Kult Serca

 

Błogosławiona powinność człowieka: modlić się i miłować

15 wrz 2019
św. Jan Maria Vianney

Pamiętajcie, dzieci moje: skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli.

Kazanie św. Teodora Studyty na cześć krzyża św.

13 wrz 2019
św. Teodor Studyta

O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość! Nie jest on jak drzewo rajskie, w którym zmieszane było dobro i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu i smaku.

Zmartwychwstały Jezus i posługa pocieszania

27 kwi 2019
ks. Marek Wójtowicz SJ

Święty Ignacy Loyola w czwartym tygodniu Ćwiczeń duchownych zachęca nas, byśmy kontemplowali tajemnicę zmartwychwstania Jezusa. Obok innych św. Ignacy umieścił rozważanie o spotkaniu Jezusa zmartwychwstałego z Maryją.

Kilka myśli o Sercu Pana Jezusa

13 sty 2019
Ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski znany jest ze swojej poezji religijnej. Jego tomiki wierszy cieszą się wielką popularnością i poczytnością; znane są wśród młodych i starszych. W tym numerze naszego Biuletynu zapraszamy do zapoznania się z refleksjami ks. Jana Twardowskiego, które zawarł w książce Kilka myśli o Sercu Pana Jezusa (Poznań, 2010).

Święto Podwyższenia Krzyża

14 wrz 2018
ks. Stanisław Łucarz SJ

Istotą krzyża jest to, że doświadcza się w nim skrajnej słabości człowieka i jednocześnie nieobecności Boga. Jest to sama esencja cierpienia.

Serce Jezusa otwartą Bramą Zbawienia

06 cze 2018
ks. Stanisław Groń SJ

Miłość zawsze kojarzy się z sercem. Apostoł skojarzył ją właśnie z tym Sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W Nim objawiła się do końca miłość, którą Ojciec umiłował świat. Serce Syna Bożego staje się dla Apostoła źródłem mocy wszystkich ludzkich serc. Wszystko to zostało wspaniale oddane w wielu wezwaniach litanijnych do Serca Pana Jezusa. (Jan Paweł II, Zakopane, 6 VI 1997r.)

Paschalne Alleluja

08 kwi 2018
św. Augustyn

Z powodu dwóch okresów: jednego, który trwa obecnie, wśród pokus i doświadczeń tego życia, i drugiego, który kiedyś nastąpi, czasu radości i bezpieczeństwa, postanowiono obchodzić dwa okresy: poprzedzający Wielkanoc i następujący po niej.

Budowanie świątyni

19 gru 2017
ks. Jacek Poznański SJ

Zarówno poza Kościołem, jak i w nim samym działalność religijna jest nieraz kojarzona z tworzeniem materialnego zaplecza. Chodzi o różnego rodzaju obiekty: pomniki, figury, kaplice, kościoły, domy rekolekcyjne itd.

Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych

03 lis 2017
s. Bożena Maria Hanusiak

Serce Jezusa jest naszą ziemią obiecaną, do której zdążamy. Jest rajskim ogrodem, rozkoszą ludzkiego serca. Ono jest tęsknotą i celem ludzkiej duszy stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Nie ma większego skarbu ponad Serce Pana, w którym jest pełnia miłości, pełnia świętości.

Blask świętego życia

03 lis 2017
Piotr Pikuła

Uroczystość Wszystkich Świętych skłania do refleksji nad znaczeniem świętości w życiu ludzi wierzących. Temat ten wielokrotnie poruszał Leon Wielki ( 461), wybitny papież i teolog, który sam został wliczony w poczet świętych. Jako Doktor Kościoła w pozostawionych przez siebie Mowach (przeł. K. Tomczak, Pisma Ojców Kościoła XXIV) pozostawił nam kilka cennych wskazówek do właściwego rozumienia i realizowania chrześcijańskiej świętości.

Strony