemy serce Boga – gorejące ognisko miłości.

Strony